Cikkek
 

A KB-képviselők oldala

Pártélet

Az első, november 17-i Nagy-budapesti KB-képviselők tanácskozásának megnyitása

Új rovatot indítunk útjára, a Központi Bizottság képviselőinek oldalát. Célunk az, hogy hétről-hétre bemutassuk a KB-képviselőink munkáját.

Nem kell felfedezni a spanyolviaszt minden megyében és kerületben, ha már egyszer valahol felfedezték! Ez a gondolat az alföldi KB-képviselők értekezleten hangzott el, és igaz. Lapunk a konkrét tapasztalatok közreadásával is segíteni akar. Rovatunkban mini-interjúk formájában bemutatjuk KB-képviselőinket. Sokuk számára ez lesz az első sajtószereplés, de ezt is el kell kezdeni. A párt tagjainak és szimpatizánsainak viszont ismerniük kell a pártmunka élvonalában álló tagjainkat. Érdekes, olvasmányos, a mai kornak megfelelő anyagokat adunk majd közre, amelyek a párt nehéz körülményei között értékes segítséget adhatnak. Első folytatásainkban a KB-képviselőknek adjuk közre az első tapasztalatokat és megszívlelendő ismereteket.

A Központi Bizottság képviselője vagyok

2006 novemberében eldöntöttük, hogy a pártot fölülről szervezzük. Sok településen, sőt egész választókerületekben nincs egyetlen párttagunk vagy szervezetünk, így alulról nem lehet szervezni. Feladatunk viszont ezeken a területeken is bőven van. Ezt a feladatot kell elvégezniük a Központi Bizottság képviselőinek. A KB-képviselők ma a párt élharcosai. Az ő munkájuk sikerétől függ a párt élete is, választási szereplése is. A KB-képviselőket a megyei, városi szervezetekkel egyeztetve ugyan, de a Központi Bizottság nevezi ki. A mandátumukat tehát a párt vezető szervétől, és nem a helyi szervektől kapják. Ez új dolog, és nagy felelősséget hárít az érintettekre, mivel a párt egésze előtt felelnek munkájukért. Cserébe a Központi Bizottság segíti a képviselőit információkkal, felkészítéssel, programok szervezésével, és reményeink szerint a későbbiekben anyagiakkal is.

Mi a dolgom?

A KB-képviselők rendszere illeszkedik a mai realitásokhoz. Ma Magyarországon 176 egyéni országgyűlési választókerület van. A pártnak itt kell napi jelenlétet demonstrálni és felkészülni a választásra. A mai választási rendszerben a Munkáspárt eredményre csak az országos listán számíthat. Ehhez sok-sok KB-képviselőnk kemény és eredményes munkája szükséges. Másként mondva: a választókerületek túlnyomó többségében meg kell állítani a jelölteket. Ehhez két dolog kell:

1. Kell egy munkáspárti jelölt, olyan személy, akiben a párt megbízik, aki akarja is, és tudja is vállalni a munkát. Vannak olyanok, akik azt mondják: most nem érek rá, de amikor választás lesz, majd jövök. Rájuk nem bízhatjuk a munkát. Régi tapasztalat, hogy az, aki most nem ér rá, akkor sem fog ráérni. Ma nehéz minden helyen ilyen harcostársakat találni, de a munkát folytatjuk.

2. A választások előtt össze kell gyűjteni 760 érvényes kopogtatócédulát, de mondjunk inkább ezret, hiszen tartalékra is szükség van. Lássuk be: ma ez sok helyütt megoldhatatlan feladat. Van, ahol elbagatellizálják a munkának ezt a részét, mondván, hogy majd csak lesz valahogy. Sajnos, nem lesz! Ha nem szervezzük meg a kopogtatócédulák gyűjtésének egész folyamatát már most, nem fogunk semmilyen eredményt elérni. Ha van néhány száz biztos, kipróbált nevünk, gyerekjáték lesz. Ha nincs, akkor megint csak az orrunk után megyünk, és nem lesz eredmény.

Három feladatot egymással összhangban

A KB-képviselőkre ezért új típusú feladatok hárulnak. Nem azt várjuk tőlük, mint korábban, amikor csak képviselőjelölteket kerestünk, hogy
 induljanak a párt színeiben. Ez csak a végeredmény lehet. Addig azonban el kell jutni. A KB-képviselőnek három feladata van:

1. A Szabadság újság terjesztése.

2. A Munkáspárt politikai jelenlétének szervezése, azaz rendezvények, akciók, állásfoglalások szervezése.

3. A választási munka előkészítése. A Központi Bizottság megbízottja egyben az a személy, aki a pártot a választásokon képviselné, ha választásokat írnának ki.

Ezek a feladatok összefüggenek. Ha sok előfizetőt gyűjtünk a Szabadságnak, ez azt jelenti, hogy kialakul egy ismeretségi kör. A párttal ma sokan szimpatizálnak, de nem lépnek be. Az újságra viszont sokan előfizethetnek, és máris szorosabb kapcsolat jön létre a párttal. A Szabadság terjesztésével tehát három feladatot is elvégzünk. Terjesztjük a párt politikáját, eladjuk az újságot, saját kapcsolati kört alakítunk ki.

A második feladat a politikai jelenlét szervezése. Ma az emberek azt tudják rólunk, amit a televizióban látnak. Ma becsülik a Munkáspártot, de azt mondják, hogy a városokban, kerületekben nem látnak bennünket sehol sem. Ezen kell változtatnunk. A Munkáspártnak be kell kapcsolódnia a helyi politikába! Legyen véleményünk az adott település, választókerület legfontosabb ügyeiről! Ismernünk kell a térség polgármestereit, más pártok vezetőit! Könyvbemutatókkal, utcai rendezvényekkel az emberek számára is láttatni kell, hogy vagyunk!

Mire számíthatunk, ha megoldjuk? Ha elvégezzük a munkát, számíthatunk arra, hogy lesznek élő kapcsolataink. Számíthatunk arra, hogy többen fognak bennünket ismerni. Számíthatunk arra, hogy a Munkáspárt megerősödik az adott térségben, és elindulhat a választásokon. Tehát, egyszerre terjesztjük az újságot, szervezzük a pártot, készülünk a választásokra.

Következő számunkban azokat a gyakorlati tapasztalatokat vesszük sorba, amelyeket szervezeteink szereztek a három feladat végrehajtásában.