Cikkek
 

MOZGALOM

MUNKÁSPÁRTI POLITIZÁLÁST MINDEN KERÜLETBEN!

Budapest I. kerülete, ahol a budai vár is van, hagyományos polgári kerület. A Munkáspártnak itt soha sem voltak pozíciói, de ez nem jelenti azt, hogy a helyi problémákról nem kell véleményünknek lenni. Sőt! Egyetlen kerületről sem szabad lemondanunk, az emberek gondjai területtől függetlenül érintik a munkáspárti politikát.  

Példának okáért a BKV tervezi az itteni járatok ritkítását. A BKV-nak csak az a fontos, hogy kevesebbet költsön a Várbuszra, a 2-es metróra. Nem érdekli, hogy mindez elviselhetetlen kellemetlenségeket okozhat a lakosság számára. Nem érdekli, hogy rombolja az idegenforgalmat, hogy a Várbusz járatritkítása akadályozza a budai vár megközelíthetőségét. A 2-es metró járatritkítása és a Batthyány téri buszvonalhálózat átalakítása a belvárosi összekötő forgalmat teszi elviselhetetlenné. A munkába igyekvő embernek nagyon korán kell elindulnia a munkába, ha nem szeretné, hogy állásából elbocsássák.
  Mi, I. kerületi kommunisták támogatjuk a budai polgármesterek tiltakozását a BKV Zrt. tervezett járatritkítási csomagja (paraméterkönyv) ellen, melyet levélben juttattak el a főpolgármesterhez. Javasoljuk, hogy az ügyben kérjék ki az érintett területek – így Budavár – lakosainak véleményét. Legyen helyi népszavazás!

FELÚJÍTÁSOKAT!

A társasházak, főként a Víziváros és Krisztinaváros lakásainak felújítása kulcsfontosságú az itt élő – köztük idős, nyugdíjas – emberek kulturált és biztonságos lakhatása érdekében. A vári lakások felújítása is fontos, nemcsak a XXI. századhoz méltó emberi körülmények biztosítása miatt, hanem azért is, hogy a világörökség részét képező várnegyed történelméhez méltó állapotba kerüljön. Véleményünk szerint az önkormányzat feladata városrehabilitációs koncepció kidolgozása, s az, hogy sokkal több pénzt fordítson e célra (pl. kerületi költségvetési átcsoportosítással, uniós pályázatokkal, illetve szponzorok felkutatása révén, melynek alapját az idegenforgalomból származó bevételi lehetőségek biztosíthatnák).
  Tarthatatlan az a helyzet, hogy a vári lakosoknak az I. kerület nem Várhoz tartozó közterületein parkolási díjat kell fizetniük. Ennek a méltatlan sarcnak a haladéktalan eltörlését kívánjuk.
  Környezeti és nemzeti kultúrÄkincseink védelme szempontjából lényeges a Gellérthegy és a Tabán köztisztaságának és a környék fokozott rendben tartásának ügye. E problémára jó megoldás lehetne a közterület-fenntartás javítása, s részben közmunka keretében történő megoldása.   
  A Munkáspárt március 15-ei megemlékezésén fogalmazta meg azt a követelését, hogy az USA haladéktalanul adja vissza a budai várban lévő épületet, ahol Táncsics Mihály raboskodott nemzetünk függetlenségéért és a haladás ügyéért. Megfontolandónak tartjuk helyi civil összefogás kialakítását ez ügyben!
  A Budavári Önkormányzat minőségpolitikai nyilatkozatában megfogalmazott esélyegyenlőségi intézkedések elméleti szinten maradtak: több kerületi középület akadálymentesítése mai napig nem történt meg. Indítványozzuk, hogy az önkormányzat mielőbb gondoskodjon róla, hogy a kerület valamennyi középülete és a közszolgáltatások a fogyatékkal élők számára is hozzáférhetővé váljanak.

OKTATÁSFEJLESZTÉST!

Az oktatásfejlesztés és modernizálás terén javasoljuk, hogy a kerületben jöjjön létre egy önkormányzati fenntartású komprehenzív (egységes) iskola, ahol a nevelés-oktatás alapszolgáltatásai mellett a művészeti képzés, könyvtár, a sport és szabadidő szervezett foglalkozásai fizikailag egy épületben, ún. oktatási centrumban lehetnének elérhetők.
  A kerületben található összes – s főként a vérmezei – játszótér felújítása szintén kiemelt feladat, mert mindennél fontosabb, hogy gyermekeink biztonságban élhessenek, játszhassanak.

KOZÁK ANDRÁS
1. VK. KB-MEGBÍZOTT

GONDOLATOK A KÖZOKTATÁS TRAGÉDIÁJÁRÓL

A Munkáspárt Pedagógus Munkacsoportja megállapítja, hogy a gyermekek második otthona, az iskola már nem tölti be sem oktató, sem személyiségnevelő, sem közösségépítő szerepét, hanem teljes egészében a társadalmi feszültség levezetésének, gyermekeken való visszatükröződésének színterévé vált.
  A Munkáspárt Pedagógus Munkacsoportjának megítélése szerint a pedagógusok inzultálását, emberi mivoltukban való megalázását nem a gyerekek kezdték, hanem a munkaerő-gazdálkodás tervezése, és vele párhuzamosan az oktatáspolitika. Miközben a szülők munkahelyi problémái, kilátástalan helyzetbe kerülése miatt a gyermekekre jóformán már csak a pedagógusok figyelnek, az egymást váltó kormányok mindegyike újabb és újabb szögeket vert be az oktatás koporsójába. Mostanra a koporsó elkészült. A kormányok nemcsak, hogy nem figyeltek a pedagógusok aggodalmaira, hanem kifejezetten kirekesztették véleményüket az oktatáspolitika kialakításából. Mára a helyzet odáig fajult, hogy már a pedagógustársadalom is képtelenné vált a felnövekvő generáció segítésére egy, a mainál jobb, felnőtt társadalomba való beilleszkedésben.
  A pedagógusok pártelkötelezettségtől függetlenül tömegesen jelezték: a közoktatásban az állandóság alapvető fontosságú. A nemcsak ciklusról ciklusra, de tanévről tanévre is történő változtatgatás teljesen feloldotta a közoktatás értékrendszerét, egyre értelmetlenebbé tette a napi munkát. A pedagógusok tekintélyét lejáratták, és ami még nagyobb tragédia: a tanulás is értelmét veszítette. A kormányok ezt a folyamatot kifejezetten ösztönözték, a társadalom pedig – mivel nincs ideje a vitába belemerülni – jóhiszeműen vagy tehetetlenül, de lényeg, hogy hagyta, engedte.
  A Munkáspárt Pedagógus Munkacsoportja felhívja a társadalom figyelmét, hogy nincs már hová hátrálni, csak a felnyitott koporsóba. Ezen az úton, amelyen a közoktatás a rendszerváltás kezdete óta halad, egyetlen lépést sem szabad tovább tenni. Mindenekelőtt el kell zavarni a közoktatás kibiceit, akik első perctől fogva egyengetik a hanyatlás útját, utána pedig helyre kell állítani a közoktatás stabilitását, méghozzá a teljes pedagógustársadalom részvételével. Semmilyen szakmai szervezet nem lehet okosabb, mint a pedagógustársadalom egésze, és gyermekeinket a jövőben is a pedagógusok fogják tanítani – olyan eredményesen, amennyire megfelelő körülményeket a társadalom biztosít az oktatáshoz.

Budapest, 2008. március 31.
Munkáspárt Pedagógus Munkacsoportja