Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

A ZÖLDEK NÉPSZAVAZÁSÁRÓL

ÉRDEMES CSELEKEDNÜNK!

A Magyar Szociális Zöldpárt még június végén kereste meg a Munkáspártot: segítsük a népszavazási aláírásgyűjtésüket.  A kezdeményezést az Elnökség, majd a Központi Bizottság is támogatta.

Miért is ne tennénk ezt – mondtuk. A feltett kérdés egyszerű, joggal foglalkoztatja az embereket: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?” A Zöldek képviselője szerint egy általános igényt fogalmaztak meg, amikor úgy vélik, egy jogállamban mindenkinek egyenlő elbírálás alá kell esnie, véget kell vetni annak, hogy az országgyűlési képviselők a törvényeken felül állóknak tekinthessék magukat. Mértéktelenül  igazságtalan, hogy a parlamenti képviselők bemondásra kaptak költségtérítést, az elmúlt ciklusban, több mint 100 képviselő vett fel 17 millió forint feletti összeget így. Az összes költségtérítés nekünk adófizető állampolgároknak 10 milliárd forintunkba kerül évente. Az erkölcstelen kivételezettség ellen kezdeményezték tehát a referendumot, ami sok ember igazságérzetével találkozhat.
  Azt mondtuk tehát: a kérdés jó, igaz, támogatásra érdemes. S még inkább azt mondtuk, ez ismét egy jó alkalom, hogy cselekedjen a párttag, hogy megszólítsuk az embereket, mutassuk meg hogy a Munkáspárt él, jelenjünk meg ismét az utcán, ami a mi terepünk. Valljuk be, eddig szervezeteinknek csak egy kis része mozdult meg az ügyben. „Ez nem a mi kérdésünk.” „Nyáron nem lehet semmit tenni.” – fogalmazódik meg több helyen. Szerencsére vannak más példák is. A csepeliek mellett – nyár ide, nyár oda – már gyűjtött a Ferenc körúti csoport, kiment az utcára a zuglói törzsgárda, s dolgoznak az angyalföldiek, az újbudaiak is. Ők a lényeget ismerték fel: a párt mai helyzetében minden lehetőséget ki kell használni, hogy ott legyünk az emberek között  Az előttünk álló választási küzdelmek sem fognak felmentést adni a munka alól.
  Az aláírásgyűjtés jogi határideje augusztus 29. A Zöldek eddig már összegyűjtöttek mintegy 85 ezer támogatást. Az előttünk álló egy hónapban tegyünk meg mi is minden tőlünk telhetőt: az ügyért s a pártért is.
A Ferenc körúti alúljáróban a Munkáspárt nem először gyűjtött. A siker most sem maradt el. Az Arató István vezette csapatot ismerősként köszöntötték. 

A Szabadságért

Megyei és területi elnökségi üléseken állandóan visszatérő probléma a pártsajtó, A Szabadság helyzete. Figyelemmel kísérve a lapszámok megrendelésének, olvasóinak csekély számát, elszomorító dolog, hogy mennyire közömbösek az aktivistáink, tagjaink a valós baloldali sajtó iránt. Mert ez tény: ma hiteles, magyar baloldali sajtó pártlapunkon kívül nem létezik. Mint a helyi futárszolgálat egyik aktív tagja, kérdezem: valamitől félnek az elvtársaink, hogy még csak meg sem rendelik? Elmondhatom, nincs mitől tartani! Csak gazdagodni lehet belőle, olyan információkkal, melyeket a kapitalista rendszer kiszolgálói eltitkolnak az emberek elől. Hihetetlen, de van olyan alapszervezet is, ahova egyetlen példány sem jár, még az alapszervezet elnöke sem fizet elő. Ez döbbenetes és elszomorító. Fizetni kell érte, de ha országosan több ezer előfizető lenne – és miért ne lehetne? – akkor lényegesen olcsóbb lenne, és nemcsak pártunk anyagi helyzete javulna, de az olvasók is több, valóságon alapuló tájékozottsághoz jutnának, mint a napi polgári, bulvár médiumokból. Legyen cél az alvó alapszervezeteknél legalább egy példány megrendelése. Ismételten kérem az alapszervezetek vezetőit: tegyenek azért, hogy minél többen fizessenek elő A Szabadságra. Propagálják úgy is, hogy ha elolvasták, adják tovább, vagy egyszerűen tegyék közkinccsé: az alapszervezetben olvasható legyen bárki számára. Ezt azért is javaslom, mert már több olyan párton kívüli előfizetőnk van, aki így ismerte meg A Szabadságot: odaadták neki, elolvasta, tetszett – így előfizetett. Sajnos döbbenetes példát is tapasztalok, van olyan előfizető tagunk, aki még barátaitól is sajnálja, hogy sajátját tovább adja, pedig ezzel is a párt politikáját támogatná. Ne feledjük, A Szabadság bevételi forrást jelent a párt számára, de ami még fontosabb: közelebb vihet bennünket az emberekhez, megismertethet és elfogadtathat bennünket. Nem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget!

Fülöp Péter