Cikkek
 

PÁRTÉLET

 


AZ ÜNNEPI KB-ÜLÉS ELŐADÓI: THÜRMER GYULA,
SAS ÉVA, HAJDÚ JÓZSEF ÉS VAJDA JÁNOS

 Zsúfolásig megtelt a Munkáspárt Központi Bizottságának az ülésterme az elmúlt hétvégén. A testület ünnepi üléssel emlékezett abból az alkalomból, hogy 160 éve annak, hogy megjelent a Kommunista Kiáltvány első kiadása.

A KB tagjain kívül sok érdeklődő aktivista is eljött a fővárosi és vidéki szervezetektől a párt elméleti konferenciájára. Elismerés illeti azokat, akik eleget téve a felhívásnak, elhozták magukkal a párt legfiatalabb generációjának tagjait is a fórumra. Itt voltak fiataljaink nem csak Budapestről, de Borsodból, Baranyából, Nógrádból, Hevesből, Pest megyéből és máshonnan is.      
 Az Internacionálé eléneklését követően Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke tartott bevezető előadást. „A Kommunista Kiáltvány a munkásmozgalom alapműve, nagyjából olyan, mint a keresztényeknél a Biblia. A Biblia minden rendes hívő házában megvan, s nem ártana, ha a Kommunista Kiáltvány ott lapulna minden öntudatos munkás és minden munkáspárti tag zsebében“ - mondta bevezető gondolataiban. A tanácskozás mottójaként kiemelte: a Kommunista Kiáltvány szellemi iránytű volt másfél évszázadon át és az ma is. Marx és Engels 1847-48-ban arra vállalkozott, hogy egyszerűen, de mégis tudományosan, érthető nyelven, de mégis igényesen megmagyarázzák a munkásoknak, hogy mi a kapitalizmus, s a marxizmus lényege. „Ez teszi időszerűvé ma is. A mai magyar munkás kezd ébredezni, magyarázatokat keres. A Kommunista Kiáltvány újraolvasásával, mai értelmezésével ebben segíthetünk neki.“ - fogalmazott.       
  Thürmer Gyula a Kiáltvány lényegéről, történelmi jelentőségéről, Sas Éva közgazdász a tőke és a munka elméleti és gyakorlati értelmezéséről, Vajda János alelnök a jellemző mai szellemi irányzatokról, ideológiákról, Hajdú József KB-tag a kommunistáknak a különböző politikai pártokkal való viszonyáról tartott előadást. (Az elhangzott előadásokat a pártoktatás számára a közeljövőben szerkesztve közre adjuk) A tanácskozás résztvevői megtekinthették azt a kiállítást is, amelyet Farkas Ferenc elvtárs sokhetes munkával állított össze „Őrizzük a lángot! - epizódok a nemzetközi munkásmozgalom történetéből“ címmel.    
  A nap során csaknem 80 példányban talált gazdára a Kommunista Kiáltvány árusított kötete. Ezer forintért a részvevők most a kötet mellé a tanácskozás ebédszünetében egy jó ízű marhapörköltet is kaptak a Nőtagozat szervírozásában.                   
 


,,ÖRIZZÜK A LÁNGOT!"
CÍMŰ KIÁLLÍTÁS EGYIK TABLÓJA

 
 
A KÖZPONTI BIZOTTSÁG ÜLÉSE ÜNNEP ÉS PÁRTOKTATÁS IS VOLT