Cikkek
 

HÍREK

 

TE

ELŐFIZETTÉL MÁR

A SZABADSÁGRA?

Telefon: 334-1509

 

Balszemmel – új kötet

Megjelent Thürmer Gyula Balszemmel című sorozatának 3. kö­tete. Az új kötet ára 500 forint. Korlátozott példányban  a három kötet is még megvásárolható 1500 forintos áron a Baross utca 61-ben. A most megjelent kötetet a pártszervezetek bizományosi értékesítésre is átvehetik a Progressionál.

 

Magyar-cseh párbeszéd

A cseh kommunisták szívesen látják a Munkáspárt KB-tagjaiból és megyei-kerületi elnökeibõl álló pártmunkás-küldöttséget a konkrét cseh tapasztalatok tanulmányozására. Egyebek között errõl állapodott meg múlt heti prágai villámlátogatásán Thürmer Gyula cseh kollégájával, Vojtech Filippel, akit a közelmúltban választottak újra elnöki tisztségében. A magyar pártvezetõknek módjuk lesz tanulmányozni a helyi és megyei vezetõségek munkáját, megismerkedhetnek a választási felkészülés tapasztalatival.
  A pártelnökök véleményt cseréltek a nemzetközi munkásmozgalom helyzetérõl. Fontosnak tartják, hogy erõsödjék a kommunista pártok együttmûködése kétoldalú alapon és nemzetközi méretekben is. A cseh és a magyar kommunisták is részt vesznek a kommunista- és munkáspártok ez év novemberi nemzetközi találkozóján. Vojtech Filip és Thürmer Gyula egyeztette álláspontját az Európai Baloldali Párt idei tennivalóival kapcsolatban is.
  A cseh elnök tájékoztatást adott pártja küzdelmérõl az amerikai radarok csehországi telepítése ellen. A párt aktív részese a radarellenes tömegmozgalomnak, és a parlamentben is ez ellen lépnek fel. Thürmer Gyula egyetértett azzal, hogy mindent meg kell tenni az amerikai támaszpontok telepítése ellen. Egyetértettek abban is, hogy a lisszaboni szerzõdés a korábbinál sokkal rosszabb helyzetet teremtett az EU kis tagállamai számára, és ezen belül a nehezebb helyzetben lévõ kelet-közép-európai országoknak. Csehországban egyelõre kétesélyes a ratifikálás kérdése.
 

 

MEGHÍVÓ

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége várja

2008. július 27-én (vasárnap) 16 órakor

Ságvári Endre mártírhalálának 64. évfordulóján a Szövetség központjában rendezendő megemlékezésre.

Felszólalók:

Szikra Sándor, Ságvári Endre egykori harcostársa

Dr. Krausz Tamás, történész, egyetemi tanár

Közreműködik:

Dolmány Balázs, a MEASZ Ifjúsági Testülete elnöke

Helyszín:

1081 Népszínház u. 27. I. em. 6. (a MEASZ központja)

 

Keresd a Frontot!
Szabó Tamás országos elnök:
30/630-7157
Répási Zoltán budapesti elnök:
20/577-3034

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu