Cikkek
 

Általános tudnivalók

Belföld

1. Az aláírásgyűjtés hivatalos időtartama

Az Albert házaspár aláírásgyűjtő ívét a választási szervek 2007. december 13-ai dátummal hitelesítették. Aláírásgyűjtést a törvény értelmében az ettől az időponttól számított 4 hónapon át lehet folytatni, tehát legfeljebb 2008. április 13-ig.
A fenti határidőn belül a népszavazás tényleges kezdeményezéséhez csak egy alkalommal lehet benyújtani az összegyűlt aláírásokat, s azt csak a kezdeményezők, tehát az Albert házaspár teheti meg. Ezért az íveket ezen időpont előtt, lehetőleg folyamatosan el kell juttatni minden közreműködő szervezetnek a LIGA Szakszervezethez

2. A gyűjtés néhány alapvető szabálya

Aláírást gyűjteni csak az Országos Választási Iroda által hitelesítő záradékkal ellátott ív másolati példányaival lehet. Az ívek szabadon másolhatóak, de ügyelni kell arra, hogy a hitelesítő záradék, az adattartalom táblázatos része, az aláírást gyűjtő aláírására szolgáló rész a másolatokon is mind jól látható legyen. Az ív hátoldalára nem lehet aláírásokat gyűjteni, azok érvénytelenek!
Az ív minden adatát ki kell tölteni! Tehát a sajátkezű aláírása mellett fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét (lehetőleg nyomtatott betűkkel), a pontos lakcímét irányítószámmal, valamint a személyi azonosító számot.
Az adathiányos aláírás érvénytelen! Ugyancsak érvénytelen a javított adat. Hiba esetén célszerű a sort kihúzni, s új sorban megismételtetni az aláírás minden adatát.
A 11 jegyű személyi szám, azaz a személyi azonosító szám kitöltése kötelező! (A személyi igazolvány száma ezt nem helyettesíti, azt nem fogadják el.) (Sajnos most nincs az emberek keze ügyében a kopogtatócédula, amelyen a választásokkor a személyi szám is szerepel. Sok ember azonban tudja fejből a személyi számát, főleg, ha emlékeztetik arra, hogy a születési dátumából induljon ki, s férfiaknál 1-es, nőknél 2-es számmal kezdődik.)

Hol találhatók meg a személyi számok?

a régi - 1990 előtt kiadott - személyi igazolványokban
többnyire az 1990-93 között kiadott új, barna személyi igazolványokban is
a régi, kék színű tb-kártyákon is 1994-ig
1994 óta csak a személyi igazolvány-kártyához, az útlevélhez, a jogosítványhoz, vagy külön kérésre kiadott úgynevezett lakcím-kártya másik oldalán (ez a tulajdonképpeni személyi szám igazoló kártya, csak sokan nem ismerik.)
Csak 18 éven felüli, választójoggal rendelkezők (azaz Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok) aláírását fogadhatjuk el.
Egy állampolgár csak egy támogató aláírással élhet, ellenőrzéskor a duplírozott aláírások mindegyikét érvénytelenítik. (Főleg köztéri aláírásoknál erre érdemes rákérdezni, mert sokan több helyen is alá akarják írni az ívet.)
Az íveket alá kell írnia az aláírásgyűjtőnek is (aláírás kell, monogram nem jó). Aláírásokat bárki gyűjthet. Ha valaki aláírásgyűjtésre vállalkozik, arra kizárólag üres ívet bízzunk, amit neki, mint aláírásgyűjtőnek el kell látnia az aláírásával.

3. Hol gyűjthetők az aláírások?

A törvény értelmében nem gyűjthetők aláírások: munkahelyen munkaidőben vagy munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; tömegközlekedési eszközökön; állami vagy önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben. (de lehet például a munkahelyek, kórházak, rendelők előtt, vagy megállókban stb.)
Az aláírások nyilvánosan, közterületeken is gyűjthetők. Ezeket a szervezőknek a helyszín és az időpont megjelölésével célszerű bejelentenie közterület-foglalás esetében a rendőrségtől.
Leadáskor az ív akkor is megfelel, ha nem telik meg, a töredék-íveket se hagyjuk veszendőbe!