Cikkek
 

AKTUÁLIS

EGRI FIATALOK A KÓRHÁZVÉDŐK MELLETT


A Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági Szövetség fiataljai a múlt pénteken reggel hattól este hatig álltak kint a hevesi utakon. A kistályai és a kerecsendi úton a kórházvédőkkel közösen gépkocsikkal zárták le az utakat félpályán, hogy fölhívják a figyelmet az egri kórház helyzetére. Az emberek nagy lelkesedéssel és elismeréssel fogadták a munkáspárti fiatalokat.   

MUNKÁSSORS

Eltagadnák, ha lehet­ne, de a szocializmus évszázados folklórja és kultúrája igen is lé­tezik. Következő szá­mainkban évtizedes-évszázados idézete­ket közlünk kommen­tárral, melyek mind­máig megállják helyü­ket, tükrözik a kapita­lista rendszerek tulaj­donságainak változat­lanságát – s melyek ta­pasztalataiból mind­annyian tanulhatunk.

 

 

 

Jövendőmondó rigmus

(A Magyar Nép Naptára 1910, Pokróczi Ferenc) 5. rész

 

Záróstrófák – bíztatók

Ne csüggedjetek el, édes testvéreim,
Nyomorban, munkában szenvedő véreim.
Van egy varázsige, azt meg kell tanulni,
Hogyha ezt tudjátok, akkor el fog múlni
A rajtatok tipró, ezeréves átok,
A jólét hajnala kivirul reátok.
A szegény embernek mindig az volt baja,
Gyűlölte, akinek jobb volt a gúnyája.
A gazdagabb pedig lenézte a szegényt,
A dolgozó népnek ez okozta vesztét.
Sose fogott össze, de egymást cibálta,
Ez az úr-nemzetség így vett erőt rajta.
Kézt kézbe adjatok, legyetek testvérek!
Az a varázsige: az emberszeretet,
Szervezkedjetek és hatalommá lesztek.
A szervezkedés a munkás erőssége:
Hatalom és jólét árad ki belőle! 

Ennek a szervezkedésnek láttuk, megvolt az eredménye: a szocializmus éveiben senki nem nyomorgott, nem éhezett, mindenkinek volt fedél a feje fölött, étel az asztalán. Ma ez megint nem mondható el. Az emberek munkanélküliek, hontalanok, fűtetlen lakásokban tengődnek. Irigykedhetünk a gazdagokra, csépelhetjük a szavakat, hogy mennyire nehéz ma az élet: ha nem teszünk ellene, nem is lesz jobb. Sőt! A népnyúzók ugyanúgy hatalmon vannak, mint akkor, amikor ezeket a sorokat írták. Csak ma nem a név jogán, hanem a „ki a leghazugabb” játék nyerteseiként. Fel kell ismernünk: össze kell fogni, szervezetten fel kell lépni a hatalmaskodók ellen! Vagy megvárjuk, amíg a tízes évek ínségét szenvedjük?! Nem! Közösen, már ma, cselekedni kell!  

(vége)

 

Gondozzuk a sírkertet

2008. október 28-án, kedden 14.00 órától a Fiumei úti
Sírkertben a mártírsírok gondozására kerül sor.
Mindenkit várunk! Kiskerti szerszámot hozzatok magatokkal!

***

Megemlékezés

2008. október 30-án, 15.00 órától
a Fiumei úti Sírkertben az 56-os Körnél
az ellenforradalom mártírjaira emlékezünk.
Mindenkit szeretettel várunk!

 

Vasas-Ezredvég
Zenés-Irodalmi Estek

XVII. évad elsõ elõadása
2008. október 31-én (pénteken) 17 órai kezdettel
Budapest, VIII. ker., Kőfaragó utca 12.

 

A Szabadság jövő heti megjelenése

Tájékoztatjuk olvasóinkat, előfizetőinket, hogy A Szabadság jövő heti száma az október 23-ai munkaszüneti nap miatt, 22-én, szerdán jelenik meg.

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu