Cikkek
 

A VIT-ek története: Budapest, 1949

Mozgalom

A budapesti VIT emblémája

Két évvel a prágai Világifjúsági Találkozó után Magyarországon, Budapesten szervezték meg a második VIT-et 1949-ben. Szlogenje a „Fiatalok egyesüljetek, előre a hosszan tartó békéért, demokráciáért, nemzeti függetlenségért és a népek jobb jövőéért“ volt.

10400 fiatal vett rajta részt 82 országból, ezen a találkozón vett először részt az NDK küldöttsége is.
A találkozó előtt az imperialista országok mindent megtetettek azért, hogy se a nyugati fiatalok, sem pedig a gyarmati országok fiataljai ne tudjanak eljutni Budapestre.

Sok fiatalnak megtagadták a nyugati hatóságok az útlevélkérelmét, másoknak semmi pénzt nem engedtek kivinni az országukból.

Az angolok egy csoportja például teherautón érkezett Magyarországra. Autójukra ki volt téve egy felirat amin a következő állt: „Londonból Budapestre a békéért“, s amit a „semleges“ Svájcba érve leszedettek, és csak az ország elhagyása után rakhattak vissza.

Sokáig úgy tűnt, hogy sok gyarmati ország küldöttje nem tud eljutni a VIT-re, végül mégis sikerült nekik. Az indiai szabadságharcosok a fronton át szöktek Magyarországra, hogy részt vehessenek a találkozón, akit azonban elfogtak, azt megölték. Végül százan jutottak el Budapestre közülük.

Az esemény megnyitója az Újpesti Stadionban volt, itt Szakasits Árpád köztársasági elnök és Guy de Boysson DIVSZ-elnök mondott megnyitó beszédet.

Ezen a találkozón képviseltette magát a Szakszervezeti Világszövetség és a Nemzetközi Diákszövetség is. A fesztivál két hétig tartott sport- és kulturális rendezvényekkel, konferenciákkal.

A Fesztivál központjában az antikolonialista ellenállással való szolidaritás állt, a résztvevők kifejezték támogatásukat és szolidaritásukat Malajzia, Francia Indokína és Indonézia harcosaival, valamint a görög és spanyol antifasiszta küzdelem tagjaival.

Ekkoriban még kulturális versenyeket, pályázatokat is tartottak a VIT-ek alkalmával, és azokat, akik ezeken díjat nyertek mindenhol elismerték műfajukban.

A találkozón részt vettek kínai fiatalok is, akik elhozták az ELTE kínai szakos könyvtárának Mao Ce Tung írásait, ezek voltak a kar első Kínában kiadott könyvei.

A Világifjúsági Találkozó megnyitója az újpesti stadionban - 1949
A Világifjúsági Találkozó megnyitója az újpesti stadionban - 1949

A VIT alatt a Népstadion még építkezés alatt állt, a résztvevő külföldi fiatalok közül 4000-en segítettek az építésében a két hét folyamán, köztük argentinok, indiaiak, angolok, franciák, spanyolok és szovjetek. Az egyik spanyol munkásfiatal az építkezés során az egyik vaskocsira a következőt írta fel: Viva Passionaria - muerta Franco (Éljen Passionaria, halál Francóra).

A VIT záróünnepségén a Hősök terén a búcsúzásra összegyűlt fiatalok esküt tettek: „Mi, demokratikus ifjak, akik a föld minden részéről érkeztünk Budapestre, a Világifjúsági Találkozóra, együttesen kifejezzük lángoló akaratunkat, hogy boldogságban éljünk, olyan világban, amely nem ismeri többé a nyomort és a háborút!“. Ekkor, ezzel az esküvel vált véglegessé a DIVSZ fő jelszava, a Youth Unite - Fiatalok egyesüljetek.

Sok delegációt hazatérése után sem hagytak békén. Az Amerikai Egyesült Államokba hazaérkező munkás ifjúsági szervezet tagjai közül sokakat az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elé vittek. Fekete bőrű vezetőjüket, Rosewolt Woord-ot, aki maga is részt vett a magyarországi világrendezvényen szintén a bizottság elé vitték, mivel jó élményekkel tért haza a Budapest VIT-ről és csak jókat mondott Magyarországról. Ez persze az USA-nak nem tetszett. A Vizsgáló Bizottság előtt Rosewolt és a kihallgatók között a következő párbeszéd zajlott le:

„- Mivel vesztegették meg önt a vörös-Magyarországban, hogy ilyen sokat és ilyen szépet beszél róluk?

- A Fesztivál előtti napon dallal, virággal és testvéri öleléssel fogadtak. Emberszámba vettek, nem nézték, hogy a bőröm fekete. Először éreztem, hogy milyen jó embernek lenni.“


1949-ben Budapesten rendezték meg a VIT mellett a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség II. kongresszusát is.