Cikkek
 

Védnökség a mártírsírok felett
Nemes Dezső

Mozgalom

Nemes Dezső (1908-1985
Nemes Dezső (1908-1985

A Munkáspárt Nagy-Budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Nemes Dezsőt mutatjuk be.

Nemes Dezső a magyar munkásmozgalom legtapasztaltabb harcosai közé tartozott. Kijárta az illegális pártmunka iskoláját, konkrét tapasztalatai voltak az 1945 előtti magyarországi viszonyokról, ugyanakkor megismerte a szovjetunióbeli magyar emigráció életét és szereplőit is. 1959 után a kádári korszak egyik meghatározó politikusa volt.

Nemes Dezső 1908. szeptember 6-án született Lőcsén. Kárpitos szakmát tanult. 18 évesen lett a Kommunisták Magyarországi Pártjának (KMP) tagja. Két éven át volt a párt ifjúsági szervezete, a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége Központi Bizottságának titkára. 1928-ban a Horthy-rendőrség őt is letartóztatta, és három év börtönbüntetést kapott.

Nemes 1931-ben, börtönbüntetésének letöltése után a KMP utasítására a Szovjetunióba ment, ahol a Nemzetközi Lenin Iskola hallgatója lett. 1933-ban a KMP illegális munkára visszaküldte Magyarországra. Két év alatt szinte a semmiből szervezte meg a kommunista mozgalom budapesti munkáját. Tagokat szervezett, új szervezeteket épített ki. 1935-ben az újabb lebukás veszélye miatt visszahívták a Szovjetunióba.

A 30-40-es években a Szovjetunió védelmet, tanulási lehetőséget, munkát adott a munkásmozgalom számos harcosának. Nemes egyetemi tanulmányait Moszkvában végezte. 1939-43-ban a bútorgyárban végzett munka mellett elvégezte a Lomonoszov Egyetem történelem szakát. 1943-ban a szovjet vezetés és a magyar kommunista párt vezetésének megbízásából a magyar hadifoglyokat igyekezett meggyőzni, hogy csatlakozzanak az antifasiszta küzdelemhez. Munkája eredménnyel járt. Sokan vállalták, hogy részt vesznek a fasizmus elleni küzdelemben. Nemes Dezső 1944-ben a krasznogorszki antifasiszta hadifogoly-iskola tanára, majd igazgatója lett. 1945 elején az Igaz Szó című magyar hadifogoly-újság szerkesztője. 1945-ben visszatért Magyarországra.

37 évesen bekapcsolódott a szocialista Magyarország szervezésébe. 1945-48-ban a Szakszervezeti Tanács titkára. 1948-50-ben a Tartós békéért, népi demokráciáért! című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Ez volt a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform) hivatalos lapja. 1953-56-ban a párt kiadójának, a Szikra Könyvkiadó igazgatója, majd 1956 őszén az MDP Pártfőiskolájának igazgatója.

Kádár János nagyra becsülte Nemes Dezső életútját. Tudta, hogy Horthy börtönében nem árulta el társait. Az 50-es években nem vett részt törvénytelenségekben. Képzett, tapasztalt, művelt marxista volt. Az 1956 után pont ilyen ember hiányzott. Kádár megbízható pártmunkást, a Rákosi korszak után újításra kész ideológust keresett és talált Nemes személyében.

1957-ben nevezték ki az egyik legfontosabb területre. Ő lett a pártlap, a Népszabadság szerkesztőbizottságának vezetője. Nemes határozottan felszámolta a régi Szabad Nép maradványait, és új lapot teremtett. 1959-re a Népszabadság példányszáma elérte a 605 ezret, vasárnaponként pedig 675 ezer példányban jelent meg. Három évvel az ellenforradalom után ez komoly siker volt.

1959-ben, az MSZMP VII. kongresszusán a Politikai Bizottságnak is tagja lett, és az is maradt egészen 1985-ig.
Nemes Dezső aktív részt vállalt az ellenforradalom utáni konszolidációban. Egyik felelőse a Rákosi-ügy kezelésének. Az új MSZMP érdeke az volt, hogy Rákosi ne térjen vissza a Szovjetunióból, mert visszatérése megzavarhatná az 1957 után nagy nehezen létrejött pártegységet és a társadalmi megbékélést. Nemes is azt képviselte, amit Kádár: nem lehet visszatérni az 1956 előtti gyakorlathoz.

Nemes szerepet kapott abban is, hogy Károlyi Mihály méltó helyére kerüljön a magyar politikában és történelmi szemléletben. Károlyi, aki 1918-ban, az akkori Népköztársaság elnöke volt, 1955-ben emigrációban halt meg. A Rákosi-rendszert nem tudott mit kezdeni az arisztokrata Károlyival.

Nemes Dezső és Münich Ferenc 1961-ben Budapesten tárgyalt Andrássy Katinkával, Károlyi özvegyével. 1962-ben a Kerepesi temetőben újratemették. A Kádár-rendszer befogadta Károlyit és emlékét. A Károlyi család elfogadta a kádári rendszer gesztusát. Ennek óriási jelentősége volt.

Az első időben Nemes volt a felelős a külügyi munkáért. Többek között rá várt, hogy a nemzetközi munkásmozgalom pártjaival megértesse a kádári konszolidációt, a magyar reformtörekvéseket. Nemes Dezsőt tisztelet övezte a mozgalomban, Európától kezdve Moszkván át Pekingig.

Nemes Dezső kiemelkedő szerepet játszott a magyar párt ideológiai munkájában. Nevéhez fűződik az új típusú pártmunkásképzés, a pártoktatás elindítása. 1965-66-ban az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének főigazgatója volt, 1966-1977 között az MSZMP Politikai Főiskolájának igazgatója, illetve rektora.

1977-ben Kádár János visszahívta a Népszabadság élére. Neki kellett feloldani a dilemmát: hogy lehet a pártújság egyszerre modern, olvasmányos, nyitott, de ugyanakkor a pártpolitika egyértelmű és határozott támogatója. Nemes 1980-ig töltötte be ezt a tisztséget, amikor nyugállományba vonult.

Ez az időszak a jelentős változások kora. Ekkor távozik az aktív közéletből Fock Jenő egykori miniszterelnök, Biszku Béla, a KB egykori titkára.
Élete utolsó éveiben Nemes a Párttörténeti Intézet igazgatója volt.

Nemes Dezső emlékét őrzi a magyar tudomány is. Mint történetíró elsősorban a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom történetével és Magyarország két világháború közötti történetének kérdéseivel foglalkozott. Széles körű tudományos tevékenységet folytat Vezetésével készült el a magyar forradalmi munkásmozgalom történetének első nagyszabású szintézise. Több mint húsz évig elnöke volt az MTA Történettudományi Bizottságának és a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának.

Özvegye Szántó Piroska további harcosa maradt a pártnak. A régi MSZMP utolsó, '89-es kongresszusán is részt vett. Ez olvasható a Munkáspárt honlapján, a Párttörténet menüpont alatt: "A másik elszalasztott lehetőség is még magán a kongresszuson jelentkezik. A programnyilatkozat nem mindenkinek tetszik. Szabó Piroska - Nemes Dezső özvegye, a párt egyik markáns alakja - a kongreszszus szünetében az angyalföldi küldötteket mozgósítja a határozattervezet ellen. A szavazásnál kiderül: a rendszerváltóknak egyáltalán nincs abszolút többségük. 159-en nemmel szavaznak. Köztük számosan vannak, akik a mai Munkáspártban is jelen vannak. Nincs azonban senki, aki közös erővé formálná ezt a 159 embert."