Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

"Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete."

A Kommunista Kiáltvány számos mondata vált szállóigévé. Idézgetjük őket, bár nem mindig gondoljuk végig igazi jelentésüket.

„Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete.“ Ezzel a mondattal kezdődik Marx és Engels műve.
A kísértet szó egy kicsit furcsa ma már, tudjuk be, a szerzők romantikára való hajlamának. Marx és Engels e mondata nem szorul magyarázatra. Megszületett a munkásosztály, amely csak akkor képes érdekeit megvalósítani, ha felveszi a harcot a tőkésekkel szemben.

Ennek a harcnak az eszméje, eszmerendszere a kommunizmus.

Izgalmasabbak az ezután jövő mondatok. Főleg azért, mert mintha a máról szólnának. "Szent hajszára szövetkezett a kísértet ellen a régi Európának minden hatalma…" Akár most is írhatnánk. Az antikommunizmus nem új jelenség. A tőke azért lépett fel az első perctől kezdve és lép fel ma is a kommunistákkal szemben, mert ők a tőke fő ellenségei.

A kapitalizmusban sokféle nézet, áramlat, szervezet van. A nacionalisták a népeket uszítják egymás ellen. Az idegengyűlölők a törököktől, araboktól akarják a nyugat-európai országokat megmenteni.

Most Németországban alakult egy anti-iszlám párt. A fajüldözők a zsidókat, a cigányokat, a négereket támadják. A fasiszták emberek millióit pusztították el. A terroristák embereket, országokat tartanak rettegésben.

Ezek az erők nem egyformák. De egyben közösek: egyikük sem akarja a tőkés rendszert felszámolni és helyébe közösségi társadalmat hozni. A kommunisták viszont igen! A tőkés erők ezért mindig meg fogják tűrni a szélsőjobboldalt, a vallási és egyéb szélsőségeket, sőt még saját céljaikra is fel fogják használni őket, de soha sem fogják elfogadni a kommunistákat.

Marxnak és Engelsnek a bevezetőben van még egy érdekes gondolata: "akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon lévő ellenfelei nem híresztelték, hogy kommunista, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágja vissza a kommunizmus megbélyegző vádját." Vagyis, ha valakire azt mondják, hogy kommunista, az még nem feltétlenül az. A Fidesz ma Gyurcsányra mondja, hogy kommunista. Ők is tudják, hogy ez nem így van, de a tőkés rendszerben kommunistának lenni egyenlő az eredendő bűnnel. A Fidesz ezért próbálja ráerőltetni Gyurcsányra és társaira a kommunista jelzőt.

De van a dolognak egy másik oldala is. A polgári erők, ahogyan Marx és Engels írja, még a "haladottabb ellenzékiek" is rettegnek attól, hogy összemossák őket a kommunistákkal. Amikor a Munkáspárt teljes Elnökségét perbe fogták, sok ember mondta, hogy felháborító, alkotmánysértő, és egyetértenek velünk, de mégsem állt ki nyilvánosan a Munkáspárt mellett egyetlen politikai erő sem. 2007-ben, amikor a Munkáspárt nemzetközi konferenciát akart rendezni a szélsőjobboldali jelenségekkel való küzdelemről, szinte mindenütt elutasításba ütközött. Vagyis vannak, akik küzdenek a szélsőjobboldal ellen, de a kommunistákkal nem hajlandók szövetkezni.

Saját nézeteinkkel a tőkés propaganda ellen

Ezt a gondot Marx és Engels is tapasztalta. Mi volt az ő receptjük a megoldásra? Mit tehetünk mi most, 2008-ban? Nos, Marx és Engels nagyon egyszerű választ adtak. Ha a kommunisták erővé váltak, akkor fejtsék ki nézeteiket, igyekezzenek eljuttatni tényleges álláspontjukat az emberekhez, és meggyőzni őket. „Legfőbb ideje, hogy a kommunisták az egész világ előtt nyíltan kifejtsék nézeteiket, céljaikat, törekvéseiket, és a kommunizmus kísértetéről szóló mesékkel magának a pártnak a kiáltványát állítsák szembe.“

Nagyjából ezt tesszük mi is, amikor terjesztjük A Szabadságot, áruljuk a Balszemmel kötetet. Ezt tesszük akkor is, amikor azt mondjuk, hogy mi a kórházak eladásának ellenfelei vagyunk, és készek vagyunk együttműködni azokkal, akik ugyanezt akarják. Ettől teljesen független kérdés, hogy mi és ők mit gondolunk a kapitalizmusról.

Ezt tesszük akkor is, amikor közös nemzetközi fórumokon, például legutóbb Minszkben a saját álláspontunkat állítjuk szembe „a kommunizmus kísértetéről szóló mesékkel.“

A kommunisták elleni fellépést Marx és Engels természetesnek tartotta. Ez következik abból, hogy a tőke és a munkás alapvető érdekellentétben állnak egymással. A tőke akkor gazdagodik, ha többet vesz el a munkástól. A munkás pedig tudja, hogy csak az az övé, amit kiharcol magának, azaz elveszi a tőkéstől. Az osztályharc éleződése, a kommunisták elleni fellépés bizonyos értelemben jó jel.

Marx és Engels az mondja: "A kommunizmust immár az összes európai hatalmak hatalomnak ismerik el." Vagyis, értsük meg, hogy nem azért nem hívnak meg bennünket a Tv-be, mert gyengék vagyunk, hanem azért, mert nagyon is jól tudják, hogy erő vagyunk, vagy ha tetszik, kísértet a mai Európában.