Cikkek
 

AKTUÁLIS

ELÉG VOLT! 

OKTÓBER
A negyedik oldalon közzétett  
MINDENKIHEZ!
című felhívást
soksorosítsd és terjeszd!

 

MUNKÁSSORS

Eltagadnák, ha lehet­ne, de a szocializmus évszázados folklórja és kultúrája igen is lé­tezik. Következő szá­mainkban évtizedes-évszázados idézete­ket közlünk kommen­tárral, melyek mind­máig megállják helyü­ket, tükrözik a kapita­lista rendszerek tulaj­donságainak változat­lanságát – s melyek ta­pasztalataiból mind­annyian tanulhatunk.

 

 

 

Jövendőmondó rigmus

(A Magyar Nép Naptára 1910, Pokróczi Ferenc) 4. rész

 

Nyár

Hogyha nóta csendül, nem a szerelemről,

Hanem bús nyomorról, fájó szegénységről…

A részesarató miért is dalolna?

Véres verejtéke omlik a tarlóra.

Behordja a magot a magtárba, csűrbe,

S a gyerekeinek nincs télen kenyere.

Ő hordja az ország ezerféle terhét,

S a herék viszik el minden javát, kincsét…

 

Magyarországon ma már alig akad nóta. A munkás rég nem énekel, örül, ha van dolga, s fogát összeszorítva, ereje végét szakítva végzi a munkáját. Leginkább feketén, ami után nem jár TB vagy nyugdíj: ha a gazda még be is jelentené, éhenhalásra se lenne elég a bére. De még álmodik családról, tisztességes életről, ezért elvállal mindent, hogy valamennyi pénzhez jusson. A magyar „elit”, a sznobok már gúnyolódnak a magyar muzsikán, nem divatos. „Ciki” lett a mulatós, köze nincs a multinacionális kultúrához, népzenét tanulni már-már alternatív allűrnek számít. Lassan, de következetesen mindent elvesznek, ami a miénk: gyárat, iskolát, kultúrházat, népzenei kört. Miért? Hogy utódainknak már eszükbe se jusson az a virágzó Magyarország, ami lehettünk volna. Vesszen Trianon, igen! De ma más a lényeg: ott tartunk, ahol a század elején. Sőt, rosszabbul: elveszik a hovatartozásunkat is. Az „urak” semmit nem termelnek, zsebből-zsebbe osztanak milliókat, amíg a kizsákmányolt nép adóterhek tömegét gürcöli. Talán így holnap is jut zsemle a gyereknek. De miért nem jut az eszünkbe, hogy volt egyszer egy Tanácsköztársaság?

(Folytatjuk)

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu