Cikkek
 

Mit kell tudni az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésről

Belföld

Dr. Vigh László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke

Az ÉSZT egy a magyar szakszervezeti tömörülések között. 1989. szeptember 20-án alakult az oktatási, tudományos és egyéb értelmiségi területeken dolgozókból.

Jelenleg tagjai között van az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ), az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Önálló Területi Szövetsége (EDSZ), az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete (EFDSZ), a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ), az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ), a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ), a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ), a Vasas Intézeti Tagozat (VIT) és a Vízügyi Országos Szakszervezet (VIOSZ).

Az ÉSZT önálló jogi személyiséggel rendelkező szakszervezetek, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező alapszervezetek laza szövetségeként működik. Folyamatosan hangsúlyozzák, hogy függetlenek a politikai pártoktól és más szakszervezeti tömörülésektől. A szervezet jelenlegi elnöke Vigh László.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés saját értékelésük szerint "a természet sokak szerint legértelmesebb állatában: a delfinben találta meg azt az emblémát, amely törekvéseit jelképezheti."

Az ÉSZT ennek jegyében az alkotó értelmet és a józan észt kívánja képviselni az érdekvédelemben. Meggyőződésük szerint Magyarországnak ma okos tervekre és megfontolt döntésekre van szüksége, mert csak így lehet úrrá lenni a gazdasági és társadalmi bajokon. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés az értelmiség intézményes munkáját kívánja védeni, az alkotó értelem érvényesülését kívánja elősegíteni.

Az ÉSZT felhívta a figyelmet arra, hogy a kutató-, felső- és szakoktatási intézmények, innovációs parkok, az egészségügy, a társadalombiztosítás mindkét ágazata, a környezetvédelem, az erdő és vízügy, a vidékfejlesztés veszélybe kerültek. Az értelmiségi szakszervezet is ezeket az értékeket követi: a józan észt, az emberbarátságot, a közösségi szolidaritást.

Az ÉSZT nem tartozik a nagy tömörülések közé. Érdekérvényesítési lehetőségei - éppen az értelmiségi szakmák jellegéből eredően - korlátozottak. Az ÉSZT részt vesz az érdekegyeztetési fórumokon, egyre markánsabban küzd az értelmiséget érintő kérdésekben.

Az elmúlt időszakban a többi tömörüléssel együtt fellépett az egészségügyi törvény elfogadása ellen. Jelen voltak és felszólaltak a szakszervezeti tömörülések 2007. november 10-ei gyűlésén is.