Cikkek
 

 

 

MUNKÁSPÁRT

 

TÖRTÉNELMI ESÉLYÜNK VAN, DE...


Készülnek a KB-ra. Fogarasi Zsuzsanna,
Farkas Ferenc és Kajli Béla

A Munkáspártnak ma történelmi lehetősége van arra, hogy megerősítse pozícióit a társadalomban, és bejusson a parlamentbe – hangsúlyozta Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a Központi Bizottság június 28-ai ülésén. Ahhoz azonban, hogy ezt az esélyt kihasználjuk, fenn kell tartani a párt fegyelmezettségét és szervezettségét. Másként nem megy!

A Központi Bizottság a pártelnök előterjesztésében megvitatta az elmúlt időszak tapasztalatait és a második félévi teendőket. Eszerint a második félévben folytatni kell az elnöki látogatásokat a választókerületekben. Ténylegesen be kell vonni a KB-képviselőket a munkába. Az elnöki látogatások után vissza kell menni, és el kell mélyíteni a személyes és politikai kapcsolatokat. A Központi Bizottság egyetértett azzal, hogy „Mit akar a Munkáspárt” címen össze kell foglalni a Munkáspárt gondolatait a legfontosabb kérdésekről. Szükség van egy olyan anyagra is, amely mai eszközökkel leleplezi mindazt, amit az elmúlt 20 év Magyarország számára jelent. A Központi Bizottság döntött arról is, hogy megkezdjük a felkészülést a 2009-es Európai Parlamenti választásokra.
  A Központi Bizottság Vajda János alelnök előterjesztésében áttekintette A Szabadság helyzetét. A Központi Bizottság egyetértett azzal, hogy A Szabadság jó újság, minőségi fegyver a Munkáspárt kezében. Vajda János kiemelte, hogy ezt a fegyvert nem használjuk ki eléggé. Növelni kell az előfizetők számát! Tarthatatlan, hogy egyes helyeken a tagság 50-60 százaléka nem fizet elő! Bátran meg kell szólítani a párton kívüli, de velünk rokonszenvező embereket is.
  A Központi Bizottság egyetértett azzal, hogy a Munkáspárt támogassa a Magyar Szociális Zöldpárt népszavazási aláírásgyűjtését a képviselői költségtérítés szabályozásáról.

PIROSLAPOT A GYURCSÁNY-KORMÁNYNAK!
RÉSZLETEK THÜRMER GYULA BESZÉDÉBŐL

Lesznek-e előrehozott választások?

Ma kicsi a valószínűsége előrehozott választásoknak. Az SZDSZ ugyan kilépett a kormánykoalícióból, de nem mondta, hogy semmiben sem támogatja az MSZP-t. A Fidesz és az SZDSZ vezetőinek múlt heti találkozója megmutatta, hogy Fodor kéreti magát, igyekszik az SZDSZ árát felverni mind az MSZP, mind a Fidesz szemében. A helyzetet bonyolítja, hogy az SZDSZ-en belüli politikai és személyi harc sem zárult le.
  Mi a mi teendőnk? A Munkáspárt álláspontja az, hogy helyes lenne kiírni most a választásokat. Az MSZP-kormányától semmi jó nem várható. A Gyurcsány-kormány minden további napjáért nekünk kell fizetnünk. Ezt a kérdést azonban nem mi döntjük el. Hangsúlyoznunk kell, hogy az SZDSZ közönséges utcalány-magatartást tanúsít, amivel saját érdekeiben akadályozza, hogy az emberek maguk döntsenek. Ezzel súlyos kárt okoznak a magyar társadalomnak.

Milyen az egypárti kormány?

Az SZDSZ kiválása nem változtatta meg a Gyurcsány-kormány politikájának lényegét. Ezért a politikáért ugyanis nem csupán az SZDSZ könyörtelen liberális politikája volt felelős, hanem az MSZP egész vezetésének politikája. Céljuk továbbra is a külföldi nagytőke és a hazai nagytőke érdekeinek kiszolgálása a dolgozó tömegek, és a magyar nemzet egészének kárára.
  A kormány és az MSZP azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy most már vége a megszorításoknak. Ezzel igyekszik félrevezetni a dolgozókat, és csökkenteni a további sztrájkok, kormányellenes tüntetések veszélyét. A valóságban romlott az ország helyzete. A gazdaság válságban van. Az országban soha nem látott szegénység, sőt nyomor van, ami egyre több réteget érint. A kormány képtelen úrrá lenni a korrupción is.

Mit tehet a munkáspárt?

A Munkáspártnak ma történelmi lehetősé ge van arra, hogy megerősítse pozícióit a társadalomban, és bejusson a parlamentbe. Egyrészt azért, mert megváltozott az emberek viszonya hozzánk. Megszűnt az ellenséges viszony, az emberek többsége becsüli, hogy mi húsz éve ugyanazt mondjuk, és becsülik azt is, hogy nincsenek ügyeink, tiszták vagyunk. Másrészt, kialakult egy olyan választói réteg, amelynek elege van az MSZP-ből, és nem akar a Fideszre sem szavazni. Objektíve lehetőségünk van arra, hogy megnyerjük e baloldali választók támogatását.

