Cikkek
 

BELFÖLD

 

A CIVIL NEMZETI CSÚCS A SZAKSZERVEZETEK NOVEMBERI TÜNTETÉSEI MELLETT

A politikai és gazdasági elit képviselői nemrég kifejtették álláspontjukat a gazdasági válság megoldása kérdésében: fizessenek mindent a bérből és fizetésből élők. A civil szervezetek Nemzeti Csúcsán – melyen a Munkáspárt is részt vett – más alternatívát kínáltak.

Magyarországot súlyos gazdasági visszafejlődés fenyegeti a nemzetközi pénzügyi válsággal tetézett hazai válság miatt. A recesszió a leggyengébbeket, a bérből és fizetésből élőket, a nélkülözőket sújtja a legsúlyosabban. Kis- és közepes vállalkozók ezrei juthatnak csődbe. Mind többen szembesülnek mindennapi megélhetésüket érintő alapvető gondokkal. Az uralkodó politika a tőke érvényesülését, a pénzügyi egyensúly megteremtését és az euró bevezetését tartja céljának. A nemzetközi pénzügyi egyensúlynak rendeli alá a hazai gazdasági növekedést.
  A Civil Nemzeti Csúcs résztvevői szerint rendkívül súlyosak a globális kapitalizmus válságának hazai következményei. A világgazdasági válságért a tőkés hatalmak felelősek, de velük együtt az őket kiszolgáló hazai gazdasági és politikai elit is. Hazánkat azért sújtja különösen súlyosan a válság, mert a nemzetközi tőkével összefonódott pénzügyi körök a társadalommal akarják megfizettetni az általuk előidézett válság árát.
  A civil társadalom nem hagyja, hogy megint vele fizettessék ki mások számláját. Nem tűri, hogy kétségbe vonják megélhetéshez való jogát! Beleszólási és döntési jogot követel magának saját sorsának alakításába. Ennek érdekében élni akar szabadságjogaival, köztük a közvetlen hatalomgyakorlás lehetőségével.

A Civil Nemzeti Csúcs főbb határozatai:

1.

Társadalmi ellenállásra szólítunk fel a kormánypolitikával szemben, mert a válság árát a dolgozókkal, a nyugdíjasokkal, a kis- és közepes vállalkozókkal akarja megfizettetni.

2.

Nemzeti ellenállást hirdetünk hazánk szuverenitásának helyreállításáért a globális érdekekkel szemben.

3.

Követeljük a kormánytól, hogy vonja vissza intézkedéseit a bérek és a nyugdíjak csökkentéséről, a kis- és középvállalkozók terheinek növeléséről. Azokkal fizettesse meg a válság árát, akik azt előidézték!

4.

Tiltakozó megmozdulásokra szólítjuk az embereket mindazokkal összefogva, akik tettekkel is készek kiállni a megélhetésében veszélyeztetett kisember mellett. Első lépésként csatlakozunk a szakszervezetek által november végére tervezett sztrájkmegmozdulásokhoz és tüntetésekhez

5.

Az általunk javasolt új program alapelemei: a gazdasági növekedés fellendítése, a foglalkoztatás növelése, az elosztási viszonyok módosítása a dolgozók, a nyugdíjasok, a kis- és közepes vállalkozók javára, terheik mérséklésével, az országból kivihető profit korlátozásával, a jelenleginél nagyobb hányadának visszaforgatásával a nemzeti ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások fejlesztésére.

TILTAKOZÓ TÜNTETÉS A CSEPELI SPORT
LEÉPÜLÉSE ELLEN

 November 18-án több százan tüntettek a csepeli sport védelmében az önkormányzat épülete előtt. A tüntetésen részt vett a Munkáspárt csepeli szervezetének több tagja és a két KB-megbízott is.

A sportolók által szervezett demonstrációnak a „Drogozni mindenütt lehet, sportolni már sehol” mottót adták.

Kifejtették követeléseiket is:
1       A Csepel SC Alapítvány tulajdonába került sportcentrumot sportszakmai szempontok         figyelembevételével fejlesszék;

2       A csepeli sportnak az önkormányzat nagyobb anyagi támogatást biztosítson;

3       A magántőkének teret adó szabályozási terv megvalósítása esetén biztosítsák a         szakosztályok zavartalan működését, múltjukhoz méltó körülmények között.

Ezekről a kérdésekről petíciót adtak át a sportolók vezetői Tóth Mihály polgármesternek.
  Az önkormányzat előtti, forgalomtól elzárt területen két kialakított pályán a sportolók kispályás labdarúgó mérkőzéseket játszottak. A jelenlévők és az arra járók is hangosan bíztatták a játékosokat. Zúgott a „hajrá Csepel” bíztatás, lengtek a Csepelzászlók. Elhangzott a csepeli fociinduló is. Csepel sportszerető lakói és a sportolók békés, fegyelmezett, rendzavarás nélküli demonstrációval tettek hitet a sport mellett.
  A Munkáspárt csepeli szervezete többször szót emelt nyilvános fórumokon a csepeli sport jövőjének védelmében. Leszögezték, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sport mindig fontos szerepet kaphasson a csepeli lakosok életében. Arra törekszenek, hogy a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtődjenek, illetve megmaradjanak.
  Továbbra is támogatnak minden olyan akciót, megmozdulást, amely ezt a célt szolgálja.