Cikkek
 

VÉLEMÉNY

HAD LEGYEK NŐ

Mindig hódít valamilyen divat. Jókaival szólva politikai divat, bár gyakran másnak tűnik. Egy szó sem igaz abból, amit hangoztatnak, de nem baj. Vannak olyan „értelmiségi” meg egyéb körök, ahol jól jön egy kis hülyeség, a pórnépnek átkódolják, aztán hajrá! Addig sem foglalkoznak mással. Ilyenek az újfeminista, család- és férfiellenes szervezetek, a fürdőfoglalók és egyéb állatfajták által hangoztatott és reklámozott ostobaságok, amelyek bekerültek az emberek tudatába, és megmérgezik az életüket. 
  Egyik metróaluljáróban a következő feliratra lettem figyelmes: ferfieroszak.hu. Utánanéztem és hasonlókat találva forogni kezdett a gyomrom. A beállítás hamis, egyoldalú, gyűlöletkeltő. Gondolkozzunk: valakiknek miért áll érdekében bemocskolni az apák képét, gyanúsítottá tenni a fiúkat, a férjeket, a doktor bácsit és az edzőt? Mintha a nők nem követnének el bűnt! A bűnt emberek követik el – ez elég érthető.
  Tamási Erzsébet kriminológiai kutató vizsgálódásai során kiderítette, hogy a családon belüli erőszak áldozatai több mint 60 százalékos arányban férfiak. Ez az adat, na meg a tapasztalat teljesen ellentmond a liberális bérencek által sulykolt képnek. A nővédő szervezetek ilyenkor behúzzák a nyakukat, és nem rikácsolnak. Esélyegyenlőség! Hol van az már? Egy torz társadalom hamis tükörben álarcot próbálgat. Nem találja helyét, identitását, nem fér a bőrébe, át akarja alakítani azt, amit a természet tökéletesre formált.
  A szakember szerint olyan világban élünk, amely tiltja a férfiaknak, hogy jelezzék az ellenük irányuló erőszakos eseteket. Az intim térbe belefolyt a liberális szenny, szétverve az emberi viszonyokat is.
  Már az apa rendkívül fontos szerepét is kétségbe merik vonni. Elég sok könyvtárat megtöltenek a csonka családokban felnőtt gyerekek sajnálatos történetei és a pszichológusok kutatási eredményei. Meleg felvonuláson közvélemény-kutatást lehetne készíteni arról, hogy kinek milyen szerepet játszott az apa az életében. Meglepő tapasztalatokra tennének szert az érdeklődők.
  A művi meddővé-tételt szabályozó határozatot, a mesterséges megtermékenyítést szabályozó rendelkezést, és a távoltartási törvényt is újra kellene gondolni, hogy van-e értelme egy amúgy is abnormális világban örökmozgókat működtetni. Vajon miért mindig az apán csattan az ostor? Nem kellene elfogulatlanul gondolkozni mindennapi dolgainkról? Csoda-e, ha Magyarországon a férfiak átlagéletkora a nyugdíjkorhatár alatt van? Ezeket a rendkívül elszomorító tényeket nem szabad „kiegyenlíteni” az engedélyezett és támogatott hülyeséggel.
  A kapitalista társadalomban ma nem csak a szegény és gazdag között van az esélyegyenlőtlenség. A nemek egymásnak ugrasztása keserű és sanda szándékú emberek rosszindulatú gondolatainak eredménye. A fent említett internet-cím diszkriminatív és velejéig gonosz. Hol vannak ilyenkor a jogvédő szervezetek, a rózsaszín lelkű és agyú erőszakellenesek? Szavakban legalábbis azok.
  „Pokolgép robbant. Negyvenen meghaltak, száztízen megsérültek. Köztük tizenegy nő.” 2008-ban ezt miért kell kiemelni? Nekem pokolian sérti a fülem! Az egyenjogúság keretében miért nem emberekről beszélünk? Szemétdombra a liberális zűrzavarral!

FOGARASI ZSUZSANNA

 

EGY MADÁR, MELY NEM AKAR REPÜLNI

Eltaláltátok: a turulmadárról van szó. Senki ne higgye komolyan, hogy a kultusz ápolói Árpád vezérlőfejedelem előtt tisztelegnek. Ahogyan elnézem a kődobáló, árpádsávos zászlókat lengető díszes „szittyatársaságot”, nem tételezem fel róluk, hogy valaha is hallottak a névadóról, s ha igen, képtelenek lennének egy félmondatnál többet mondani róla. Úgy alakult, hogy a két világháború közötti, fasisztoid-ellenforradalmi, Horthy Miklós nevéhez kötődő rendszer szélsőjobboldali, jórészt egyetemi ifjúsága visszanyúlt honfoglaló őseinkhez, a „tiszta forráshoz”. Tudatlanságból úgy hitték, egy zsidótlan, árja világ volt az, mely vérében és génjeiben hordozta a hősiességet, hűséget, összetartást, a makulátlan magyar „faj” minden erényét. Ennek volt egyik testet öltött jelképe a turulmadár. Sok itt a tévedés, a megtévesztés, az idealizált, retusált kép! Még hogy zsidótlan? Illene tudni, hogy az Árpád-vezette 7 törzshöz csatlakozott egy nyolcadik, a kabarok törzse, melynek tagjai zsidó hitűek voltak. Zárójelben jegyzem meg, hogy kezdetben a magyarok és zsidók között teljes volt az egyetértés. A XI. században akkor szegregálták és üldözték őket, amikor a kereszténység államvallás lett, mely monopolizálni akarta az ideológiai életet. Még hogy teljes békében? A keresztény vallásra áttért vezetők a legkegyetlenebb módon üldözték a pogány magyarokat, (ebben István, szent királyunk járt elöl) s a „jobbágyosítás” folyamata sem tartozott a sétagaloppok közé. A turul tehát a szélsőjobb oldalra állt fiatalok szimbóluma lett. Ez a madár 1896 óta uralja Tatabányát és környékét, de az 1989-es rendszerváltás után ritkán látogatták meg a „szélsőjobbos” fiatalok. Mostanság vették újra birtokba és tették szakrális jelképükké. Nem véletlen, hogy a XII. kerületben az árpádsávosok ropnak körülötte kultikus táncot, kiprovokálva a hatóságokkal való összecsapást. A turulmadár szobra körül tapasztalható huzavona teljes összhangban van azzal a komédiával, melyet a magyar igazságszolgáltatás folytat a „fasiszta randalírozás” ügyében.

HEGEDŰS SÁNDOR