Cikkek
 

Népszavazás a TB-törvény ellen!
Társadalmi ellenállás a TB-privatizációval szemben

Belföld

A tanácskozás elnöksége az EDDSZ székházában
A tanácskozás elnöksége az EDDSZ székházában

A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztala kezdeményezése nyomán január 5-én, szombaton országos tanácskozást tartottak azok a szervezetek, amelyek közös stratégia és együttműködés kialakítását célozták meg a 2007. december 17-én megszavazott egészségbiztosítási törvénnyel szemben. A fórumon - több, mint harminc szervezet sorában - jelen volt többek között a Liga Szakszervezet, a Munkástanácsok, az EDDSZ, a Magyar Orvosi Kamara, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Élőlánc Magyarországért. A Munkáspárt képviseletében részt vett és felszólalt Vajda János, alelnök. A tanácskozás széles körű társadalmi ellenállást hirdetett, s határozatban rögzítette azokat a lépéseket, amelyeket az üzleti rendszer előtt utat nyitó törvény életbe léptetésének megakadályozásáért, illetve hatályon kívül helyezéséért tenni kíván. A Munkáspárt elnöksége támogatja a közös cselekvést, a népszavazási aláírásgyűjtést. A párt képviselteti magát az akcióra létrejött koordinációs bizottságban.

A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztala által kezdeményezett országos tanácskozás határozatai

(Budapest, 2008. január 5., az Egészségügyi és Szociális Ágazat Dolgozói Demokratikus Szakszervezetének székházában)

Az országos tanácskozás résztvevői társadalmi ellenállást hirdettek meg a magyar Országgyűlés által 2007. december 17-én megszavazott egészségbiztosítási törvénnyel szemben.

A társadalmi ellenállást a jog keretei között, törvényes akciókkal kívánják elérni.

Elhatározták, hogy országos népmozgalmat hirdetnek meg annak érdekében, hogy megakadályozzák a törvény életbe léptetését, ha pedig mégis életbe lépne, elérjék a törvény hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy a törvény ellentétes a magyar társadalom és nemzet túlnyomó többségének érdekeivel és akaratával.

A törvény életbe léptetésének megakadályozása érdekében elhatározták:

1. Támogatásukról biztosítják Sólyom László köztársasági elnök állásfoglalását, miszerint nem írja alá, és nem hirdeti ki a törvényt, az általa bejelentett indokok alapján. Arra kérik az államfőt, hogy maradjon következetes álláspontjához, és ne hirdesse ki a törvényt.

2. Támogatják azoknak a politikai erőknek és civil szervezeteknek, személyeknek a kezdeményezését, amelyek alkotmányos normakontrollt kérnek az Alkotmánybíróságtól, mert úgy látják, hogy az egészségbiztosítási törvény alkotmányjogi szempontból is kifogásolható.

3. Apellálnak a Legfőbb Ügyész felügyeletére a jogalkotás rendje felett, és felszólítják az egészségbiztosítási törvény előkészítésével és társadalmi, szakmai megvitatásával kapcsolatos törvénytelenségek és anomáliák megvizsgálására.

4. Az országos népmozgalom keretében nyílt fórumokon szembesíteni akarják az MSZP és az SZDSZ képviselőit választóikkal, és kérdőre vonni őket, miért szavaztak egy olyan törvényre, amely szemben áll a választók túlnyomó többségének akaratával.

5. Tömegtájékoztatási és propaganda-lépésekről döntöttek az egyoldalú kormánypárti tájékoztatás ellensúlyozására. (A részletek kidolgozását a Koordinációs Bizottság hatáskörébe utalták.)

6. A megszavazott egészségbiztosítási törvénnyel szemben alternatív törvénytervezet benyújtására kérik fel az arra hajlandó képviselőket: nevezetesen a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal által kidolgozott törvényjavaslatot ajánlják olyan alternatív reformként, amely érdekében áll a magyar társadalomnak és a nemzetnek.

Ez a törvényjavaslat a jelenlegi Társadalombiztosítási Törvény korszerűsített változata, megőrizné az egészségbiztosítás szolidaritási rendszerét, és demokratikus társadalmi kontroll alá helyezné a TB-alapokat.

Arra az esetre, ha a kormánytöbbség a törvényt ismét megszavazná, és az életbe lépne, elhatározták, hogy:

1. Népszavazással érik el a törvény hatályon kívül helyezését.

2. Egyöntetűen kiállnak Albert Zsolt és Albert Zsoltné referendum-kezdeményezése mellett, és 2008. április 13-ig összegyűjtik a referendum kiírásához szükséges 200 ezer aláírást a következő kérdésre: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó, üzleti alapon működő több-biztosítós egészségbiztosítást?“

3. A Tanácskozás úgy döntött, hogy minden olyan társadalmi, szakszervezeti és politikai erővel összefog a népszavazás sikere érdekében, amely egyetért az egészségbiztosítás piacosítása előtt utat nyitó törvény érvénybe lépésének megakadályozásával, illetve hatályon kívül helyezésével.
Társadalmi Koordinációs Testületet (TKB) hívtak életre.

A testület feladata az országos tanácskozáson elfogadott határozatok végrehajtásának szervezése. A TKB a közös cél érdekében szorosan együttműködik a Liga Szakszervezettel és a Munkástanácsok Országos Szövetségével a népszavazási aláírásgyűjtésben és a referendum megszervezésében. A TKB 33 szervezet képviselőjéből alakult meg, önkéntes alapon, egyenrangú küldöttek testületeként. Nyitott minden olyan szervezet csatlakozása előtt, amely bíróságilag bejegyzett, és a magáénak vallja az Országos Tanácskozás határozatait.