Cikkek
 
 

PÁRTÉLET

MUNKÁSPÁRTI NŐTAGOZAT:
ÉLŐ KAPCSOLAT A TÁRSADAOMHOZ

 
KÖZÉPEN CSIKÁNY JÓZSEFNÉ A MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGI ÜLÉSÉN

  A Munkáspárt Országos Nőtagozata számolt be az Elnökség e heti ülésén a munkájáról. Csikány Józsefné országos elnöknek nem idegen a pártelnökségi ülés légköre, hiszen a Nőtagozat elnökeként állandó meghívott az üléseken. Ezúttal meghívott volt a két alelnök is, Balogh Attiláné Nógrádból és Thürmer Mariann Budapestről. A Nőtagozat szigorú munkaterv alapján dolgozik. Nem hasra ütve találják ki a feladatokat, ezek a párt politikai rendezvényeihez kapcsolódnak. A Nőtagozat tagjai aktív részvevői a Kádár-megemlékezéseknek, a május elsejei felvonulásoknak és más ünnepi rendezvényeknek.
  A Nőtagozat kezdettől fogva azt tekinti céljának, hogy úgymond „politikától mentes“ rendezvényekkel vonják magukhoz a pártonkívüli, de a párt iránt érdeklődő asszonyokat és lányokat.  Rendszeresen tartanak rendezvényeket Anyák napja alkalmából, Nőnapon.  
  A Gyermeknap, a farsang is jó lehetőséget jelent az emberekkel, a civilszervezetekkel való kapcsolatok építésére. Az ilyen rendezvényeken is van természetesen némi politika, hiszen a dolgozó nőkről beszélnek. S, nem utolsó sorban sikeresen terjesztik A Szabadság újságot.
  A Nőtagozat munkája jelentős mértékben a helyi szervezetekben folyik. Néhány megyében szép eredményekről lehet számot adni. Baranya megyében jeleskednek A Szabadság terjesztésében. Szegény családok részére ruhagyűjtést szerveznek.  A legutóbbi népszavazási aláírásgyűjtésben is részt vettek. A kopogtatócédulagyűjtésnél számíthat rájuk a párt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tavaly alakult meg a Nőtagozat. Akcióik közül kiemelkedik a diósgyőri kórház megmentéséért szervezett élőlánc-megmozdulás.
  Hajdú-Bihar megyében szoros a kapcsolat  helyi pártszervezet és a nőszervezet között, lévén a megyei pártelnök is nő. Jeleskedtek a népszavazási aláírásgyűjtésben. Jász-Nagykun-Szolnok megyéről sokan tudják, hogy a szolnoki nőtagozat rengeteg kézimunkát készít, és ezeket a párt rendezvényein árulják. A lányok már most készítik a kis piros zászlókat, amelyeket majd a Kádár-ünnepségen árulnak.  Nógrádban is szerveztek ruhagyűjtést. A ruhákat a helyi Vöröskereszt szállította el, de volt munkáspárti turi is.   A Pest megyei nők is aktívak. Minden rendezvényen ott vannak. Nagy sikerrel rendezték meg Toman Gyula festőművész emlékkiállítását. Vállalták, hogy gondozzák a váci szovjet katonasírokat. Budapesten, Kőbányán minden lehetőséget megragadnak, hogy civilszervezetekbe beépüljenek, s ott szerezzenek szimpatizánsokat. Jó viszonyban vannak az önkormányzattal. Saját maguk is szerveznek buszkirándulásokat, terjesztik A Szabadságot. Zuglóban a helyi nőtagozat asszonyai segítenek a KB-ülésein a büfé működésében. Az idén is nagy sikerű nőnapot rendeztek. Kiveszik részüket a budapesti pártakcióban, a mártírsírok gondozásában. Az itteni asszonyokra vár az ezer kötetes könyvtár feldolgozása is. A könyvtár sok értékes és ritka munkásmozgalmi anyagot is tartalmaz.
  A Nőtagozat szinte mindenütt jelen van, de több helyütt inkább kis szigetként. Tolnában is szerveznek ruhagyűjtést, jó kapcsolatuk van a Vöröskereszt szervezetével. Iskolakezdéskor a rászoruló diósberényi családok kaptak ruhát. Veszprémben Zirc jelenti a kis szigetet.
  Kevesen vannak, de szívvel-lélekkel dolgoznak. Fejérben a párt rendezvényeihez kapcsolódóan dolgoznak asszonyaink. Igaz ugyan, hogy sok megyében és városban még nagy munkát kell végezni.
  Csikány Józsefné beszámolójában kiemelte: megállapítható, hogy ahol a megyei pártszervezet szívén viseli a Nőtagozat szervezését, segítését, ott sokkal tevékenyebben működnek. Fontos lenne az is, hogy a párt megyei elnökségei meghívnák az elnökségi ülésekre a nőtagozat helyi vezetőjét. Ez nem mindenütt van így.
  Az Országos Nőtagozat kiemelt feladatként kezeli A Szabadság terjesztését. Aki a lapot terjeszti, egyúttal a párt politikáját is népszerűsíti, és híveket szerez a pártnak. Szeretnék bővíteni kapcsolataikat a civilszervezetekkel. Ma a Munkáspártot jól fogadják a társadalomban, s szeretnék ezt a légkört kihasználni. A Nőtagozat hamarosan az Interneten is

HOL TALÁLHATÓ MEG A NŐTAGOZAT?

Csikány Józsefné elnök
Telefon:
06-30-358-6618
Postai cím: 1144 Bp.
Szentmihályi út 15. X/41.
E-mail: csikanyne@freestart.hu  


THÜRMER GYULA BARANYAI ASSZONYOKKAL