Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

 

ÚJRA VAN MUNKÁSPÁRT SARKADON

Thürmer Gyula, Szőke János és Kovács Zoltán társaságában
 A szorgalmas munka meghozza gyümölcsét. Sarkadon a Munkáspártnak egykor erős szervezete volt.
  A gyulai térségi pártszervezet, élén Nagy Sándor elnökkel és Szőke János térségi KB-képviselővel, nem a múltat kezdték el siratni, hanem szépen, lassan, de határozottan hozzáláttak egy új pártszervezet létrehozásához. Tapasztalatból tudták, hogy egy szervezetet gyorsan össze lehet kapni, de ha a tagok kötődése nem elég szilárd, gyorsan széteshet. Inkább lassan, de biztosan! A múlt hét óta Sarkad városában ismét létezik a Munkáspárt szervezete. Vezetőjének a lendületes és jó helyi kapcsolatokkal rendelkező Kovács Zoltánt választották.
  Ebből az alkalomból látogatott a térségbe Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, aki találkozott Sarkad és Méhkerék önkormányzatának vezetőivel. A 11 ezer lakosú Sarkadot és a valamivel több, mint kétezer lelket számláló Méhkeréket egyaránt sújtotta a történelem. A térséget a trianoni béke az ország közepéből az ország szélére sodorta. A szocializmus idején a mezőgazdaság és a kapcsolódó ipari fejlesztés fellendítette a településeket. A sarkadi cukorgyár a legjobb időkben 11 ezer hektár cukorrépa termelését dolgozta fel, s a termelőkkel együtt legalább 20 ezer ember megélhetését biztosította. Az EU-ban nem kell a magyar cukor, ezért bezárták az összes magyar cukorgyárat – magyarázták el a sarkadi cukorgyár helyén létrejött ipari park mai képviselői.
  Méhkerék a szocializmusban lett az egyik legnagyobb primőrzöldséget termelő központ. Jól éltek a gazdák, jól élt a falu. Mára ez is a múlté. A termelők ki vannak szolgáltatva a nagy külföldi felvásárlóknak. Thürmer Gyula megismerkedett egy magyar tulajdonban lévő zöldség-nagykereskedéssel is. Rácz István, a cég tulajdonosa elmondta, hogy rendkívül keményen kell dolgozni. Túlságosan nagyok az állami terhek, folyamatos az élet-halál küzdelem a multikkal. Mi magyar paradicsomot, magyar paprikát árulunk, amit magyar termelők állítottak elő. Nem kell nekünk segítség a kormánytól, de annyit jogosan várunk el, hogy ne legyenek jobbak a külföldiekhez, mint saját polgáraikhoz – hangzott el az összegzés.
  A napi programban részt vett Gál Ferenc Békés megyei elnök és helyettese, Németh József, akik már a következő békési programon dolgoznak. November 7-én ugyanis Békéscsabára és Békés városba látogat a párt elnöke.

ÚJ LENDÜLET VESZPRÉMBEN

Vajda János, Thürmer Gyula és
Horváth László a várpalotai piacon

Veszprém megyében értik a Munkáspárt tagjai, hogy a Munkáspárt vagy közös erővel ér el sikert, vagy sehogyan sem. Hiába dolgozik nagyon jól néhány megye, ha nem sikerül a választásokon legalább a minimális jelenlétünket biztosítani, azaz ha nem lesz megyei lista, mondjuk Veszprém megyében, az bizony komolyan veszélyezteti a közös munka sikerét is.
  Veszprémet nem érheti olyan szégyen, hogy ne tudjon területi listát állítani. Ezen dolgozik a kis csapat Borbás István megyei elnök vezetésével. Az elnök helyzete nem könnyű. Vinnie kell a vaskereskedését is, ami megélhetését adja, s ráadásul Pápáról kell a párt munkáját irányítania.
  A múlt héten Vajda János országos alelnök kíséretében Várpalotára látogatott Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. A látogatás nem titkolt célja az volt, hogy új lendületet adjanak a megye és a térség kommunistáinak. A Munkáspárt tagjainak van becsületük Várpalotán. Az olyan régi bányász-kommunistákat, mint Horváth Laci bácsi, ma is nagyon tisztelik az emberek – mondotta Németh Árpád, Várpalota fiatal polgármestere. A politikus a Fidesz színeiben lett a város vezetője, de nem tagadja meg nagyapját, aki 1962-69 között volt a város tanácselnöke. Tény, ami tény, a városban ma is minden a szocialista múltra emlékeztet. A város mai vezetése sokat tesz a megszűnt munkahelyek pótlására, igyekeznek Várpalota kulturális és turisztikai értékeit kihasználni, de mindez nem könnyű.
  Az élet soha nem volt ilyen nehéz, mint manapság – mondták az emberek a várpalotai piacon. A kicsi, de lelkes csapat Magyar László helyi aktivistánk irányításával szépen megszervezte a piaci könyvbemutatót is, és vásároltak is az emberek a Balszemmel kötetből.
  A munkáspártiak felkeresték Ősi községet is, ahol Kerekes Anna polgármester adott tájékoztatást a településről. Két megye, Veszprém és Fejér között, jó utak nélkül nagyon nehéz munkahelyeket teremteni, nagyon nehéz a fiatalokat megtartani – tudtuk meg a polgármestertől.
  Adjunk új lendületet a pártnak Veszprém megyében! Sok mindenre képesek vagyunk, amint ezt a mai nap is mutatta. Az emberek is szívesen fogadnak bennünket – összegezte a nap tapasztalatait Thürmer Gyula.
 

VEDD! OLVASD!
TERJESZD!

A Munkáspárt leghatékonyabb fegyvere lehet A Szabadság, ha élni tudunk vele. Minden párttagnak kötelező lenne előfizetnie rá, olvasnia, terjesztenie! Nehéz? Nem az. Tanulni kell a jó példákból, tanuljunk dolgozni! De ami még fontosabb: használjuk a tanultakat, dolgozzunk a pártért és az emberekért!

 

MINDEN LEHETSÉGES ESZKÖZZEL...

2007. júniusa óta vagyok Heves megye 1. számú választókörzetének KB-képviselője. Az ezzel járó feladatkör ellátása itt sem könnyebb, mint hazánk más területein. Új előfizetők gyűjtése A Szabadságnak, szervezni pártunk jelenlétét a helyi közéletben, felkészülni a majdani országgyűlési, valamint önkormányzati választásokra – és még sorolhatnánk.

Korán felismertük, hogy a legfontosabb feladat megtalálni a kapcsolatot minél több választópolgárral. Az utóbbi időben nálunk úgy tűnik, hogy ennek terén igen pozitív irányú változások mutatkoznak. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, szó szerint minden lehetőséget ki kell használjunk. Meg kell szólítani az embereket, hogy minél több, minél erősebb kapcsolat épüljön a leendő választók és a KB-képviselők, párttagok között.
  Legutóbb bekapcsolódtam egy úgynevezett “kupakgyűjtő-akcióba”, amelyet egy Lábatlan nevű községben élő 8 éves kislány, Gombai Dóra őssejt-kezelésének támogatására szerveztek szülei. Agytörzsi rendellenességét jelenleg csak a Kínai Népköztársaságban tudják hatékonyan kezelni. Az összeget, amit a műanyag-feldolgozó üzemek fizetnek a kupakokért, az ő gyógykezelésére fordítják.
  Hogyan járul hozzá ez a kis akció pártunk politikájának népszerűsítéséhez? Egyrészt: meg tudunk szólítani a választókörzetben bárkit. Még azt az embert is, aki nem szimpatizál velünk, vagy egyszerűen „nem politizál”. Nem is beszélve azokról, akik nyitottak a mi politikánk felé, csak arra várnak: lépjünk feléjük. Eddigi tapasztalataim azt mutatják, ez utóbbiak száma, ha lassan is, de nőttön-nő.
  Másrészt: a nemes cél ránk is jó fényt vet, mindenkor, minden körülmények között. Hiszen ezzel is segítünk az embereknek. Ezen kupakgyűjtő mozgalom keretében meg tudjuk keresni a helyi vállalkozókat. Főként a vendéglátóipar területén. Jómagam az utóbbi hónapokban sok helyi kis- és középvállalkozóval vettem fel a kapcsolatot. Kocsmárosokkal, büfésekkel, élelmiszer-vegyesiparcikk kereskedőkkel, trafikosokkal. Meglepően sokan biztosítottak támogatásukról, erkölcsileg és anyagilag is.
  Jó példa erre egy Heves megyei kis büfé-borozó, amely szintén bekapcsolódott a kupakgyűjtésbe. A tulajdonos közreműködésével mindig van kihelyezve a pultra A Szabadság, Baloldali Frontos szóróanyag, valamint saját névjegyem. Az emberek bejönnek, elolvassák az újságot egy pohár bor mellett, elteszik a névjegyeket. De van még pár ilyen vendéglátó egység, mely ugyanígy népszerűsít minket a választókörzetben, akárcsak ez a hangulatos kis borozócska. Sokan megkerestek már ennek nyomán, munkáspárti véleményeket kikérve, őket konkrétan izgató dolgokban. Született már ilyenből Szabadság-előfizetés is. Az előfizetők számát egy év alatt néhányról már 20 fölé sikerült növelni.
  Nemegyszer ellátogatok ezekbe a kis „propaganda központokba” személyesen is. Már gyakori látványnak számít A Szabadságot olvasó, röplapjainkat böngésző munkás, dolgozó. Az emberek már fölismernek, mint a Munkáspárt KB-megbízottját. Mindig érdekes véleménycserék, jó hangulatú, építő jellegű viták alakulnak ki különböző közéleti témákban. Sokan ajánlották már ennek nyomán kopogtatócédulájukat, sőt, sokszor szavazatukat is a Munkáspártnak. Olyanok is, akik eddig MSZP-szavazók voltak, vagy már szavazni sem mentek el. Magam is meglepődtem, hogy mennyire ki tudja nőni magát egy olyan apró kezdeményezés is, mint egy ilyen kupakgyűjtés. Legutóbb egy roma civilszervezet elnöke jelentkezett támogatásáról biztosítva. Nem szabad félni attól, hogy megszólítsuk az embereket. Propagandamunkát kell folytatnunk mindenütt. Buszon, munkahelyen, lakhelyünkön, baráti és ismeretségi körünkben. Ahol nem lehet nyíltan politizálni, találjuk meg a módját, furakodjunk be!

JUHÁSZ NORBERT