Cikkek
 

A forradalom sorsa a párttól függ

Külföld

Chávez beszédet mond az Egyesült Szocialista Párt alakuló kongresszusán
Chávez beszédet mond az Egyesült Szocialista Párt alakuló kongresszusán

Január 12., délután öt óra, Caracas, Venezuela. 676 küldött részvételével megtartotta alakuló kongresszusát a Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV).

Az új párt gondolata a Bolivári Forradalom vezetőjétől, a köztársaság elnökétől, Hugó Cháveztől származik.

Több mint egy esztendeje folyt a munka olyan átfogó szervezet létrehozására, amely a Bolivári Forradalmat és a Chávezi reformokat támogató erőket tömöríti. 1998 óta ugyan létezett az Ötödik Köztársaság Mozgalom, ez azonban inkább választási támogató szervezet volt, mintsem párt. 2005-ben a mozgalom színeiben induló jelöltek szerezték meg a szavazatok 60 százalékát. Chávez 2006-os választási győzelme, amikor a szavazatok 63 százalékával lett újra elnök, kedvező belpolitikai feltételeket teremtett egy ilyen lépéshez.

Tavaly márciusban Chávez elnök még azt jelentette be, hogy „megszületett a nagy győzelem fegyvere, az élcsapat több mint egy millió taggal“. Az események aztán felgyorsultak. Megalakultak a koordinációs szervek az ideológiai munkára, a propagandára, a logisztikai-szervezési munkára, a területvédelemre és a szociális munkára. 100 ezer aktivistával folyt a párt szervezése. A kongresszus előtt a támogató pártok és szervezetek feloszlatták önmagukat, és január 12-én ünnepélyesen kikiáltották az új párt létrehozását.

A kongresszuson Chávez elnök mondott beszédet. Sokatmondó, hogy beszédében visszatérően olyan személyiségeket idézett, mint Fidel Castro, Che Guevara, sőt a 20. századi olasz marxista Antonio Gramsci. Világossá tette azt is, hogy a PSUV nem marxista párt. Még tavaly júliusában Chávez egy interjúban kijelentette: „Mélységesen tisztelem Karl Marx téziseit… Szocialista vagyok, Bolivár híve, forradalmár. Tisztelem a marxista utat, de nem vagyok marxista.“ Chávez egyúttal azt is jelezte, hogy megítélése szerint nem a munkásosztály jelenti a forradalom bázisát.

„A párttól függ a forradalom jövője.“ - jelentette ki. A párt célja a dokumentum tervezetek szerint a „21. századi bolivári szocializmus felépítése“, az ország megvédése az imperialista ellenségekkel szemben. Az új pártra, pontosabban a Bolivári Forradalmat támogató erők összefogására, úgy tűnik valóban szükség van.

A tavaly december 2-án lebonyolított népszavazáson Chávez nem tudta keresztülverni az alkotmány módosítását. Az új csatát a 2008-as választás jelenti - hangsúlyozta a venezuelai elnök.

A PSUV óriási párt. 5,7 millió tagja van, ami még a 27,7 milliós Venezuela méreteiben is nagy. A választók 36 százalékát tömöríti. Az új párt vezetője érdekes módon nem maga Chávez elnök, hanem a köztársaság alelnöke, Jorge Rodríguez.

A PSUV létrehozásával Chávez elnök messzemenő külpolitikai igényeket is megfogalmazott. „A PSUV feladata, hogy a világ más mozgalmaival és szocialista pártjaival együtt létrehozza e kontinens baloldali erőinek szövetségét az imperialista támadások elleni védekezésre.“ Chávez hozzátette: „A világ baloldala lázad. A szocialista lobogó újra fent van, és más államokkal együtt mi az élcsapat vagyunk.“

A kongresszus ez év márciusáig az egyes tartományokban folytatja munkáját, majd március 15-én véglegesítik a párt alapdokumentumait.

A Venezuelai Kommunista Párt nem oszlatta fel magát, s nem csatlakozott az új párthoz, noha Chávez politikáját alapvetően támogatják. A párt 1998-tól kezdve áll Chávez mellett. A 2005 évi parlamenti választásokon 8 képviselői helyet szereztek. A Venezuelai KP képviselője a Kommunista és Munkáspártok 2007. novemberi minszki tanácskozásán így fogalmazott: „A Venezuelai KP Venezuela jelenlegi fejlődési szakaszát a nemzeti függetlenségért vívott harc szakaszának tekinti, amelynek során létrejönnek a feltételek a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenethez.“

Ugyancsak Minszkben hangzott el, hogy ez „hosszú folyamat, amelyben az imperializmus által támogatott nemzeti burzsoázia ellen folyik az osztályharc.“

A Venezuelai KP megerősítette a marxista-leninista mozgalom alaptapasztalatát is: „marxista-leninista párt nélkül, szilárd ideológiával rendelkező, szervezett, tapasztalt tagokból álló párt nélkül lehet részleges sikereket elérni, de nem lehet a forradalmat vezetni és sikerre vinni.“

A Munkáspárt kész az együttműködésre

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke levélben gratulált Jorge Rodríguez főkoordinátornak a Venezuelai Egyesült Szocialista Párt megalakulása alkalmából. Hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt nagyra értékeli a venezuelai nép antiimperialista harcát, támogatja Chávez elnök erőfeszítéseit a Bolivári Forradalom továbbvitelére. A Munkáspárt a Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetséggel együtt sokat tett az elmúlt években azért, hogy a magyar közvélemény közelebbről megismerje a venezuelai forradalmat.