Cikkek
 

AKTUÁLIS

Front-tábor Tiszaligeten

A Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági Szövetség idén a Szolnoki Tiszaligeten tartotta táborát. A fiatalokat a hétvégén meglátogatta a Munkáspárt elnöke is. Következő számunkban részletesebben is beszámolunk a tábor eseményeiről.

Gondozzuk a sírkertet

2008. október 28-án, kedden 14.00 órától a Fiumei úti

Sírkertben a mártírsírok gondozására kerül sor.

Mindenkit várunk! Kiskerti szerszámot hozzatok magatokkal!

***

Megemlékezés

2008. október 30-án, 15.00 órától

a Fiumei úti Sírkertben az 56-os Körnél

az ellenforradalom mártírjaira emlékezünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Vasas-Ezredvég
Zenés-Irodalmi Estek

XVII. évad elsõ elõadása

2008. október 31-én (pénteken) 17 órai kezdettel  

a Vasas Szakszervezet Magdolna utcai székházában

(VIII. ker., Magdolna utca 5-7.) 

Az esten részt vesz a Kubai Köztársaság nagykövete,

Soraya E. Álvarez Núnez asszony

 

Huszadik születésnapjára készül
a Május Elseje Társaság

Társaságunk jogelődjét 1988. november 11-én alakítottuk a hazánk szocialista megújulásában érdekelt honfitársaink egyik fórumaként. A Münnich Ferenc Társaság a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalások részvevője volt, és – belső vitáinkban kialakított álláspontunk fenntartásával – az egyezményt is aláírtuk.

Társaságunk alapító tagjai közül sokan döntő szerepet játszottak az MSZMP (néhányan az MSZP) újjászervezésében. Többen a továbbiakban párttagokként folytatták, ez is közrejátszott társaságunk taglétszámának számottevő csökkenésében. Az idők során egyre inkább kidomborodott a társaság I. Országos Gyűlésén (1989) meghatározott jellege: „pártonkívüli, senkinek alá nem rendelt, önszerveződő mozgalomként” tevékenykedünk.
  Eszményeink fenntartásával – mindig éles vitákban értékelve a rajtunk kívüli helyzet változásait – 1991-ben felvettük a Május Elseje Társaság nevet. Ezzel is hangsúlyoztuk munkásmozgalmi gyökereinket. Ma társaságunk baloldali emberek szabad társulásaként egyike azon (sajnálatosan) kevés szervezetnek, ahol a különböző pártállásúak és pártonkívüliek nem csak szóba állnak egymással, hanem együtt is dolgoznak.
  Most arra készülünk, hogy szerény keretek között ünnepi összejövetelen emlékezzünk meg társaságunk huszadik születésnapjáról. Szeretnénk, ha társaságunk minden mai és korábbi tagja megtisztelne bennünket részvételével.

Postacímünk:
Május Elseje Társaság,
1023 Budapest, Zsigmond tér 8. I. em.

Dr. Aggod József,
a Május Elseje Társaság elnöke

 

Írj! Fényképezz!

A Szabadság mindannyiunké. Közös érdekünk, hogy tájékozódjunk mindarról, ami országunkban történik. Legyen az jeles vagy felháborító esemény: tudnunk kell róla! A Szabadság szerkesztõsége ezúton hív fel mindenkit, aki ilyennel találkozik: írja meg, vagy fényképezze le, s küldje be! Várjuk tudósításaitokat levélben a székház címére „A Szabadság” felirattal, vagy az info@aszabadsag.hu e-mail címre.

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu