Cikkek
 

HÍREK

JÚLIUS

Emlékezzünk Kádár Jánosra

A Magyar Kommunista Munkáspárt július 5-én, szombaton rendezi hagyományos megemlékezését a XX. század legkiemelkedőbb magyar államférfiának halála évfordulóján a budapesti Fiumei úti temetőben.

 

 


 

A Munkáspárt állásfoglalása
a luxemburgi megállapodásról

A Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége elutasítja az EU munkaügyi miniszterei által kötött megállapodást, mely szerint a heti 48 órás munkaidő 60-65 órásra emelkedne.
  A megállapodás, kizárólag az európai tőkés köröknek kedvez, fokozza az európai munkásosztály kizsákmányolását, jelentősen csorbítja a pihenéshez, kulturálódáshoz való, korábban kivívott jogait, és mintegy 100 évvel ezelőtti állapotokat idéz elő.
  A megállapodás elfogadása az EU Parlamentjének hatásköre, ahol kizárólag a tőkés érdekek érvényesítése az elsődleges cél. Ezért senkinek nem lehetnek illúziói.
  A törvény átpréselése után az Unió összes tőkés munkaadója helyzeténél fogva kényszeríti a munkást, a napi 12 órás munkaidő elfogadására, mert ellenkező esetben nem alkalmazza. A 60-65 órás munkahétre történő átállás esetén, a munkaadók növelnék a profitjukat a túlórákra eddig kifizetett magasabb összeg megtakarításával.
  Mindemellett a munkaidő meghosszabbítása jelentősen megnövelné az amúgy sem alacsony munkanélküliséget.
  A megállapodás különösen kiszolgáltatott helyzetbe hozza, azokat a munkásokat, akik külsős cégek által közvetítve vállalnak munkát. Az ilyen munkások – a megállapodás értelmében – sem azonos bérrel, sem azonos jogokkal nem rendelkezhetnek az adott cég közvetlen alkalmazásában álló dolgozóival.Ez a módosítás elsősorban a nagy multinacionális vállalatok érdekeinek kedvez, hisz ezeknél a cégeknél az ilyenfajta munkaerőkölcsönzés bevett gyakorlat.
  A Munkáspárt Elnöksége úgy véli, hogy a magyar dolgozók érdekeit, az EU Parlament magyar képviselői nem képviselik hatékonyan.
  Ezért a hazai szakszervezetekhez fordulunk:
  Cselekedjünk közösen a magyar munkásokért!
  Vegyük észre! Ismét harcolnunk kell a nyolcórás munkanapért!

Budapest, 2008. június 16.

A Magyar Kommunista Munkáspárt Elnöksége

 

AKTUÁLIS

Ukrajna: NATO takarodj!

Újjáéledtek az év eleji NATO-ellenes tüntetések a hét elején Kijevben, amikor az euró-atlanti szervezet fõtitkára az ukrán fõvárosba érkezett. Igaz, a nyugat-barát ukrán kormányerõk ezúttal készültek, Jaap de Hoop Scheffer érkezésére sikerült összetoborozniuk vagy egy tucat „atlantista” tüntetõt is. A kijevi fõteret azonban kommunista vörös zászlók foglalták el. A jelszó ugyanaz volt: Ukrajna nem kér a NATO-ból! Viktor Juscsenko elnök és Julija Timosenko kormányfõ ne alkudozzon a szövetséggel a nép akarata ellen. A fenti plakáton a felírat: Juscsenko, Timosenko – börönd, pályaudvar, Amerika! Az ukrán kommunisták egyébként a hétvégén tartják kongresszusokat, az eseményrõl A Szabadság következõ számában részletesen beszámolunk.

Orvossztrájk Ausztriában
Országszerte zárva maradtak most hétfõn az orvosi ren­delõk Ausztriában, tiltakozásul a kormány egészségügyi reformterve ellen. Az orvosi kamara által meghirdetett “sztrájkakció” mintegy tizenötezer általános és szakorvosi rendelõt érintett. Az osztrák kormány májusban terjesztette elõ a megtakarításokat elõirányzó, és az évek óta veszteséges betegkasszák talpra állítását célzó reform fõ irányelveit. Az orvosok szerint a reform súlyosan károsítaná az egészségügyi szolgáltatásokat.

Egy éves az egri Front
Ma ünnepli megalakulásának egy éves évfordulóját a Bal­oldali Front- Kommunista Ifjúsági Szövetség egri szervezete. A fiatalok komoly munkát végeztek ez idõ alatt: az országos rendezvényeken való részvétel mellett egy sor önálló megmozdulást szerveztek, aktívan támogatták az egri korház eladása ellen harcoló orvosokat és ápolókat. A fiataloknak köszönhetõ az is, hogy újra van munkáspárti alapszervezet a hevesi megyeszékhelyen.

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu