Cikkek
 

Közösen a bolognai folyamat ellen

Baloldali Front

A konferencia plakátja

Január 10-11-ig Brüsszelben a Görög Kommunista Párt segítségével az európai kommunista ifjúsági szervezetek két szemináriumot tartottak a felsőoktatásról "Erősítsük meg a harcot a nyilvános és ingyenes oktatásért, az üzleti stratégia ellen" jelszó alatt.

Két szempontból értékelték a felsőoktatás helyzetét a különböző ifjúsági szervezetek. Egyrészről az európai uniós politika befolyása az adott országban és az adott kormány oktatáspolitikája, másrészről pedig a diákönkormányzatok és a diákszervezetek harca az egyes országokban a tanulók jogaiért.

Az első témában nagyjából minden országban hasonló a helyzet. Az egyes országok oktatáspolitikája teljes mértékben megegyezik. Európában szinte már mindenhol bevezették a Bolognai Folyamatot az egyetemeken, ezzel teljesen lerontva az oktatás színvonalát, mivel az egész folyamatnak csak az a célja, hogy minél gyorsabban (3 év alatt) minél képzetlenebb diákokat termeljen ki, hogy minél olcsóbb munkaerőhöz jussanak, minél hamarabb. A folyamat nem csak az uniós államokat érinti, Oroszországban például 2003-ban vezették be. A tandíjjal ugyanez a helyzet. Már minden európai országban fizetnie kell a diákoknak azért, hogy tanulhassanak.

Egyedül Csehországban nem kell még fizetni, de ott is márt többször megpróbálták bevezetni, amit eddig meg tudtak akadályozni, de úgy néz ki hogy idén végül ott is elfogja fogadni a parlament. Nyugat-Európában ugyanúgy, mint keleten horribilis összegekért lehet valaki egyetemista. Átszámolva, a keresethez viszonyítva hasonlóak a viszonyok, mindenhol kb. a minimálbér duplája a tandíj egy évre, vagy még több. Magyarországon is ez a helyzet.

Ennél már csak Szerbiában vannak rosszabb helyzetben a diákok, ahol a minimálbér 20000 forintnak felel meg, de a tandíj hasonló a magyar viszonyokhoz, azaz 150 ezer forint körül van.

Egyetértett minden szervezet abban, hogy a tandíj, amit ma bevezetnek vagy már bevezettek egyes országokban nem a legnagyobb probléma. Hiszen ez már csak a középosztályból származó fiatalokat fosztja meg a tanulás lehetőségétől, ezzel teljesen átadva a kizárólagos tanulási lehetőséget a felső tízezernek. A fő probléma az, hogy már a tandíj bevezetése előtt sem volt ingyenes az oktatás sem Nyugaton, sem pedig Keleten a rendszerváltás óta.

Ahogy a Baloldali Front, úgy a cseh kommunisták és hivatkoztak a régi rendszerre, ahol ténylegesen mindenki számára elérhető ingyenes oktatásról beszélhettünk. De ez már sehol nem volt így, tíz éve sem.

A brüsszeli konferencia az EU székházában

A tankönyvek, jegyzetek ára, a kollégiumok (amit igen kevesen kapnak meg egész Európában a fiatalok rászorultság alapján), a kifizethetetlen albérleti díjak, az étkezés összegei már réges-régen elérhetetlenné tették a felsőoktatást egész Európában a munkásosztály fiataljai a számára, és a tandíj bevezetése még jobban leszűkíti a kört a továbbtanulásban osztályalapon.

Nem csak Magyarországon, hanem több országban is él az a probléma - főként a nyugati országokban, ahol ez már teljesen végbement -, hogy a felsőoktatás ellehetetlenítése mellett bezárják a szakiskolákat, ezzel teljesen ellehetetlenítve a fiatalok számára a jövőt, és így hamarosan sok száz és ezer fiatal munkanélküli fog kikerülni az általános gimnáziumokból szakma nélkül és bármiféle továbbtanulási lehetőség nélkül.

Ugyanúgy, mint Magyarországon máshol is különböző diákhitelekkel kecsegtetik a hallgatókat, amit később (a mi esetünkben 2 millió forint) vissza kell fizetniük friss munkavállalóként vagy munkanélküliként, ezzel is elérve azt, hogy függésben tartsák az új pályakezdőket, így jobban kizsákmányolhatóvá téve őket.

A diákönkormányzatok és a diákszervezetek kérdésében már nem volt ennyire egybehangzó a helyzet. Míg Nyugaton a diákönkormányzatok és diákszervezetek ténylegesen kiállnak a tanulókért és a kommunista szervezetekkel együttműködnek például a tandíj kérdésében nagy tüntetéseken, addig ez Keletre nem igaz. Ahogy Magyarországon, úgy más volt szocialista országokban is a diákönkormányzatokon kívül nincs más szervezete az egyetemistáknak, s ezek, az önkormányzatok sem állnak ki az érdekeikért.

A Bolognai Folyamatról hallgatnak, és teljes mértékben elfogadják azt, a tandíj ellen ugyan felszólalnak és szerveznek kisebb megmozdulásokat, de ez inkább csak a látszat, mert közben olyan javaslatokkal állnak az adott kormány elé, amik abszolút nem szüntetik meg a tandíjat, inkább csak más módon szedi be a diákoktól.

A konferencia lezárásaként egy zárónyilatkozatot fogadtak el a résztvevő szervezetek, ahol kihangsúlyozták annak fontosságát, hogy a jövőben együtt kell fellépnünk az EU és a kormányok lépései ellen, közös akciókat, megmozdulásokat kell szervezni, hogy elérjük, hogy egész Európában ténylegesen ingyenes, mindenki számára elérhető, magas színvonalú oktatás legyen.