Cikkek
 

HÍREK

A U G U S Z T U S

MUNKÁSPÁRTI
ÜNNEPSÉG
OROSHÁZÁN

a Kossuth Lajos
Közoktatási Intézmény
díszudvarán (Kossuth tér 1.)

11 órai kezdettel – nagygyűlés
Felszólal

GÁL FERENC, a Munkáspárt Békés megyei elnöke
NÉMETH BÉLA, Orosháza polgármestere
Ünnepi köszöntőt mond
THÜRMER GYULA, a Munkáspárt elnöke
A Békéscsabai Jókai Színház színinövendékeinek előadása

Délután fél egytől ebédre várjuk az ünneplőket.
A területen vásári sátrak • Gyermekprogramok •
Balszemmel könyvvásár •
Bemutatkozik a Baloldali Front

Mindenkit szeretettel vár
a Magyar Kommunista Munkáspárt !

 

Munkáspárti koszorúzások

Augusztus 19., kedd

Kecskemét, Kossuth tér, Szent István szobor, délelőtt 10 óra

Budapest, Budai Vár, Szent István szobor, délután 4 óra

 

A Szabadság megjelenéséről

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy A Szabadság augusztus 21-én, a munkaszüneti nap miatt nem jelenik meg. Következő – bővített terjedelmű – lapszámunk augusztus 28-án, csütörtökön fog megjelenni.
  Emiatt a szeptemberi hónapra vonatkozó befizetési határidőt is meghosszabbítjuk augusztus 28-ig.

 

MUNKÁSSORS

Eltagadnák, ha lehetne, de a szocializmus évszázados folklórja és kultúrája igen is létezik. Következő számainkban évtizedes-évszázados idézeteket közlünk kommentárral, melyek mindmáig megállják helyüket, tükrözik a kapitalista rendszerek tulajdonságainak változatlanságát – s melyek tapasztalataiból mindannyian tanulhatunk.

Kommunista KÁTÉ (katekizmus)  2. rész

       Miben áll már ma a gyöngék ereje?
–       Összetartásukban.
        Ma nincs valódi összetartás, ezt ma építeni és erősíteni kell. Dolgozni kell érte, mert a tőkés hatalom elhitette a dolgozók többségével, hogy az MSZP a szocialista rendszer letéteményese. Nem ismerik fel, hogy a kizsákmányoltságuk nekik is köszönhető, s csak egymással és a Munkáspárttal összetartva érhetnek el egy jobb jövőt.

–       Mi hozta létre köztük az összetartást?
–       Az elnyomatás.
        Ma is olyan elnyomatásban élünk, mint József Attila idején, csak a sallangok színesebbek. Rá kell ébreszteni az embereket, hogy a bajukat csak maguk orvosolhatják, s a bajuk nem más, mint az az elnyomatás, melyet hiteleik, kiszámíthatatlan munkahelyeik és drága energia-számláik jelentenek. Amint erre ráébrednek, fegyverünkké válik az összetartás.    

–       Mi volt az elnyomatás gyümölcse?
–       A nyomor, a nélkülözés, szenvedés, betegség, korai halál.
        Ma is erre tartunk, ha már nem vagyunk ott. Megfizethetetlen élelmiszer- és gyógyszerárak, bezárt kórházak, leépített mentőállomások garantálják, hogy a szegények csak gürcöljenek, de befizetett forintjaikért semmit ne kapjanak. Sóvároghassanak jó orvosi ellátásért, ami hamarosan csak drága magánkórházakban, még drágább biztosításokkal lesz elérhető. Az eladósodottság, az elárverezett házak, a munkanélküliség ide vezet: jön a nyomor, a nélkülözés, szenvedés, betegség, korai halál.

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu