Cikkek
 

ÉVFORDULÓ

TISZTELETÜNK ÉS HÁLÁNK A SZOVJET HŐSÖKNEK

A Magyar Kommunista Munkáspárt a fővárosi Szabadság téri szovjet hősi em­lékműnél tartotta április 4-ei közpon­ti megemlékezését. A tavalyi rendezvénnyel szem­­ben ezúttal nem voltak ellentüntetők, s sajnos a budapesti párttagok közül is kevesebben jöttek el, mint egy évvel ezelőtt. Jó és új ötlet volt azonban, hogy a résztvevők egy emléklap­ra jegyezték be nevüket – a nagy sikerű kez­deményezés, illetve az akció meg­szer­vezése és lebonyolítása Farkas Ferenc 11. kerületi KB-tagnak volt köszönhető.
  „A Felszabadulás napja ma már nem állami ünnep. Ez szégyen. Azok szégyene, akik így döntöttek, s azoké is, akik en­nek örülnek. Még nagyobb szégyen, hogy egyes politikusok le akarják bontani az em­lékműveket, fel akarják dúlni a sírokat” – mondta el ünnepi beszédében Nagy János. A nagy-budapesti elnökség tagja szerint azok, akik ma a hősi halált halt szovjet katonák nyugalmát zavarják, meggyalázzák az elesett magyar katonák emlékét is. A volt Szovjetunió területén jelenleg 737 helyen lehet emlékezni a magyar katonákra, senkinek sem jut eszébe azokat lebontani, feldúlni, mi több, újabb emlékhelyeket hoznak létre.
  „A ma elhelyezett virágok a mi üzeneteink az elesett katonáknak: hőstettüket nem felejtjük el soha, emléküket megőrizzük és átadjuk a jövő nemzedékeinek is!” – fogalmozott a csepeli munkás-politikus. Akik ma tagadják a felszabadulást, azok a szabadságot tagadják, önös politikai céljaik érdekében meghamisítják Magyarország történelmét.
  „A Vörös Hadsereg katonái vörös zászlók alatt űzték ki a náci csapatokat. A munkások mindig is vörös lobogók alatt harcoltak szabadságukért. Ma eljött az idő, hogy újra és újra magasba emeljük a vörös zászlót, küzdjünk a kapitalizmus ellen!” – mondta el Nagy János.

Szegeden is ünnepeltek

A Munkáspárt szegedi elnöksége hazánk felszabadulásának évfordulóján a szovjet katonasíroknál tartott megemlékezést. „Soha többé nem tűrhetjük, hogy hazánkat idegen érdekekért háborúba rángassák” – mondta el a megemlékezésen Nagyvári László Csongrád-megyei elnök.

Felszabadulási ünnepség Bácsalmáson

Bácsalmáson a Munkáspárt helyi szervezete idén is megemlékezett felszabadulásunk évfordulójáról. A rendezvényt a város központjában, a Szovjet Hősi Emlékműnél tartották, ahol tagjaink háromnegyede megjelent. A Munkáspártnak is szerepe van abban, hogy az emlékművet sikerült eredeti helyén megőrizni, rendben tartásáról aktivistáink gondoskodnak.