Cikkek
 

BALOLDALI FRONT

ÚJ VEZETÉS A BALOLDALI FRONT ÉLÉN

 
SZAVAZÁS A BALOLDALI FRONT KONGRESSZUSÁN

 Immáron 9. kongresszusát tartotta múlt szombaton a Baloldali Front-Kommunista Ifjúsági Szövetség.

  A Front 1999-ben alakult, 2004-ben vette fel jelenlegi nevét. A Munkáspárt Baross utcai székházának nagytermét megtöltötték a kongresszus küldöttei és vendégei, köztük Tiago Vieira, a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség elnöke, és Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke.   
  Kalocsai Kinga, a Front eddigi elnöke jelentős eredményekről adott számot. Az elmúlt évben számos vidéki városban jött létre a Front szervezete, a Baloldali Front ténylegesen országos szervezetté válik. Sikeres volt a Salgótarjánban megrendezett ifjúsági tábor, amely sok fiatal számára az első komoly találkozás volt a szervezettel. A Front nemzetközi téren is fontos eredményeket mutathat fel. A DIVSZ tagjaként kiemelkedő szerepet vállaltak abban, hogy a következő világifjúsági fesztivál Minszkben, a belarusz fővárosban legyen. A Front sokat segített az ifjúsági szervezetek mozgósításában is, amikor a Munkáspárt Elnökségét bíróság elé állították, és szükség volt a nemzetközi szolidaritásra.      
  Kalocsai Kinga nem hallgatott a hiányosságokról sem. Szólt arról, hogy sok ok miatt a fiatalkori munkanélküliség ellen hirdetett kampányban eddig nem sikerült érdemben előrelépni.     
  A kongresszus elfogadta a Front új politikai programját és alapszabályát. Kimondták, hogy egy „kizsákmányolásmentes társadalomért“ harcolnak. A következő időszakban a fiatalok munkanélkülisége elleni harcot tekintik a fő belpolitikai feladatnak. Küzdenek a NATO és az USA agresszív politikája ellen.     
  A kongresszus döntött a Front új vezetéséről is. Valamennyi vezetői tisztségre jelentkezni lehetett. A küldöttek az írásos program-elképzelések és a szóbeli kiegészítések meghallgatása után határoztak.       
  Az elnöki tisztségre Kalocsai Kinga, eddigi elnök, 22 éves budapesti egyetemista, és Szabó Tamás, 21 éves egri főiskolai hallgató jelentkezett. A szavazásra alapos vita után került sor, s döntetlen eredményt hozott. Az eddigi elnök az eredmény ismeretében úgy döntött, hogy visszalép a további versengéstől. A Baloldali Front új elnöke egy esztendőre Szabó Tamás lett.        
  A vezetőség tagja lett Balogh Emese, 22 éves budapesti egyetemi hallgató, Dózsa Miklós, 25 éves debreceni adatfeldolgozó, a debreceni ifjúsági szervezet elnöke, Kovács Balázs, 21 éves egri főiskolai hallg
ató, és Kupi László, 23 éves budapesti egyetemi hallgató, aki eddig is a vezetőség tagja volt.

LEGYETEK KEMÉNYEK, LEGYETEK KOMMUNISTÁK!

 A kongresszust köszöntötte Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Beszédéből idézünk:      

Ti a Munkáspárt ifjúsági szervezete vagytok. Mi nem gyámolítunk Titeket, nem atyáskodunk mindennapos munkátok felett. Lenin szavaival élve: „Az ifjúsági szövetség teljes önállósága, de egyúttal hibái elvtársi bírálatának teljes szabadsága mellett foglalunk állást!“ Az elmúlt évek közös munkája során sok mindent megtanultunk. Segítünk és támogatunk Titeket a jövőben is, de osztjuk Lenin véleményét: „Hízelegnünk az ifjúságnak nem szabad.“ Nos, elvtársak, minden hízelgés nélkül hogy látjuk mi a Ti feladataitokat, mit várunk el a Baloldali Fronttól? 
  Legyetek a kapitalizmus elleni küzdelem élharcosai! Legyetek kemények, radikálisak! Ne csak a szavakban, hanem a tettekben is. Az utca a Tiéteké is. Menjetek, támadjátok a kapitalizmust! Legyetek találékonyak, ötletesek! Mutassátok meg, hogy Ti képviseltek valóságos értékeket és nem a Magyar Gárda! Ha ez sikerül, a fiatalok Veletek mennek.   
  Legyetek a magyar belpolitika aktív szereplője! Fáj a tandíj a diáknak? Akkor legyetek az elsők között, akik háborút indítanak ellene! Jó az, hogy eladják az egri kórházat? Ha nem, akkor Ti tüntessetek ellene, ne engedjétek át a terepet másnak! Ti itthon, a belpolitikai csatában válhattok erőssé, és ezzel tudtok legtöbbet segíteni a nemzetközi ifjúsági mozgalomnak is.      
  Vegyetek részt a Munkáspárt harcaiban! Legyetek Ti A Szabadság legsikeresebb terjesztői? Sokan közületek vállalták, hogy a Központi Bizottság képviselői lesznek egy-egy választókerületben. Ne hagyjátok magatokra ezeket az elvtársakat! Vállaljatok védnökséget felettük!    
  Az idén két fiatalt indítottunk időközi országgyűlési választáson. Nem tudtuk összegyűjteni a kopogtatócédulákat. Elvtársak, nem hiszem, hogy - ha húsz fiatal megszállt egy budapesti kerületet - nem tudná összegyűjteni a cédulákat. 
  Legyetek nyitottak a magyar társadalom felé! Ti tudtok segíteni nekünk abban, hogy megtaláljuk a közös nyelvet a nem kommunista, de a társadalomért aggódó erőkkel. Segítsetek! Szívetekben legyetek nagyon vörösek, tetteitekben nagyon radikálisak, de egyben legyetek készek az együttműködésre más erőkkel is!      
  Tanuljatok! Tanuljátok Marxot, Lenint! Tanuljátok a mi pártunk 20 éves tapasztalatait! Mi nem tudtuk, hogy hogyan kell küzdeni a kapitalizmus ellen, mert apáink nem tanították meg. Mi megszereztük ezt a tapasztalatot, vigyétek tovább!      
  Használjátok fel párttagjaink támogatását jól és helyesen! Párttagjaink eddig is sok pénzt adtak Nektek. A jövőben is inkább lemondanak valamiről, csakhogy Nektek jusson! Gazdálkodjatok fegyelmezetten a párttagság pénzével! Becsüljétek meg sok kisember forintjait!        
  Végezetül azt kívánom, hogy válasszatok jó vezető csapatot a Front élére. Olyanokat, akik akarnak és tudnak is dolgozni! Olyanokat, akik vállalják az áldozatot! Olyanokat, akik összefognak Titeket, és akiket Ti követtek. Hatékony és fegyelmezett munkát kívánok az új vezetésnek. Harcoljatok! Legyetek kemények! Legyetek kommunisták!