Cikkek
 

VÉLEMÉNY

ELÉG VOLT..!

Az árulásból! Elvették az életünk fényét, a nép hitét, az emberek mosolyát. Összekenték mocsokkal címereinket és lobogóinkat. Betiltották sarlónkat és kalapácsunkat. Úgy tettek, mintha továbbra is a magyar népet szolgálnák. NEM! Idegen urak véres öklét szaglásszák. Elég volt!

A rabszolgaságból! Néhány fityingért profitot termelni a multinak, kiszolgálni az USA urait, hátrálva kotródni, meghunyászkodva hajlongani senkik előtt, dolgozni vakulásig, míg sokszázezer otthon gyötrődik munka nélkül. Elég volt!

A hazugságokból! Átláthatatlan számhalmazból, amit por gyanánt szórnak a szemünkbe. Ennyit költöttünk erre, ennyit arra... – semmit nem érzünk belőle, és már nem hiszünk. Ha ezerszer becsapnak, ezerszer visszavágunk. Elég volt!

A hazaárulásból! Koncként dobják országunkat hitvány ebek elé, ifjúságunkat lassú halálra ítélik. A munkanélküliség, a bérrabszolgaság és az adósrabszolgaság mérgezett, húsbavágó béklyóival kínozzák. Elég volt!

Elég volt! Kotródjatok talpnyaló bérenceitekkel, hitvány médiakutyáitokkal, vérszívó gazdáitokkal és hóhér haverjaitokkal! Vigyétek a liberalizmus összes mocskát!

A szobák csendjében, az eladott üzemek öltözőiben, a munkapadok zajában, az utcák ingerültségében, a plázák pénztárainál valami készül...

A munkások, az orvosok, a naponta átvert munkanélküliek, a Lenint olvasó főiskolások, a szebb napokat megért nyugdíjasok, a vergődő parasztok keze lassan, de hosszú időre szorul ökölbe..! Elég volt!

FOGARASI ZSUZSANNA

A JUD SÜSS ÉS AZ 1947. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY

Újsághír: A Jud Süss című náci propagandafilm vetítése miatt a rendőrség néhány hete nyomozást rendelt el, majd két helyen házkutatást tartottak, és lefoglalták a film több, DVD-re és videokazettára írt kópiáját.

A filmet Németországban vagy Franciaországban ma tilos bemutatni. Horthy Miklós kormányzó szintén nem engedte meg Magyarországon vetíteni ezt a Göbbels-i propagandafilmet. Csak a nyilas hatalomátvétel után lett lehetséges bemutatása. Meg most, a 2008-as, az MSZP által kormányzott, Magyar Köztársaságban.
  Az egyik országos rádióhálózaton vita bontakozott ki arról, hogy a film bemutatása szükséges volt-e, jogos volt-e, lehetséges volt-e?
  Magam a vitához nyilvánosan hozzászóltam, elmondtam, hogy a náci propagandafilm megítélése a Magyar Köztársaság számára rendkívül egyszerű, és hivatkoztam a szerintem még érvényben lévő, a II. Világháborút Magyarország részére lezáró, Párizsi Békeszerződés cikkelyére.
  Az adott műsor neves vezetője ezen elcsodálkozott, hogy ez ilyen egyszerű lenne, és azt a kijelentést tette, hogy “ennek bizony utána kellene járni”.
  A feladatot a magaménak éreztem, tehát ennek utánanéztem és az eredményt – kivonatosan – az olvasók rendelkezésére bocsátom. Íme az eredeti szöveg:

„1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában

1. § A Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársasággal, Kanadával, Csehszlovákiával, Indiával, Új-Zélanddal, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasággal, a Dél-Afrikai Unióval és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársasággal Párisban 1947. évi február hó 10. napján kötött békeszerződés a hozzátartozó mellékletekkel együtt az ország törvényei közé iktattatik...

....2. Cikk

1. Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz aziránt, hogy a magyar fennhatóság alá tartozó minden személynek biztosítsa faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül az emberi jogok és az alapvető szabadságok élvezetét, ideértve a véleménynyilvánítás, a sajtó és közzététel, a vallásgyakorlat, a politikai véleménynyilvánítás és a nyilvános gyülekezés szabadságát....

....4. Cikk

Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai avagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát, fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan e fajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól....”

A fenti, szerintem érvényes törvényszöveget kell CSAK érvényre juttatni a Magyar Köztársaság területén, a fasizmus felett aratott győzelem 63. évében, valamint a Békeszerződés becikkelyezése után 61 évvel.

BENYOVSZKY GÁBOR