Cikkek
 

Védnökség a mártírsírok felett
Nógrádi Sándor

Mozgalom

Nógrádi Sándor - 1894-1971
Nógrádi Sándor - 1894-1971

A Munkáspárt Nagy-Budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Nógrádi Sándort mutatjuk be.

Nógrádi Sándor a 20. századi kommunista mozgalom jellegzetes személyisége volt, igazi internacionalista világvándor, akinek élete volt a szocializmus, a nép szolgálata. Harcolt a Tanácsköztársaságért, részt vett a csehszlovák, a román, a francia munkásmozgalomban, dolgozott a Komintern munkatársaként és segítette a spanyol köztársasági kormány önvédelmi harcát a fasiszták ellen. Az 1950-es évek első felének ismert politikai és katonai vezető személyisége.

1894. május 14-én született a felvidéki Füleken. Apja péksegéd volt. Kitanulta az esztergályos- és a villanyszerelő-szakmát, majd elvégezte a felsőkereskedelmi iskola első osztályát is. Budapesten tanoncként bekapcsolódott az építőmunkások szervezetébe. 1918 szeptemberében belépett a MSZDP-be, 1919-ben a KMP-be. A Tanácsköztársaság idején szakaszparancsnok volt a Vörös Hadseregben.

A Tanácsköztársaság leverése után Csehszlovákiába menekült. A Masaryk elnök vezette cseh állam a magyarénál demokratikusabb felfogása és a Horthy-Magyarországgal való szembenállása miatt ideig-óráig megtűrte a magyar politikai menekülteket. 1921 februárjában azonban letartóztatták, 3 hónap börtönbüntetésre ítélték. 1922-tól a Csehszlovák Kommunista Ifjúsági Szövetség egyik titkára. 1923 májusától Berlinben a Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé irodájában dolgozott, innen került Moszkvába, a Kommunista Internacionálé központi apparátusába. A húszas évek közepén Romániába küldték, ahol letartóztatták, de a tárgyalás során megszökött. Visszatért a Szovjetunióba. 1928 őszén Csehszlovákiába küldték.

A cseh rendőrség kitoloncolta, de 1929 és 1931 között ismét Prágában tevékenykedett. A Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé megbízásából számos nyugat-európai országban járt, Franciaországban a Fasizmus- és Háborúellenes Világbizottság titkárává választották. A második világháború kitörése után ismét Moszkvában élt, a Komintern munkatársaként dolgozott.

1940-ben átlépett a Magyar Kommunista Pártba. Előbb a moszkvai Kossuth rádió szerkesztője. Együtt dolgozott Nagy Imrével, a későbbi miniszterelnökkel, Vas Zoltánnal, az 50-es évek egyik meghatározó vezetőjével, Lányi Saroltával, a költővel és másokkal. 1944 májusától a kijevi partizániskola parancsnoka volt.

1944 szeptemberében partizánakcióban vett részt Szlovákiában. Az akció katonai értéke nem volt nagy, de példája erőt adott, megtestesítette a magyar hazafias ellenállást.

Nógrádi Sándor tevékenységének legjava a felszabadulás után időszakra esett. 1945 végén iparügyi államtitkárrá nevezték ki, a „széncsata“ egyik fő szervezője volt. 1945 után egészen 1956-ig a magyar kommunista mozgalom egyik vezető személyisége. Fontos tisztségeket töltött be a Magyar Dolgozók Pártjában. 1948-tól a Magyar Néphadsereg Politikai főcsoportfőnöke. Jelentős érdemeket szerzett a 200 ezer fős új hadsereg megszervezésében, a személyi állomány nevelésében. Ugyanakkor végrehajtója volt a Rákosi-rendszer számos téves és káros döntésének. 1955 végétől az MDP KV Agitációs- és Propaganda Osztályának a vezetője. 1956. október 25-től az MDP KV által alakított Katonai Bizottság tagja volt. November 2-án elhagyta Budapestet, és a tököli szovjet parancsnokságra menekült.

1956 november 4-e után Nógrádi Sándor - a Rákosi-időszak számos vezető személyiségétől eltérően - elfogadta az MSZMP programját az ellenforradalom leverésére és a helyzet normalizálására. Támogatta a nála 18 évvel fiatalabb Kádár Jánost. Kádár elfogadta Nógrádi támogatását, és fontos tisztségeket bízott rá.

1957 elejéig a Központi Bizottság Agitációs- és Propaganda Osztálynak vezetőjeként a szétzilált sajtót kellett rendbe tennie, és a párttagság belső tájékoztatását megoldania. Tagja volt a párt Intéző Bizottságának is. 1957-60 között több fontos külügyi megbízatást töltött be. Pekingi magyar nagykövetként 1957. májusában adta át megbízólevelét Mao Zedong elnöknek.

Jelentős szerepe volt a magyar-kínai kapcsolatok normalizálásában, a magyarországi konszolidáció elfogadtatásában Kínában. Tagja volt annak a küldöttségnek is, amely Kádár vezetésével 1957-ben Kínába látogatott. A kínai vezetés politikailag a Kádár János-féle vezetés mellé állt, és 25 millió dollár hitelt nyújtott.

A pekingi nagyköveti cím együtt járt a KB-tagsággal is. 1957. júniusától 1962-ig és 1966-tól 1971-ig volt az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Kínából hazatérve, a párt belső fegyelméért felelős Központi Ellenőrző Bizottságának lett az elnöke, egészen 1966-ig. 1967-ben nyugdíjazták.

1968 januárjában Aczél Györggyel, az MSZMP KB titkárával együtt a Szovjetunióba utazott, hogy megbeszéléseket folytasson a szovjetunióban élő Rákosi Mátyással, a hazatérésének feltételeiről. A találkozón Rákosi megismételte kérését, hogy vigyék vissza Magyarországra, és kijelentette: nem áll szándékában politikával foglalkozni, jóllehet támogatja a párt politikáját. Azt is mondta, hogy visszaemlékezéseit kívánja megírni. Mindezt írásos formában is megerősítette.

Nógrádi Sándor visszaemlékezései „Történelmi lecke“ címmel jelentek meg 1970-ben.