Cikkek
 

 

 

MUNKÁSPÁRT

 

A forradalmi központ

„Mit tudunk az Elnökségről, Balogh elvtárs?” Hosszú évek óta mindig ezzel a kérdéssel kezdődik a Munkáspárt Elnökségének ülése. Nem mintha Thürmer Gyula (55) elnök ne tudná, hogy mi van a kollégáival, de a hagyomány összetartó erő. Nem véletlen, hogy az Elnökség minden hétfőn délután négykor ülésezik, immáron hosszú évek óta, ha esik, ha fúj. Így volt ez a múlt hétfőn is.

KI LEHET AZ ELNÖKSÉG TAGJA?

„Országos párt országos vezetősége vagyunk, és ez felelősséggel jár.” A Munkáspárt elnöke e szavakat nem is egyszer mondta az elmúlt két évtizedben. Az Elnökség tagjait manapság a Központi Bizottság választja az elnök javaslatára. Természetesen a KB tagjai is tehetnek javaslatot. Az elnökségi tagok kiválasztása azonban nem egyszerű. Az Elnökségben többféle feladatot kell ellátni. Mindenekelőtt dönteni kell, határozatokat kell hozni, állást kell foglalni a legfontosabb politikai kérdésekről. Ez olyan munka, amelybe ki-ki hozza a saját élettapasztalatát, mai ismereteit. A Munkáspárt nem dönthet csak a nyugdíjasok fejével, de nem dönthet csak a pályakezdők gondolkodása alapján sem. A második feladat sem egyszerű. Az elnökségi tagok egy része reszortfeladatot is ellát, ami napi munkával jár. Egyszóval, az elnökségi munka nem egyszerű. Sok áldozattal és lemondással jár minden egyes tagja részéről. „Szinte nem is munka, életforma. A párt és az emberek szeretete sok mindenért kárpótol” – mondja biztatásként a pártelnök.

ALELNÖKÖK A STRATÉGIAI ÜGYEK ÉLÉN

A pártnak jelenleg két alelnöke van. Mindketten régi harcosai a pártnak, a kezdetektől ott vannak. Vajda János (58) nélkül szinte semmi sem történik a pártban. Személyesen ismeri a párt helyi vezetőit, a KB-képviselők zömét. Ez így is helyes, hiszen ő felel a párt belső életéért. A mai szerény körülményeink között persze ez azt is jelenti, hogy Jánosnak nem csak a párt jövőjéről kell felelős döntéseket hoznia, hanem nap-mint-nap meg kell fognia a hangosítót, a plakátokat, szét kell osztania A Szabadságot.
  Karacs Magdi (59) a pénzügyek felelőse. Akkor sem volt egyszerű ez a munka, amíg kaptunk állami támogatást, ma kifejezetten robotmunka. A nagy pártok önálló pénzügyi osztályokkal dolgoznak, nálunk Magdi oldja meg a feladatot egy munkatársával és egy könyvelővel. A pénz elosztása sem könnyű, de még nehezebb új pénzforrásokat felkutatni, támogatókat találni. Magdinak emellett arra is jut ideje, hogy egy-egy nagy kérdésben megfogalmazza a párt véleményét.

IDŐSEBBEK ÉS FIATALOK EGYÜTT

Az Elnökség legidősebb tagja Urbán Sándor (70), aki korábban Nógrád megyei elnökként is dolgozott. Nálánál elkötelezettebb kommunista aligha van. Életkora ellenére lelkes, nem ismer lehetetlent. A legfiatalabb csapattag Gilicze Attila (34). Egyike a Munkáspárt postás tagjainak. A munka mellett tanul. Hamarosan egyetemet végzett szociális munkás lesz belőle. Az Elnökségben belpolitikai ügyekkel foglalkozik, s gyakran olvasni sajtó-állásfoglalásokat is, amelyek tervezete Attila tollából származik. Kerezsi László (54) Kőbányáról jött, egy multinacionális biztosító cégnél dolgozik. Nagyon sokat. Igaz viszont, nagyon sok friss élménnyel rendelkezik a mai világról, ami nagy segítség a közös munkában. Kedvenc témája a környezetvédelem, s a Munkáspárt e téren is sokat köszönhet neki.
  Az elnökségi munka nem néhány ember előjoga. Minden KB-tag részt vehet, ha akar. De vannak, akik állandó meghívottként mindig jelen vannak. A budapesti pártszervezet elnöke többnyire elnökségi tag is, de ha nem, akkor is mindig számítanak rá. Kajli Béla (64) a közelmúltban lett nagy-budapesti elnök, az egyik legtapasztaltabb pártmunkás. Nem szabad dönteni a nők nélkül sem, ezért Csikány Józsefné (58), Anikó is mindig jelen van. Ha nem ér rá, lehet számítani alelnökére, Thürmer Mariannra (21). És természetesen, mint mindig húsz éve, most is jelen van az ifjúság, a Baloldali Front. Szabó Tamás (22) új az ifjúsági munkában is, a pártban is, de nagy lelkesedéssel veszi át a párt közös tapasztalatait. Nincsen elnökségi ülés Balogh Attila (64) nélkül, aki az Elnökségi Iroda vezetőjeként előkészíti az üléseket.
  Az állandó meghívottak köre kibővült az elmúlt időkben. A szakszervezeti munkacsoport vezetőjeként mindig kap meghívót Váncsa Csaba (34). Gyakran nem tud eljönni, munkás ember, dolgozni kell. A többiek örülnek, hogy van munkája. Kovács István (39) az informatikai csoport vezetőjeként van jelen. Hála neki és munkatársainak ma is működik a párt honlapja, és az Interneten is olvasható A Szabadság.

Ügyvezető Titkárságból Elnökség

A Munkáspárt első operatív végrehajtó szerve az Ügyvezető Titkárság volt, amelyet először 1989. december 17-én választottak. Az első vezetőséget még kongresszuson választották, később ez a jogkör a Központi Bizottsághoz került. Az első vezetőségnek 15 tagja volt. Az elnök, három alelnök mellett voltak reszortfelelősök és regionális titkárok is. Később a tapasztalatok alapján csökkent a létszám, ami hét-kilenc fő között mozog. A megyei pártvezetések megerősödésével megszűnt a regionális titkári funkció.