Élünk-e a történelmi lehetőséggel?

A Munkáspártban megvan a lehetőség arra, hogy kihasználjuk a történelmi lehetőséget. Az elnöki látogatások eddigi menete azt mutatja, hogy képesek vagyunk erőinket összefogni. Látszik, hogy vannak új embereink is. Bebizonyosodott az is, hogy sok mindenre képesek vagyunk, ha akarunk. Látszik az is, hogy sok helyen képesek vagyunk a párt aktív részét hatékony munkára szervezni.

ZUGLÓIAK, GRATULÁLUNK!

Hajdú József, a Magyar Kommunista Munkáspárt jelöltje a zuglói időközi választásokon 1,9 százalékot kapott, ami lényegesen jobb az ugyanitt korábban elért eredménynél. 2006-ban ebben a választókerületben a Munkáspárt jelöltje 1 százalékot szerzett.
  Hajdú József megelőzte a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelöltjét, Szegedi Rita Klárát, aki 10 szavazatot kapott. Tudni kell, hogy a zuglói MSZDP-hez csatlakoztak azok a korábbi MSZP-s helyi képviselők, akik a közelmúltban kiléptek az MSZP-ből. Az MSZDP jelöltje rendkívüli kampányhadjáratot folytatott, jelentős összegeket fordítottak reklámra.
  Gécziné Cseke Vanda (Fidesz) nyerte vasárnap az időközi önkormányzati választást Zugló 6-os számú egyéni választókerületében. A választás alacsony részvétel mellett zajlott, a 4982 választásra jogosult állampolgár közül 1017-en adták le voksukat, a leadott szavazatok közül négyet talált érvénytelennek a bizottság.
  A Fideszes jelölt 594, Imre Gergely (MSZP-SZDSZ) 256, Várnai László, a Civil Zugló Egyesület színeiben 113, Bárándi Zoltán (MDF) 21, Hajdú József, a Magyar Kommunista Munkáspárt képviselője 19, míg a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelöltje, Szegedi Rita Klára 10 szavazatot kapott.
  A választást azért kellett kiírni, mert Komlódi Gábor, az MSZP zuglói frakciójának volt vezetője azt követően lemondott mandátumáról, hogy a Zuschlag-ügyhöz kapcsolódóan a nyomozó hatóság házkutatást tartott nála.
  A kampány során a Munkáspárt aktivistái nagyon sok emberhez jutottak el. Felhasználták A Szabadság adta lehetőségeket, propagálták a párt politikáját. Zuglóiak, gratulálunk!

A zuglói eredményekhez

Nem akarunk ünneprontók lenni. A zuglóiak tényleg sokat dolgoztak. Ráadásul új módon dolgoztak. Személyesen járták végig a választókat. Összegyűjtöttek mintegy 70 kopogtatócédulát. Visszamentek ezekhez a választókhoz, vittek nekik A Szabadság – kifejezetten zuglói témákat tartalmazó – számaiból. Ez új volt. Az ötletszerű munka helyett céltudatosan választották ki az embereket. Nyilván ennek minden egyes részletét elemezni kell. Új volt az is, hogy a budapesti pártvezetés koordinálta, segítette a munkát, embereket mozgósított. Ezt is elemezni kell. Akárhogyan is nézzük a dolgokat, a tény, sajnos, tény marad. 70 emberből csak 19 választót tudtunk elvinni az urnához. Itt van a tartalék, a személyre szóló agitációs és meggyőző-munkában.

 

 

Munkásmozgalmi emléktáblát találtunk Sopronban

Sopronban is felfedeztek párttagjaink egy munkásmozgalmi emléktáblát. Helyesebben, véletlenül rátaláltak Sopron szívében. Van az úgy, hogy évtizedeken átjárunk valahol, és mégsem veszünk észre valamit, mert nem azt keressük. A lényeg, hogy megvan, és a soproni munkáspárti szervezet már megkoszorúzhatja a KMP megalakulásának közelgő 90. évfordulóján.

 

 

A Munkáspárt tagja újította fel
a salgóbányai szovjet emlékművet

Salgóbánya, kis nógrádi falu büszke lehet a temetőjére. Csodálatos a fekvése. Háborítatlan csend fogadja a betérőt. A szovjet hősi emlékműt azonban megviselte az idő, s a kis eldugott temetőre az országos politika sem figyelt oda. Csank Péter Nógrád megyei párttagunk azonban elhatározta, hogy családjával együtt felújítja, és ezen túl rendben is tartja az emlékművet. A szót tett követte, és a múlt hét óta az emlékmű eredeti szépségében fogadja a látogatókat.