Cikkek
 

MOZGALOM

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A NŐKÉRT

Az Európai Baloldali Párt (EL) és a Spanyol Kommunista Párt (PCE) közös konferenciát tartott április 5-6-án Barcelonában „Nők, politikai részvétel, bizonytalanság és erőszak” címmel. A Munkáspárt Nőtagozatának képviseletében Csikány Józsefné és Thürmer Marianna vettek részt a konferencián.
 
A konferencián számos európai baloldali és feminista szervezet képviselője részt vett, érkeztek Dániából, Olaszországból, Franciaországból, Belgiumból, Görögor­szágból és Lengyelországból is, illetve szá­mos spanyol szervezet is képviseltette magát. A rendezvény a spanyol Esplai ne­vű emberi jogokkal és hátrányos helyzetű fiatalok tanításával foglalkozó szervezet Barcelona egyik elővárosában lévő központjában kapott helyet. Az épület figyelemre­méltó koncepció eredménye, ugyanis ter­ve­zésekor a környezettudatosság volt a legfontosabb szempont.
  A konferencia első napja kötetlen beszélgetéssel kezdődött, ahol a résztvevők bemutatkozhattak, megbeszélték saját országaik tapasztalatait, illetve a PCE újságja és internetes oldala számára video, és írásos interjú is készült, többek között a Munkáspárt képviselőivel is. A PCE nőtagozatának vezetője, Maite Mola barátsággal és érdeklődéssel fogadta a Munkáspárt képviselőit. Nagyon fontosnak tartotta, hogy hazánkból is érkeztek erre a konferenciára, hiszen a Munkáspárt Nőtagozata eddig ismeretlen volt a külföldi szervezek számára.
  Elmondtuk, hogy elsősorban tanulni jöttünk a konferenciára, megismerni az európai baloldal nőpolitikáját, eszmét cserélni más szervezetek képviselőivel. Hiszen, bár országonként vannak különbségek az emberek életében, a prostitúció, az abortusz kérdése, a nők elleni erőszak, a nők hátrányos megkülönböztetése mindenhol létező problémák. Nem is beszélve arról, hogy bár Magyarországon még sok minden máshogy van, mint Nyugat-Európában, pár éven belül mi is szembesülni fogunk a régi EU-tagországok problémáival.
  A kétnapos rendezvényen részt vettünk kerekasztal-beszélgetéseken, és közvetlen eszmecseréken is. A konferencia fő tanulsága, hogy nagy szükség van arra, hogy beszéljünk tapasztalatainkról külföldi társainkkal, hiszen ez a leghatékonyabb módja annak, hogy több szempontból is meg tudjuk vizsgálni a problémákat, tanuljunk egymás helyzetéből, és közösen dolgozzunk a megoldáson, hiszen a problémáink közösek.

Osztályharc Európában

Hetek óta sztrájk zajlik a Dacia gyár romániai vállalatánál. Szerdán 6000 munkás tüntetett hangosan, határozottan. Nem, ez nem olyan csendes tiltakozás volt. Az osztályharc rég elkezdődött. Szinte ugyanabban az időben csapott össze 20000 francia tanár és diák a francia rendőrökkel. A Dacia gyár dolgozóinak megmozdulásán elhangzott az Internacionálé. Felszólalt a Renault egyik munkásvezére. Arról beszélt, hogy ez nem a román proletariátus harca, hanem az európai munkásságé az európai kizsákmányolók ellen. Senki nincs egyedül. Mi magyar munkások, kommunisták sem. Egy hatalmas forradalmi csapat tagjai vagyunk, és úgy kell harcolnunk, ahogy azt Lenintől tanultuk. Akkor is, ha az MSZOSZ az MSZP szoknyája mögül lesi a zsíros falatokat. A román szocdemek székháza mellett megyek el. Kit érdekel ez a banda? Ott tanyáznak a liberálisokkal egy fedél alatt. Akárcsak itthon. Forradalom a Dacia gyárban – ez jelent ma meg a lapok címoldalán. Most ez a fontos. Munkás! Légy osztályharcos! Ma Dacia, holnap TB-népszavazás, holnapután végső győzelem!

 

A ROMÁN SZOCIALISTA SZÖVETSÉG KONGRESSUSÁRÓL

Az április 12-én tartott fórumon összeolvadt a Román Szocialista Szövetség és a Román Szocialista Szövetség. A kongresszuson több külföldi kommunista és baloldali párt vett részt, így a görög, katalán, cseh-morva, kubai, szír, ciprusi, moldáviai küldöttek. A Magyar Kommunista Mun­káspártot Fogarasi Zsuzsanna KB-tag képviselte, aki ismertette Thürmer Gyula elnöki üzenetét, Szabó Tamás Front-elnök üdvözletét. A fiatal kommunista politikus nő  a kongresszuson elmondta: Európában újra megjelent az osztályharc. A magyar munkás is kezdi felismerni érdekeit, látja, mit jelent a tőkés ki­zsákmányolás.
  Constantin Rotaru, a Román Szocialista Szövetség elnöke statisztikai adatokkal alátámasztva elemezte a román gazdaság helyzetét, és alternatívákat sorakoztatott fel a fejlődés elősegítésére. Kiemelte a munkanél­küliség, a rossz életkörülmények és a folyamatos elvándorlás okait.
  Fogarasi Zsuzsanna megbeszéléseket folytatott a testvérpártok képviselőivel. Figyelemre méltó a katalán kommunisták érdeklődése, a bukaresti kubai nagykövet pedig kiemelte a Munkáspárt nemzetközi elismertségét és tekintélyét. Kubában is olvassák a Balszemmelt, hiszen az elmúlt évtizedekben rengeteg honfitársuk tanult Magyarországon.
  A kongresszus előtt fejeződött be a Dacia gyár munkásainak 3 hete tartó sztrájkja, s szintén 12-én tartottak tiltakozó megmozdulást a rendőrök, jobb munkakörülményeket követelve.