Cikkek
 

MOZGALOM

 TANULNI! TANULNI! TANULNI!

A Munkáspárt Elnöksége március elején döntött az idei pártoktatás rendjérõl.
Megmaradt a tavalyi alapkoncepció, de változtak a témák.

Tavaly a Munkáspárt régi gyakorlatot adott fel, és azt mondta: ne akarjuk egyszerre az egész pártot tanítani! Tanítsuk azokat, akiknek a legnagyobb gyakorlati szükségük van a friss tudásra! Õk pedig a Munkáspárt országos, megyei, regionális, kerületi és más helyi vezetõi. Nekik kell választ adni a tagság kérdéseire, nekik kell eligazodni a mai politikában, nekik kell tárgyalóképesnek lenniük tõkés ellenfeleinkkel szemben. Az idén is az a feladatunk, hogy a párt vezetõit képezzük minden szinten!
  Mi a téma az idén? 2008-ban a pártoktatás középpontjában három kérdés van, a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 160. évfordulója, Marx születésének 190. évfordulója
(1818. május 5.), és a harmadik kérdés, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának
90. évfordulója (1918. november 24.), valamint az ezekkel összefüggõ kérdések.
  Mi a feladat? A párt megyei elnökségei, budapesti regionális elnökségei, a Baloldali Front és a Nõtagozat vezetõsége szenteljenek két ülést a Kommunista Kiáltvány témájának. Ennek ideje április és május. Ehhez A Szabadság elméleti rovata mellett a vezetõségek kapnak egy kis füzetet is segítségül, amely tartalmazza A Szabadság elméleti rovatának ide vonatkozó cikkeit, a Központi Bizottság 2008. március 1-i ülésén elhangzott beszédeket, továbbá egy Marx életét bemutató írást.
  Az év második felében is izgalmas témát kell megtanulnunk. Merítenünk kell a magyar kommunista mozgalom tapasztalataiból! Hogy csinálták elõdeink? Milyen módszereket vehetünk át mi? A Szabadság júniustól elméleti írásokat közöl a magyar kommunista mozgalom létrejöttérõl és történelmi tapasztalatairól, továbbá közli a mozgalom történetének alapvetõ dokumentumait. A párt megyei elnökségeinek, budapesti regionális elnökségeinek, a Baloldali Front és a Nõtagozat vezetõségének ezeket az anyagokat kell legalább három ülésen tanulmányozni.

MIT VÁLLALTUNK
A 22. KONGRESSZUSON?

  Vállaljuk, hogy képezzük magunkat,
  tanuljuk a marxizmust. Éppen azért,
  hogy a tõke ellen a legkorszerûbb tudással
  vehessük fel a harcot. A következõ
  években a párt minden szervezetében,
  az országos elnökségtõl az
  alapszervezetekig bevezetjük az elméleti
  képzést. Tanuló párt leszünk, hogy
  harcoló párt lehessünk! (Részlet a
  kongresszusi nyilatkozatból)

img6.gif

MAO ÜZENETE NEKÜNK

  „Valamennyi vezetõ pártfunkcionáriusnak igen aktívan kell részt vennie a tanulásban,
  s különösen nagy szorgalommal kell tanulniuk a Központi Bizottság tagjainak és a
  legfelsõbb pártvezetõknek. Az a párt, mely úgy vezeti a nagy forradalmi mozgalmat,
  hogy nem ismeri a forradalmi elméletet, nem ismeri a történelmet, nem érti alaposan
  a gyakorlati mozgalmat – nem gyõzhet.” (Mao Zedong)


ÉLÕ PÁRTOKTATÁS A TEMETÕBEN

img7.gif

A budapesti pártszervezetek tavaly elvállalták, hogy gondozásba veszik a Fiumei úti temetõ munkásmozgalmi sírjait. Itt, a Munkásmozgalmi Panteon elõtt, nem messze Kádár János sírjától nyugszik a magyar munkásmozgalom sok ismert személyisége. Az ígéretet tettek követték. Március 21-ére, a Tanácsköztársaság ünnepére a budapestiek rendbe hozták, és friss virágokkal díszítették fel a sírokat. Minden sír a magyar történelem egyegy darabja. A virágültetés közben felidézték a hõsök emlékét, akik közül sokat ma már nem is nagyon ismernek.