Cikkek
 

PÁRTÉLET

AZ MSZP-SZDSZ-KORMÁNNYAL
MAGYARORSZÁG NEM LÉTEZHET
 

MUNKÁSPÁRTI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL KOZÁK ANDRÁS, NAGYVÁRI LÁSZLÓ, ZSIGA TAMÁS ÉS THÜRMER GYULA
,,A KOMMUNISTÁK NEMZET ÉRDEKEIT KÉPVISELIK"

 Szegeden tartotta ünnepi megemlékezését a Munkáspárt. A párt elnöke az ünnepség elõtt látogatást tett Botka László­nál, Szeged polgármesterénél, ahova elkísérte Nagyvári László megyei elnök is.

 
A szegediek, makóiak, szentesiek mellett szép számban jöttek Bács, Szolnok és Békés megyéből is. A szegediek nevében Zsiga Tamás városi elnök köszöntötte az ünneplőket. Kozák András és Vajda János Kossuth 1848-as szegedi beszédét idézték fel: "Én, látván a haza jelen veszedelmét, zászlót ragadtam a kezembe, s megesküdtem, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet nyugalomra nem hajtom, míg az elárult haza fiait szabadságának megmentésére, annak árulói ellen zászlóm alá nem gyűjtöm. De most, miután Szeged népének lelkesedését látom, bízvást összehajtom e zászlót, e zászló nem enyém többé, én Szeged zászlója alá állok."
   Thürmer Gyula, a párt elnöke elmondta: Ma mi is kokárdát öltünk, a magyar nemzet színeit. Március 15-ét ünnepeljük, a forradalom, a szabadságharc ünnepét. Petőfit ünnepeljük, Jókait, Vásárhelyit, a pesti ifjakat. Ők utcára mentek a társadalmi haladásért, fegyvert fogtak a szabadságért és a szerelemért. Kossuthot ünnepeljük és Görgeyt, a magyar tábornokokat, a Kõszívű ember fiait. Az Alföld népét ünnepeljük, a magyar parasztot, a munkást és a polgárt, aki örök dicsőséget szerzett a magyar névnek. Mi, kommunisták a magyar nemzeti érdeket képviseljük. Képviseljük azokkal szemben, akik ma kiszolgáltatják az országot a külföldi tőkének.
  Thürmer követelte, hogy az USA minden további huzavona nélkül adja vissza a Budai Várban lévő épületet, ahol Táncsics Mihály is elszenvedte rabságát, s addig is tegye lehetővé, hogy a magyar emberek már most megtekinthessék az épületet belülről is.
  Mai kérdésekről szólva Thürmer hangsúlyozta: A népszavazás megmutatta, hogy nem kell és nem szabad belenyugodni a kormányok önkényébe. Van értelme elmenni a választásra, a népszavazásra. Az embereknek lehet és van is szavuk. Ugyanakkor igaz, hogy az MSZP még sok tisztességes baloldali embert képes megtéveszteni. Nyugdíjas társainkat, akik felépítették Magyarországot, akik ingyen diplomát adtak a mai politikusok kezébe, s most visszaélnek hiszékenységükkel. Értelmiségieket, akik jobb életet reméltek, a valóságban viszont kiszorulnak mindenhonnan. Bizonytalankodókat, akik még nem hisznek saját erejükben. Gyurcsány Ferenc és társai nem Kádár János unokái, az õ gondjuk nem a kisemberek boldogulása, hanem saját maguk gazdagodása. Az MSZP nem a dolgozók, munkások, szegény emberek pártja, hanem a milliárdosoké.
  A baloldali gondolkodású emberek közül sokan félnek attól, hogy mi lesz, ha bukik a szocialista kormány és jön a jobboldal. Semmi! Minden parlamenti párt felelős Magyarország mai állapotáért, de a Gyurcsány-kormánynál nagyobb pusztítást egyetlen kormány sem végzett. Ideje kimondanunk: Magyarország létezhet az MSZP-SZDSZ kormány nélkül is, sőt Magyarország csak az MSZP-SZDSZkormány nélkül létezhet – fejezte be beszédét Thürmer.