Cikkek
 

PÁRTÉLET

AKIRE BÜSZKE LENNE ÉDESAPJA

BESZÉLGETÉS BALOGH EMESÉVEL, BUDAPEST 25. VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK KB-KÉPVISELÕJÉVEL

 

– Mi hozott a pártba és mi tart itt?
– Családi örökség. Édesapám a párt tagja
volt, sajnos már nem él. Nagyapám több,
mint 60 esztendeje a párt tagja.
Agondolkodást, az öntudatot, az érzelmet
tõlük kaptam. Azt, hogy a párt tagja lehetek, Gilicze Attilának köszönhetem, mint oly sok mindent. Jól ismeri a családomat, édesapám temetésén is részt vett, szolidaritással viseltetett irántam nehéz helyzetekben. Megkérdezte, hogy lenne e kedvem eljönni rendezvényekre, gyûlésekre. Volt. Elõször a Baloldali Fronttal
ismerkedtem, majd részt vettem a munkában, késõbb jobban elmerültem a mozgalmi életben, gyakrabban megfordultam a Baross utcában és számomra, sokunk számára kellemesen meglepõ dolgokat tapasztaltam. Különbözõ életkorú emberek ugyanazokért a célokért, egymást segítve küzdenek. Mindenkinek van értelmes feladata, amit szívesen végez, és amirõl számadással tartozik.

BALOGH EMESE A FRONT KONGRESSZUSÁN

– Mivel töltöd a szabadidõd?
– A tanuláson kívül mindig szaladok valahová. Elsõsorban a politikai tevékenység, amivel ebben az idõben foglalkozom. Szeretek kertészkedni, fõzni. Ha marad idõm, rock-koncertre megyek. Moziba nagyon ritkán járok, sajnos a kerületünkben nem is található. Itt említeném meg, hogy a Dózsa György Mûvelõdési Központot Gróf Vigyázó Sándorról szeretnék elnevezni. Ezzel nem értünk egyet. Dózsa György életét bemutató sajtóanyagot készítettünk, és tiltakoztunk a barbár gondolat ellen. A Hírhozó címû helyi újság is lehozta. Fontos, hogy jelen legyen a párt a helyi sajtóban és hallassa a hangját helyi ügyekben. Dózsa György sokat tett a parasztságért, az osztályharc elõfutára volt és a nemzet kiemelkedõ alakja.

– Mi a személyes tapasztalatod az elmúlt idõk változásaival kapcsolatban?
– A rendszerváltozás idõszakában nagyon fiatal voltam, ezt a korszakot szüleim elbeszéléseibõl és olvasmányokból ismerem. Szerintük sokkal gondtalanabb és könnyebb volt az élet, mint ma. Elsõsorban az utolsó néhány év történéseit ismerem, és vannak róluk személyes tapasztalataim. A felsõoktatás kaotikus állapota és az egészségügyben tapasztalható rombolás a jelen és a jövõ szempontjából is aggaszt. Ebben a témában megkerestük Alexa György szocialista országgyûlési képviselõt, aki fogadott és elmondta, hogy nem ért velünk egyet. Gyakran szükséges hasonló eszközhöz nyúlni. Rá kell ébreszteni a képviselõket arra, hogy nem törõdünk bele a döntéseikbe.
Ha valami nem tetszik, meg kell mondani! Naponta nehezítik az életkörülményeket, rontják az életminõséget és megpecsételik a fiatalok sorsát. Nem szabad megengedni, hogy legálisan raboljanak ki és tegyenek tönkre egy egész népet.

– Mi a legfontosabb érték az életedben?
– A család és a barátság elsõsorban. Fontosnak tartom az egymás segítését és az egymás iránti szolidaritást.

– Ha találkoznál az aranyhallal, mi lenne a három kívánságod?
– Három dolgot: örök idõkre törölje el a vizitdíjat, a tandíjat, a kórházi napidíjat. Bár lehet, hogy ehhez nem kell csodára várni, csak meg kell szervezni önmagunkat, és saját sorsunkat saját kezünkbe venni.

– Mit olvastál mostanában?
– Sok idõmet felemészti a vizsgaidõszak, ezért inkább a tankönyveket bújom. Szeretem a szórakoztató könyveket, legutóbb Rideg Sándor Indul a bakterház címû regényét olvastam. Szeretem a vicces-vidám filmeket. Tudományos lapokat, ami összefügg a leendõ szakmámmal a könyvtárban, olvasok. A Szabadságot az elsõ betûtõl az utolsóig elolvasom minden héten. Televízióból, rádióból, internetrõl tájékozódom az aktualitásokról, de elsõsorban a helyi lapokat preferálom. Ez KB-megbízottként fontos feladatom, hiszen minden fontos eseményre reagálni kell.

– Van vörös inged?
– Még nincs, de hamarosan beszerzem. Nagyon jó ötlet! A párt jelképe és az összetartozást ilyen formában is jelképezi. Fontosnak tartom, hogy a Frontnak is legyen pólója. Az elmúlt napokban ennek a tervezésével foglalkoztam. Itt is van nálam: fekete és vörös szín, akár a Petõfi-költeményben, Vörös és Fekete. Az ifjúsági mozgalomban három korosztály van jelen, és fontos, hogy ez külsõségekben is megmutatkozzék elsõsorban azok számára, akik még nincsenek velünk. Segítenünk kell a fiataloknak, hogy felismerjék érdekeiket és megismerjenek bennünket, akik ugyanúgy élünk és dacolunk a kapitalizmus kihívásaival, nehézségeivel.

– Mit szól a családod a pártmunkához?
– Édesanyám mindenben támogat. Nemcsak elfogadja, de segíti is tevékenységemet. Nagyapám örül és izgul értem. Édesapám biztos büszke lenne rám.

FOGARASI ZSUZSANNA

 

Balogh Emese 1985. december 1-én született Budapesten.
A budapesti 17. kerületben járt általános iskolába és
ma is ott él. Miután elvégezte a gimnáziumot, a Gödöllõi Szent István Egyetem hallgatója lett. Most negyedéves a Mezõgazdasági- és Környezettudományi Kar agrármérnök szakán, ahol növényvédelem a fõ szakiránya. A 8. régió elnökségi és a Baloldali Front vezetõségi tagja. Jelen van a kerület életében, figyel az eseményekre, és gyorsan reagál. Ifjúi hévvel veti magát a legmélyebb vizekbe, nem kis döbbenetet okozva a kerület parlamenti képviselõjének.