Cikkek
 

Védnökség a mártírsírjaink felett
Kállai Éva

Mozgalom

A mártírhalált halt Kállai Éva ravatala és temetése a Kerepesi temetőben 1957. április 18-án

A Munkáspárt Nagy-Budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Kállai Évát mutatjuk be.
Kállai Éva 1917. március 31-én született Budapesten. Fiatalon került a mozgalomba, mert fiatalon került az életbe is.

Tizenötéves korában egy nagykereskedés mindenese lett; kifutó, eladó, irodai munkás. Bátyja a Csepel egyik legnagyobb üzemében, a Weisz Manfréd gyárban dolgozott esztergályosként. Mint szervezett munkás, húgát 1936 őszén magával vitte a vasas szakszervezet ifjúsági csoportjába.

Kállai Éva részt vett a csoport életében, vitáiban. Értelme, tehetsége itt kezdett kibontakozni. Az 1940-es nagy letartóztatások után az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) tagja lett.

Az Országos Ifjúsági Bizottság a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ifjúsági szervezeteinek vezető szerve volt a két világháború között.

Annak ellenére, hogy a szociáldemokratákhoz tartozott, az illegális kommunista párt kezdettől fogva befolyást gyakorolt a munkájára, ezért az MSZDP vezetősége többször is feloszlatta.

1936-tól már teljes mértékben a kommunista ifjúsági vezetők irányították, többek között olyan híres mártírjaink is, mint Kulich Gyula és Ságvári Endre.

Szervezni járt Pest környékére, de legtöbbet és legszívesebben Felsőgallán dolgozott akkor, ahol szervezve tanította a bányászifjúságot, és ismerkedett a számára új, jelentős proletárréteg életével. Három hétig volt vizsgálati fogságban az Andrássy-laktanyában. Napról napra próbára tették fizikai erejét, lelki ellenállóképességét. Ütötték-verték, eléje tárták mások terhelő vallomásait.

Kállai Éva nehezen viselte a gyötrelmeket, rettegve gondolt mindig a másnapra, amikor minden újra kezdődik. De mégis kitartott. Néhány nap után rosszul lett. A nyomozók mindenképpen vallomásra akarták bírni. Orvost hívtak, aki injekciót adott, de ez nem hatott. Akkor letakarták csomagolópapírral.

A többiek iszonyodva lesték a papírt: moccan-e alatta az alélt test. Mikor kezdett magához térni, még félig öntudatlanul is csak azt mondta: „nem tudok semmit, nem mondok semmit“. Az Andrássy-Iaktanyából több mint egy évre a nagykanizsai internálótáborba került, majd miután elítélték, a Conti utcai katonai börtönbe.

1944. március 22-én szabadult. Az illegális KP tagja lett, s az ellenállási mozgalomban sajtóvonalon dolgozott egészen a felszabadulásig.
1945-től előbb a VIlI. kerületi pártbizottságon dolgozott, majd a XI. kerületi pártbizottság titkára lett. 1951-től 1953-ig pártiskolai igazgató volt.

A Budapesti Pártbizottságra 1954 végén került. Az ellenforradalom alatt végig a Köztársaság téri pártházban tartózkodott, október 23-a után csak egyszer ment haza a gyermekeihez.

A Köztársasági téri pártház az ostrom után

Mikor a felkelők ordítozva, egyre közeledtek a hosszú folyosón ahhoz a szobához, amelyben Kállai Éva tartózkodott, csak a biztosnak tűnő halál vagy a bizonytalan kimenetelű, bár szinte lehetetlennek látszó menekülés között választhatott.

Leugrott az emeletről.

Családja, elvtársai reménykedtek, hogy meggyógyul. Ő is le akarta küzdeni a halált; új erőt adott neki, hogy férje, aki a székházban szintén megsebesült, meggyógyult.

Összetört testtel, mozdulatlanul kellett feküdnie a kórházi ágyán, de szellemi frissessége töretlen volt. Az orvosok közel hat hónapig harcoltak az életéért.

Mikor megmondták neki, hogy már csak a természet segíthet, Kállai Éva halkan így felelt: "Ugyan, doktor úr, ön materialista, és tudja, hogy ha a szervezet feléli tartalékát - nincs tovább. Nálam ez történt."

1957. április I4-én halt meg.