Cikkek
 

Pécsi kommunisták értekzelete

Hírek

A pécsi pártszervezet január 11-én Szemely községben tartotta meg évértékelő értekezletét. Az értekezletre a pártvezetőség elnöksége több pártonkívülit is meghívott. A pártszervezet elnöke Gelb Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Zentai József, a párt megyei alelnöke számolt be a Központi Bizottság 2007. december l5-i üléséről.

Az előadó tájékoztatta a résztvevőket a párt előtt álló jövő évi feladatokról Ezt követően Rákics Jánosné városi alelnök ismertette a pártszervezet közvetlen feladatait, a pénzügyi helyzettel kapcsolatos teendőket, a káderutánpótlás tennivalóit, és egyéb feladatokat. Ezután a pártszervezet elnöke külön is szólt a párt jelenlegi helyzetéről, a kommunisták egyéni felelősségéről, a párt támogatásának jelentőségéről, a marxista képzés fontosságáról.

Fontosnak ítélte meg, hogy a párt tagjai terjesszék a párt lapját a pártonkívüliek között. Örvendetes, mondotta, hogy a pártszervezet tagjai A Szabadság megrendelését valamennyien teljesítették. A párt megyei elnöke nagyon fontos teljesítménynek nevezte, hogy a pártszervezet tagjai közül, közel 93 % tagja az Ezres Klubnak. Ezzel az eredménnyel példát mutatnak a megye többi pártszervezetének.

Az elnök hozzászólásában nagy figyelmet fordított a pártutánpótlás helyzetére. Ahhoz, hogy előre lépjünk a párt harcában, szükséges, hogy bátran cselekedjünk az utánunk következők nevelésében. Elmondta, hogy a közeljövőben létrehozzuk a Baloldali Front megyei szervezetét. A továbbiakban szólt a KB-képviselők tevékenységéről: amennyiben szükséges, átcsoportosítást hajtunk végre, de meg kívánjuk oldani, hogy minden választókerületben ott legyenek a képviselőink, fejezte be beszédét az elnök.

Ezt követően a pártszervezet tagsága felhívást fogadott el. Baranya megye kommunistái arra kérik a párt minden tagját, Szabolcstól Vasig, Békéstől Nógrádig, hogy mindenki fizessen elő A Szabadságra. Az újságra szükség van, és ezért nekünk is tennünk kell. A baranyaiak saját példájukból kiindulva javasolják, hogy mindenki vizsgálja meg anyagi helyzetét, és erejéhez mérten, sőt talán annál jobban is, támogassa a pártot.