Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

 

ALEGYEN MOST IS ÚGY,
MINT A KÁDÁR KORSZAKBAN VOLT

„Drávagárdonyban lakó barátom Horvátországba jár napszámba, otthonról Dunaszigetről sokan Ausztriába járnak dolgozni. Falunkban a kihalt portákat évekkel ezelőtt az osztrákok vették, ma szlovák állampolgárok veszik. A többgyerekes magyar családok pedig megosztják az udvarukat, hogy a fiatalok építkezhessenek, vagy együtt él két-három generáció a hatvanas években épült sátortetős házakban.”

 Frankfurter Zsuzsa és Belovitz Károly a magyar kapitalizmus valójából érkezett. Megélték és tapasztalják, hogy miért nem jó, ahogy a Gyurcsány vezette ország működik. Tenni akarnak ellene. Felszólalásukból idézünk.

Legyen úgy, mint a Kádár korszakban volt! Akkor nem kivagyi urak kormányoztak, hanem Kádár János volt az első számú vezető, aki a népből jött, mindvégig a nép érdekeit szolgálta, és élete végéig szerényen élt.
  Akkor volt a parlamentben munkás is, és paraszt is. A sarló-kalapács a munkás-paraszt szövetséget, a vörös csillag a néphatalmat hirdette. A hatvanas években családunk barátja volt Gyuri bácsi, a győri textilgyár igazgatója, három gyerekkel kétszobás ipartelepi lakásban lakott. Akkor valóban egy hajóban evezett vezető és beosztott. A vezető első volt az egyenlők között.
  Múljon el rólunk az a szégyen, hogy ma egyik magyar állampolgár rokon a félistenekkel, havonta milliókat keres, havi ötszázezer forintos gyógyszerét meg tudja fizetni, míg a másiknak por a hazája, és csak arra van pénze, hogy miután rákot kapott, beiratkozzon a daganatos betegek klubjába.
  Legyen úgy, mint a Kádár korszakban volt. Emlékszem, hogy a hatvanas években villanymotor hajtotta szovjet trolibuszon utaztam Budapesten. Nyugdíjas alezredes barátom büszke rá, hogy vezetésével a néphadsereg katonái építették a fővárosi metrót. Volt magyar néphadsereg, ahol a cigánygyerek, a városi, a falusi fiatal ugyanannyit ért és egyformán megtanulta a rendet, a fegyverforgatást, és megtanulta, hogy a népellenes parancsot meg kell tagadni.
  Múljon el rólunk az a szégyen, hogy a tömegközlekedésben dízelmotor hajtotta buszokat használnak, holott bizonyítottan rákkeltő anyag tartalmú a kipufogógázuk. A tisztítatlan utakon hömpölygő gépjármű-áradat felveri a mérgező nagyvárosi port. A mellékutcák szemetesek, bűzlenek a kutyaürüléktől. Pedig a tétlen, épkézláb munkanélküliek segélyük ellenértékeként tisztaságot teremthetnének.
  Legyen úgy, mint a Kádár korszakban volt, mert akkor nem verte fel gyöp a falusi udvarokat, nem vett fel az állam élelmiszerre hitelt, a világszínvonalú mezőgazdaságunk külföldre is szállított. Termeltek a gyárak, mindenkinek jutott munka. Anyám 55 évesen elérte a nyugdíjkorhatárt, apám 60 évesen nyugdíjba mehetett. Akkor nem az járta, hogy aki dolgozik nem ér rá pénzt keresni, hanem az, hogy a munka becsület és dicsőség dolga.
  Múljon el rólunk az a szégyen, hogy ma az egyik magyar állampolgár palotában lakik, a másik közterületen mocskosan fetreng, míg el nem pusztul. Gonoszok azok, akik szerint ez a szabadság: amikor mindenkinek joga van a híd alatt aludni, joga van visszautasítani azt a gyógykezelést, amire nincs pénze, joga van elhagyni a hazáját, ha itt nem kap munkát. Ez az állam nem a nép állama, ezek a vezetők nem népben és nemzetben gondolkodnak, ezek nép- és nemzetárulók.
  Legyen úgy, mint a Kádár korszakban volt, amikor hivatalosan vállalták és hangoztatták, hogy legfőbb érték az ember. Ezt a rendszerváltás óta soha nem hallani, mert azzal egyenesen rávezetnék a tömeget a felismerésre, hogy nem az ember most az érték, hanem a profit. Akkor a politikai hatalom a dolgozót, a munkavállalót védte. Halálos üzemi baleset esetén a vállalatvezető nem kapott prémiumot. Ma sok esetben a balesetet szenvedettre hárítják a felelősséget.
  Múljon el rólunk az a szégyen, hogy ma az emberek felvételénél rabszolgapiac van, sok munkavállaló rákényszerül arra, hogy feketén dolgozzon, minimálbérre legyen bejelentve, túlórapótlék nélkül rendszeresen túlórázzon, ne merjen szakszervezetet alakítani.
  Legyen úgy, mint a Kádár korszakban volt, amikor internacionalizmuson a népek nemzetközösségét értettük, nem a világuralomra törő nagytőke nemzetközi uralmát. Amikor volt magyar kulturális élet és a szocialista hazafiság jelszavát követte. A magyar klasszikusokat vitték filmvászonra. A Rákóczi hadnagya, a Tenkes kapitánya, A kőszívű ember fiai, a Gábor Deák, az Egri Csillagok, még az István, a király is, mind a szocializmus évtizedeiben születtek és hazaszeretetre neveltek bennünket.
  Múljon el rólunk az a szégyen, hogy a magyar kultúra és a világ többi népének kultúrája helyett csak az euroatlanti szórakozatóipar silányságait látjuk és halljuk minden „magyar” TV csatornán. Mindent elural a kásaszájú angol nyelv. A világ bármely részéről tudósítanak: Kínából, Argentínából, vagy Lappföldről, utána bedobnak egy dögös angol nyelvű számot, mintha ezen népeknek nem volna zenéjük.
  Legyen úgy, mint a Kádár korszakban volt, mikor nem volt a mai értelemben vett cigánykérdés. Megtanultuk, hogy társadalmi vonatkozásban a munka tette az embert emberré, és ez nem csak történelmi távlatokban, hanem az egyes emberre vonatkoztatva is igaz. Az iskolaigazgató apósom motorral hajkurászta a cigánygyerekeket a réten, hogy menjenek iskolába. Ma abban a faluban nem a cigányok lopnak. Mindegyiküknek szakmája, munkahelye, családi háza van, rendes emberek.
  Múljon el rólunk az a szégyen, hogy munka és kenyér helyett cirkuszt és alamizsnát nyújtanak a magyar állampolgároknak, az MSZP és a Fidesz választási küzdelmét úgy szórakozza végig a lakosság, mint paprikajancsi és a krampusz közötti bábjátékot. Nem veszik észre, hogy mindkét bábot a dolláros cilinderű Samu bácsi mozgatja. A cigányságnak pedig tudatosan nem adnak munkát, ezzel lehetetlenné teszik beilleszkedésüket, leválasztják őket a magyarságról, szembe fordítják vele, és szavazatukért tartják őket.
  Aki pedig úgy emlegeti a Kádár korszakot, hogy a „kommunizmus” idején ez volt, meg az volt, annak mondjuk meg, hogy akkor csak szocializmust építettünk, kommunizmus pedig nem volt, hanem lesz!

