Cikkek
 

HÍREK

 

TE

ELŐFIZETTÉL MÁR

A SZABADSÁGRA?

Telefon: 334-1509

 

Balszemmel – új kötet

 

Megjelent Thürmer Gyula Balszemmel című sorozatának 3. kö­tete. Az új kötet ára 500 forint. Korlátozott példányban  a három kötet is még megvásárolható 1500 forintos áron a Baross utca 61-ben. A most megjelent kötetet a pártszervezetek bizományosi értékesítésre is átvehetik a Progressionál.

 

Marx szelleme kísért

Nyugatról jön a fény mostanában. Berlinbõl például. Az õsreakciósok összehúzhatják magukat, vagy nekiveselkedhetnek a Tõke elolvasásának, ha eddig nem tették. Megtanulhatják fegyvereink belsõ mûködését, ha van hozzá elég sütnivalójuk. Marxot és a többi klasszikust szoborparkba zárni, könyveiket megsemmisíteni tragikomikus volt. Ezt sem csinálták mindenhol, csak néhány barbárok uralta országban, ahol a halott sem szent, csak a Mammon. Magyarországon az elsõk között. Ennek ellenére sok embert ismerek, aki érdeklõdik a nagy gondolkodó mûvei iránt. Mindenki tudja, hogy õt még senki sem szárnyalta túl eddig. Utálni persze ettõl még lehet.
  Hazájában, Németországban népszerûsége felfelé ível. A Karl Dietz kiadó vezetõje elmondta, hogy 2007-ben megduplázódott az eladott Marx-kötetek száma. Kivált az egyetemi hallgatók keresték, mert õ magyarázza el legérthetõbben a kapitalizmus mûködését. Még a jenkik sem találtak olyan Nobel-díjast, aki „sikeresebb” lenne ezen a területen.
  2008-ban egész félévben keresték írásait, tehát már nem csak a vizsgák miatt. Úgy látszik, a kollektív idiotizmus pusztításai nem is olyan súlyosak! Május elsején láthattuk, hogy növekszik az érdeklõdés Lenin és Lunacsarszkij könyvei iránt. Nevetséges az a politikus, aki nem olvasott Lenint! Olyan is van, akinek tanították, csak elaludt az órán, akár a parlamentben. Marx, Engels, Lenin – nélkülük nincs közgazdaságtan, filozófia, politikatudomány, nincs kultúra sem. Nélkülük más, még rosszabb lenne az életünk.

Fogarasi Zsuzsanna

 

A Munkáspárt Elnökségének nyilatkozata

A Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége üdvözli a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság döntését, amelyben a bíróság elfogadta azt a kérelmezői álláspontot, hogy a vörös csillag nyilvános használata politikai véleménynyilvánításnak tekintendő. A Munkáspárt elvárja a magyar kormánytól, hogy módosítja a BTK-t, és megszünteti a vörös csillag nyilvános viselésének tilalmát.

Munkáspárt Elnöksége

 

Keresd a Frontot!
Szabó Tamás országos elnök:
30/630-7157
Répási Zoltán budapesti elnök:
20/577-3034

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu