Cikkek
 

Védnökség a mártírsírok felett
Kiss Károly

Mozgalom

II. országos bizalmi találkozó, amelyen a szakszervezeti bizalmiak több mint 1000 küldötte jelent meg. Kiss Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára beszél 1957. augusztusában

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Kiss Károlyt mutatjuk be.

Kiss Károly nagy múltú munkásmozgalmi zsidócsalád tagja. 1903 szeptemberében született Bicskén. Apja mellett kezdett dolgozni a Kelenföldi Hadfelszerelési Gyár bakancs- és cipőüzemében. Még segéd korában tagja lett a bőrösök szakszervezetének.

1922-ben belépett az MSZDP-be, egy évvel később az illegális kommunista pártba. 1924-től a cipészmunkások szakszervezete budapesti csoportja központi vezetőségének tagja.

1925-ben az MSZMP egyik vezetője volt, és még ebben az évben letartóztatták Rákosival és Vas Zoltánnal együtt, 1927 júliusában szabadult. 1928 elején tagja lett a KMP Északi Kerületi Bizottságának. 1929 júniusában újból letartóztatták, szabadulása után a Népszínház utcában, egy cipőüzemben dolgozott. 1931-ben a Komintern Titkársága Fürst Sándorral együtt megbízta a párt felső szerveinek megszervezésével.

Az 1931-es letartóztatási hullám után leváltották. Moszkvába utazott, hogy egy évig a Vörös Szakszervezeti Internacionáléban szerezzen tapasztalatokat. 1932 májusában kooptálták a KB-ba. Ezután titokban hazatért, de rögtön letartóztatták. Szabadulása után Budapesten maradt. Angyalföldön helyezkedett el egy cipőgyárban. 1941-ben hamis névhasználatért egy hónapi fegyházra ítélték, majd internálták, 1943 nyarán szabadult. Ismét bevonták a párt központi bizottságába. Részt vett ellenállási sejtek szervezésében. A német megszállás után ismét internálták, 1944 szeptemberében szabadult.

1945 után parlamenti képviselő, a parlament jegyzője. A 40-es évek végén, az 50-es évek elején a Rákosi Mátyás vezette pártvezetés prominens tagja, többek között a káderosztály vezetője lett. Ebben a minőségében közvetlen részese volt a szocialista építőmunka eredményeinek csakúgy, mint a szocializmus torzulásainak.

1951 áprilisában tagja volt annak a bizottságnak, amely Kádár János és Kállai Gyula ügyében irányította a vizsgálatot.

A szovjet vezetéssel történt titkos tárgyalások után 1953. júniusában másokkal együtt felmentették a legfelsőbb vezetésből. 1951 és 1952 között külügyminiszter, majd a Minisztertanács elnökhelyettese. A Központi Vezetőség 1956. júliusi ülésén, amelyen menesztették Rákosit, Kiss Károly ismét bekerült a PB-be. Az ellenforradalom napjaiban megegyezik Kádárral, és támogatásáról biztosítja. 1956. október 28-án bekerült az MDP irányítására létrehozott elnökségbe. Novemberben Szolnokon részt vett az új vezetés kialakításában, november 7-én érkezett vissza Budapestre.

November 7-étől az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottság, majd a PB tagja, és pártszervező titkári teendőket is ellátott. November 27-én ő tartotta az új pártvezetés első országos aktívaértekezletét a pártközpontban. Apró Antal mellett ő volt a konszolidáció fő híve a pártvezetésben. A KB 1957. februári ülésén tagja lett az ekkor visszaállított KB-titkárságnak.

1957. május 9-étől az Elnöki Tanács tagja, 1958. november 26-ától ismét az Elnöki Tanács elnökhelyettese, 1961-től nyugdíjazásáig az Elnöki Tanács titkára. 1961-62-ben Kádár felmondta az ideiglenes kompromisszumot a korábbi vezetés tagjaival.

A KB 1961. szeptemberi ülésén Kisst is felmentették KB-titkári tisztjéből. A KB 1962. augusztusi plénumán kikerült a PB-ből, de a KB-nak haláláig tagja maradt. 1967-től a SZOT alelnöke, 1970-től a Magyar Szolidaritási Bizottság alelnöke volt. 1981-ben hunyt el.