Köszönöm, Kádár elvtárs!

  Alig múlt egy éve, hogy vandál kezek elvetemült módon meggyalázták ezt a sírt, Kádár János sírját, ahol állunk. Máig nem tudjuk, hogy kik tették. Talán nem is fogjuk megtudni, hiszen a nyomozás nagyon gyorsan lezárult: „a tettes ismeretlen”. A hatalomnak nem érdeke – nem is volt, nem is lesz, – hogy kiderüljön az igazság. Egyre inkább nem, hiszen nem érte el a célját. Mert mi is lehetett ez a cél? Egy halandó ember emlékének a sárba taposása, mai szóval élve „imázsának” szétrombolása?! Ha ez volt, úgy gondolom nem sikerült!
  Én nem vagyok történész, képzett politikus, hogy szakszerűen elemezzem a történteket, a múltat, a jelent, a következményeket. Csak egy ember, sokakkal együtt, aki a Kádár János nevével fémjelzett korszakban voltam gyerek, fiatal. Voltak annak a korszaknak negatívumai, miértjei is. Van amit talán másképp kellett volna. De számomra, és azt hiszem, velem együtt nagyon sok ember, milliók számára a mérleg igen csak a pozitív oldalra billen. Nekem jó volt akkor élni. Tartalmas, színesebb, biztonságosabb élet volt, mint ami a mai gyerekeknek, fiataloknak jut. Jó volt az ifjúsági mozgalom színes élete, céljai. Jó volt, hogy tanulhattunk, művelődhettünk, és ez nem a család anyagi helyzetén, hanem az akaraton, a tehetségen múlt. Jó volt, hogy nem volt kérdés, lesz-e holnap mit enni, lesz-e a hidegben fűtés, lesz-e a kinőtt helyett új cipőm, és még sorolhatnám.
  Ezt akarták és akarják tőlünk elvenni.
  ...A mai politikai hatalom nem merne megkockáztatni egy olyan szavazást, amiben a lakosság Kádár János történelmi szerepét a rendszerváltást követő miniszterelnökökével állítaná szembe. Pedig a hatalom mindent megtett annak érdekében, hogy Kádárt minél jobban lejárassa. Köszönöm Kádár Jánosnak, amit kaptam, sohasem felejtem el!