Cikkek
 

HÍREK

 

Balszemmel – új kötet

Július 5-én megjelenik Thürmer Gyula Balszemmel című sorozatának 3. kötete, amelyet a szerző a Kádár-megemlékezésen is dedikál az olvasóknak.

TE

ELŐFIZETTÉL MÁR

A SZABADSÁGRA?

Telefon: 334-1509

 

Sztrájk a Magyar Postánál

2008. június 30-tól határozatlan idejû sztrájkot hirdetett a Kézbesítõk Szakszervezete és a Postás Érdekvédelem ’92. A sztrájk – vagy fogalmazzunk pontosabban, a részleges munkabeszüntetés – kizárólag a Posta új piaci tevékenységeire vonatkozik, tehát a biztosításkötésre, sorsjegyárusításra, folyószámlanyitásra. Nem érinti a Posta hagyományos területeit, a levélkézbesítést, az utalvány- és nyugdíjkifizetést.  
  Nézzük meg, milyen okok állnak a háttérben!
A postai liberalizáció egyik sarokköve, a Magyar Posta hagyományos piacainak leépítése, új piacok felé történõ nyitása. Ezeket a lépéseket az elmúlt idõben mindenki láthatta, tapasztalhatta.
  A Posta vezetése mindezeket a célokat a dolgozók maximális kizsákmányolásával kívánja végrehajtani. A piaci pozíciók megszerzése a gyakorlatban, alulról nézve, olyan lelki nyomást jelent a postások számára, amelyek feszültséghez, munkahelyi stresszhez, romló munkateljesítményekhez vezettek. A vezetés teljesíthetetlen követeléseket állít a dolgozók elé, és az eredménytelenséget súlyos szankciókkal torolja.
  Az új elvárások: konkrét, havi lebontású tervet íratnak alá a dolgozókkal arról, hogy mennyi folyószámlát, sorsjegyet vagy biztosítást kell értékesíteniük az adott idõszakban. A tervben megfogalmazott követelések (sikertelenség esetén is!) hónapról-hónapra emelkednek. A biztosítási oktatások a dolgozók munkaidejében, napi-heti rendszerességgel történnek. Ezeken ostoba mondatokat magoltatnak a postásokkal, amivel meg kell szólítani az ügyfelet, ismertetik a legújabb termékeket, amibõl idõrõl-idõre írásban is vizsgázni kell.
  Mindezeknek az égvilágon semmi közük sincs a postások munkájához! A Posta vezetõi számára pedig az már természetes, hogy mindezt gyakorlatilag ingyen végzik.
  A sikertelenséget komoly megtorlások követik. A havi ösztönzõ bér megvonásától kezdve (12 000 Ft), a járatból történõ levételig, a kirúgással történõ fenyegetésig minden elképzelhetõ zsarolás elhangzik, és megtörténik.
  E sorok írója is részesült a szankcionálás egyik-másik formájából. A fent leírtak ellen hirdetett részleges munkabeszüntetést a két szakszervezet. Már most látható, hogy a Posta vezetése ugyanolyan keményen próbálja letörni a kezdeményezést, mint a tavalyi sztrájkfelhívásunkat. Az összeírások, a személyes „elbeszélgetések” már néhány helyen elkezdõdtek.
  Bízom abban, hogy a tavalyi tapasztalatok egységesebbé tették a postásokat, és idén több szakszervezeten kívüli dolgozót tudunk magunk mellé állítani a harcban.

Gilicze Attila

 

Keresd a Frontot!
Szabó Tamás országos elnök:
30/630-7157
Répási Zoltán budapesti elnök:
20/577-3034

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu