Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Minden eddigi társadalom története osztályharcok története

"Minden eddigi társadalom története osztályharcok története." - kezdi Marx és Engels a Kommunista Kiáltvány első fejezetét. Ne felejtsük, hogy 1848-ban vagyunk, és arra kaptak megbízást, hogy fegyvert adjanak az ébredező munkásság kezébe. Ma, 2008-ban éppen ezt a marxi tételt támadják. Marxot ma tanítják számos nyugati egyetemen.

Félnek tőle, ezért a marxizmust éppen a lényegétől igyekeznek megfosztani. "Marx a 19. század nagy filozófusa volt." - hirdetik jó hangosan, ezzel az ártatlan szobatudósok közé skatulyázzák be.

Még azt is elismerik, hogy Marx közgazdász volt, aki zseniálisan leírta a tőke működését. Az osztályharc marxi elméletét azonban - ne nevess - antimarxistának kiáltják ki, a marxi tételek leegyszerűsítésének, sőt elferdítésének minősítik.

A magyarázat pofonegyszerű. Ez az egy mondat a kiáltvány, sőt a marxizmus lényege is. Az osztályharc elmélete fegyver, a munkás szellemi fegyvere.

Olyan eszköz, amellyel meg tudja magyarázni saját helyét a társadalomban, sőt arra is választ kap, hogy mit kell tennie. A tőkés ezért akarja elvenni tőle. Ha a munkástól elveszik a marxizmust, akkor valami más elmélet kerül a helyébe.

Van elég példa a mában. A munkást azzal igyekeznek megszédíteni, hogy a tőkés társadalomban esélyegyenlőség és verseny van.

Győzzön a jobbik, a tehetségesebb! Nem ezt halljuk Gyurcsánytól minden nap? Miközben tudjuk, hogy a gazdag és szegény nem egyenlő eséllyel indul.

A multi és a magyar vállalkozó között nem verseny van, hanem a multik egyoldalúan tönkre teszik a hazaiakat. Marx és Engels szellemi fegyvert adott 1848-ban az akkori munkásnak. Ezt a fegyvert a mai munkás is használhatja. Éppen azért, mert a kapitalizmus, a kizsákmányolás lényege nem változott.

Marxista volt-e Dózsa György?

De térjünk vissza a Kiáltványhoz! Marx történelmi példák egész sorával bizonyítja, hogy az évezredek során változott a kizsákmányolás formája, változtak a szereplői, de a lényeg változatlan maradt. A földesúré volt a föld, a jobbágy az ő földjén dolgozott. A földesúr akkor vált gazdagabbá, ha jobban megsarcolta a jobbágyát, többet dolgoztatta, egyszóval jobban kizsákmányolta. Ha a jobbágy jobban akart élni, netán szabadon, akkor bizony szembe kellett szállnia a földesúrral. 1514-ben Dózsa György bizonyára szívesen választott volna kényelmesebb megoldást, mint az igen kockázatos parasztháború. De gyorsan rájött arra, hogy a főuraknál nem lobbizni, barátkozni. Egy eszköze maradt: az osztályharc, sőt annak is legkeményebb formája, a felkelés.

Marxista volt-e Dózsa? Természetesen nem, de felismerte, hogy a magyar paraszt érdekeit csak a földesurak ellenében valósíthatja meg.
Osztályharc létezett Marx előtt is. Osztályharc létezik akkor is, ha mi nem ismerjük fel. Az osztályharc törvényszerűen létezik, nem attól függ, hogy a szereplők jók vagy rosszak. Attól törvényszerű, amit Dózsa parasztjai is felismertek: nem lehet egyszerre gazdag a paraszt is, a földesúr is, a tőkés is meg a munkás is.

Megdöbbentő, hogy mennyien álltatják magukat most is azzal, hogy például az egészségügyi törvény nem politikai kérdés. A politikai szót nyugodtan helyettesíthetjük az osztályharc szóval. Ha a tőkés kezébe kerül az egészségbiztosítás, a munkástól, a dolgozótól fog pénzt elvenni, akár felismeri ezt a munkás, akár nem. Akkor már jobb, ha felismeri, mert akkor legalább harcolhat ellene. A lényeg az, hogy a tőke csak a munkás kizsákmányolásával gazdagodhat.

"Elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött." Ez a klasszikusok ajándéka a ma élőknek.

A francia forradalom és a nagy hazugság

Kanyarodjunk egy pillanatra vissza a történelemhez. 1789-ben, Párizsban győzött a polgári forradalom. A tömegek új jelszavakkal mentek az utcára: szabadság, testvériség, egyenlőség. Nem csak mentek, el is hitték őket. A legborzasztóbb az, hogy sokan ma is elhiszik. A polgár, a tőkés tényleg szabad lett, egyenlő lett az egykori földesurakkal. A munkás azonban nem lett egyenlő a tőkéssel. És természetesen ma sem az.

"A hűbéri társadalom pusztulásából keletkezett modern polgári társadalom nem szüntette meg az osztályellentéteket. Csak új osztályokkal, az elnyomás új feltételeivel, a harc új formáival cserélte fel a régieket." Ezt mondja nekünk Marx és Engels. A francia forradalom jelszavai tehát szépek, csak nem igazak.

Marx és Engels azonban egy jó hírrel is szolgálnak nekünk. Az osztályharc ugyan nem szűnik meg, de egyszerűbb felismerni az ellenséget.

"Az egész társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborra szakad, két nagy, egymással homlokegyenest szembenálló osztályra: burzsoáziára és proletariátusra."

Hát, igen! Ha az ellenséget felismertük, már fél siker. Ha az MSZP-t és a Fideszt nem húsz évvel ezelőtti élmények alapján értékeljük, hanem mindkettőben felismerjük a tőkést, már tudjuk, hogy hova kell szavazni legközelebb.