Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

 

A GÖRÖG KOMMUNISTÁK VELÜNK VANNAK

A KMP megalakulásának 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen felszólalt Theodosis Konstadinidis, a Görög Kommunista Párt politikai bizottságának tagja is. Az alábbiakban beszédéből és a vele készült interjúból idézünk. Következő számunkban Heinz Stehr, a Német Kommunista Párt elnökének gondolatait közöljük.

1918. november 24-én alapították a KMP-t, amely egyike volt a III. Internacionálé alapító pártjainak. Számunkra nagy megtiszteltetés ezt az évfordulót abban az országban ünnepelni, amely a szocializmus éveiben befogadott több ezer görög embert, a görög nemzeti ellenállás és a görög demokratikus hadsereg harcosait.
  A magyar munkásmozgalomnak mély gyökerei és régi hagyományai vannak. 1919-ben a magyar munkásosztály átvette a hatalmat, s rövid, 133 napos fennállása ellenére nagy szerepet játszott a magyar és nemzetközi munkásosztály történetében. Oroszország után Magyarország volt az első, ahol a tanácsok kerültek hatalomra. A 26 évig tartó véres Horthy-diktatúra és fasizmus elleni harc vezetett a szocialista forradalom győzelméhez, a Magyar Népköztársaság alapításához. Az 1989-es ellenforradalom, ahogy a forradalmi mozgalom előző kudarcai, értékes tanulságot jelent. A történelemnek nincs vége, az emberek dolgoznak tovább. Azok a nemzetek, akik éltek a XX. századi szocializmusokban, olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyeket előbb-utóbb hasznosítani tudnak.
  Pártunk 18. kongresszusához közeledik. Biztosak vagyunk benne, hogy a XX. századi szocializmus marxista-leninista értékelése nélkül lehetetlen a kommunista mozgalom építése, stratégiájának kidolgozása. Tanulmányozzuk a szocialista építés tapasztalatait Európa és Ázsia országaiban, hogy hogyan fejezte ki magát a munkásosztály népköztársaság formájában, hogyan befolyásolta 1945 után a kormányzó kommunista párt karakterét az egyesülés a szociáldemokraták egy részével. A magyar tapasztalat fontos és értékes számunkra. Az a tény, hogy a Tanácsköztársaság 1919-ben nem annyira a hibák súlya alatt, mint inkább a külföldi nyomás és a szociáldemokraták árulása miatt omlott össze.
  Most, mikor éleződik a kapitalista válság, megnőnek az ellentétek az imperialista államok között, a nemzetközi kommunista mozgalom helyzete kritikus kérdéssé válik. Az új antikommunista hullám az EU-n belül nem véletlen. Ez része az imperialisták agressziójának, vad támadásának a munkások jogai ellen. Ezt erős ideológiai és politikai támadás kíséri a kommunisták ellen. Ez a támadás tetőfokára hág jövőre, a 89-es ellenforradalom huszadik évfordulóján. A nemzetközi kommunista mozgalom mostani válsága még nagyobb regresszióval fenyeget. A forradalmi kommunista erőknek kötelessége a válság megoldását kezdeményezni, mert ez a válság hatással van az antiimperialista mozgalomra, akadályozza a munkásmozgalom újjáépülését és ellentámadását. A mi pártunk dolgozik a marxista, kommunista pártok fejlődéséért.
  Ma éleződik a versengés az USA, az EU és Oroszország között. Európában erősödik az osztályharc, nő az emberek bizalmatlansága a NATO-val és EU-val szemben.
  Formálódnak a feltételek, hogy Európa mozgalmai válhassanak az antiimperialista együttműködés és harc központjává, az imperialista háborúk, népellenes politika ellensúlyává, az elhatárolódás és megbuktatás mozgalmává.
  E pozitív fejlődés sok mindenben függ a kommunista pártok tevékenységétől. Azoké a kommunista pártokétól, melyeknek világos véleménye van az EU jellegéről, mint államközi imperialista szövetségről. Ez függ a reformizmus és opportunizmus elleni harc intenzitásától is. Az a véleményünk, hogy ma európai szinten is nő az igény az összehangolt, megbízható megoldások iránt. Fontos lehetőséget jelentenek az európai parlamenti választások, és kötelességünk ezt a lehetőséget kihasználni.

A munka kötelesség

– A Görög Kommunista Párt több mint 9 százalékot kapott az előző választásokon. Mi a siker titka?

– Jövőre Görögországban is Európa Parlamenti választások lesznek. Ne szépítsünk: a sikerhez sok pénz kell. Minden tagnak kötelessége pénzt gyűjteni. Saját vállalásom: 50 000 eurót kell összeszednem. A beosztástól, lehetőségektől függően csökken az elvárt összeg mértéke, de ezt a feladatot minden elvtársunknak teljesíteni kell. Nagy szégyen, ha valaki nem gyűjt semmit! Ilyesmi ritkán fordul elő. Szükség van szórólapokra és egyéb propagandaanyagokra, amit pénz nélkül nem lehet előállítani. Hozzáteszem, hogy nálunk nincs „ingyenújság”. A párttag alapvető kötelessége az újság előfizetése és olvasása. Mozgalmunkról csak a mi kiadványainkból szerezhet ismereteket – gondolom ez a Munkáspártnál is így van. Tőkés viszonyok között elengedhetetlen, hogy a pillanatnyi rendszer által titkolni kívánt információk eljussanak a tagsághoz és a dolgozó rétegekhez is.

– Csak nevükben vörösre festett ál-mozgalmárok Görögor­szág­ban is előfordul­nak?

– Igen, de elítéljük a baloldalinak nevezett, burzsoáziát támogató pártokat. Az elnyomók nálunk is minden erejükkel támogatják ezeket. Ennek ellenére ez nem tévesztheti meg a munkásosztályt. Tudjuk, ezért tenni kell, s nem sajnáljuk az energiát a valóságot feltáró fórumokra.

– Milyen érzés Magyarországon lenni?

– Nagyon jó olyan emberek közé jönni, akik a legnehezebb időkben nyújtották nemcsak a kezüket, hanem a kenyerüket is. Büszkék vagyunk rá, hogy az 1949-1950-es években ide menekült görögökkel együtt építették a szocializmust évtizedeken át. Sokan vannak a Munkáspártban, akiknek felvételkor görög volt az ajánlója. Szolidaritásunk így nem csak az eszmékben, de a mindennapokban is megnyilvánul.