Cikkek
 

AKTUÁLIS

Ilonka születésnapja

Szinte mindenki csak Ilonkaként ismeri és szereti Varga Antalnét. Aki tudja, hogy mennyi mindennel foglalkozik, milyen lelkesedéssel veszi ki részét a párt munkájából, bizony el sem hinné, hogy Ilonka betöltötte nyolcvanadik életévét. A zuglói pártszervezet Ilonkát egy albummal lepte meg, fényképekkel, amelyek a legszebb és legemlékezetesebb pillanatokat elevenítik fel a Munkáspárt legutóbbi kongresszusa óta végzett munkáról. Azóta már két nagy irattartónk telt meg képekkel, dokumentumokkal, bizonyítva, hogy ugyan kicsik vagyunk, és sok a gondunk, de mégis élünk, és sokat dolgozunk.
  Thürmer Gyula, a párt elnöke és Kajli Béla budapesti elnök személyes köszöntésükkel fejezték ki tiszteletüket. Ilonkánk már 65 éve a kommunista mozgalomért éli életét, és most második családja körében ünnepelhette 80. születésnapját. Ezúton is kívánjuk, hogy még sokáig legyen köztünk jó egészségben ezzel a rendíthetetlen hittel, ezzel az óriási munkabírással.

BARÁTHNÉ ÉVA

 

MUNKÁSSORS

Eltagadnák, ha lehet­ne, de a szocializmus évszázados folklórja és kultúrája igen is lé­tezik. Következő szá­mainkban évtizedes-évszázados idézete­ket közlünk kommen­tárral, melyek mind­máig megállják helyü­ket, tükrözik a kapita­lista rendszerek tulaj­donságainak változat­lanságát – s melyek ta­pasztalataiból mind­annyian tanulhatunk.

 

Munkás közmondások 1. rész

        

–       Még az enyv sem olyan ragadós, mint amennyire némely munkás ragaszkodik a bérrabszolgasághoz!

        Sokakkal találkozunk, akik nem ismerik fel, hogy bérrabszolgák – vagyis kevéske pénzért dolgoznak látástól vakulásig –, s még azt is tagadják, hogy munkások lennének. Felháborodnak, hiszen ők tanultak, nem a két kezük munkájából élnek – de azt elfelejtik, hogy amit tesznek, a bolti eladótól a könyvelőn át a nagyvállalat menedzseréig, egytől egyig valaki másnak termelnek hasznot. Hasznot, amiből nekik alig jut, s amiből a tulajdonos vígan él. Ma a munkás a dolgozó embert is jelenti, mindenkit, aki idegeneknek dolgozik – ha ezt felismernék, rögtön más megvilágításba kerülne az a néhány évtized, amikor az államnak, s ezáltal önmaguknak teremtettek javakat.

 

–       Ha az angyalok ismertető tulajdonsága a türelem: akkor a munkásság a legigazibb angyal!

        Már megint, húsz éve türelmesek vagyunk. Kevesebb ételt veszünk, hogy fussa a fűtés- és villanyszámlára. Letesszük az autót, mert drága a benzin. Hitelt veszünk fel, ha elromlik a hűtő, mert nincs már tartalék, amiből megvehetnénk. Ha megaláznak is, befogjuk a szánkat a munkahelyen, mert munkanélküliből gyorsan lesz hajléktalan… Szép erény a türelem, de a gyermekeink angyalokat vagy felelősségteljes, érdekeikért kiálló felnőtteket becsülnének többre?

 (folytatjuk)

 

Balszemmel – új kötet

Megjelent Thürmer Gyula Balszemmel című sorozatának 3. kö­tete. Az új kötet ára 500 forint. Korlátozott példányban  a három kötet is még megvásárolható a Baross utca 61-ben.

 

Keresd a Frontot!
Szabó Tamás országos elnök:
30/630-7157
Répási Zoltán budapesti elnök:
20/577-3034

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu