Cikkek
 

BELFÖLD

A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM - SZOCIÁLIS KEREKASZTAL FELHÍVÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

 
 A MOST ELADOTT EGRI KÓRHÁZ

 Társadalmi erőt mutató részvételre és három igenes szavazásra szólít fel a március 9-i népszavazáson a Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal.

Az emberi és a szociális jogokért küzdő önkéntes társadalmi szerveződés vasárnapi felhívásában azt írja, hogy a népszavazás tétje a legalapvetőbb emberi jog, az egészséges élethez való jog megvédése. Ez éppúgy érdeke minden egyes embernek, mint a társadalom és a nemzet egészének is.   
  A társadalom akaratával szemben bevezetett vizitdíj és kórházi napidíj eltörlésére azért kell igennel szavazni, hogy senkinek a gyógyulása ne függhessen attól, ki tudja-e fizetni a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, vagy sem.  
  A tandíj eltörlését azért tartjuk fontosnak, hogy az anyagilag tehetősekkel szemben ne kerülhessen hátrányos helyzetbe az a gyerek, az a fiatal, akinek a szülei, eltartói - anyagi helyzetüknél fogva - nem képesek megfizetni a tandíjat, de igényt tartanak arra, hogy gyermekük szellemileg és erkölcsileg éppúgy gyarapodhasson és fejlődhessen, mint azoknak a leszármazottai, akiknek nem okoz gondot a tandíj megfizetése - áll a társadalmi szervezetek, szakszervezetek és politikai szerveződések nyitott, demokratikus együttműködési fórumának nyilatkozatában.    
  A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal felhívja a választók figyelmét arra, hogy az ingyenes orvosi ellátás és az ingyenes oktatás alapjoggá vált történelmi vívmány, melytől üzleti és politikai érdekből meg akarják fosztani az embereket.         
A jogfosztással szembeni alternatíva az egészségügy és az iskolarendszer társadalmi tulajdonban tartása, forráskivonás helyett forráskiegészítés, profitorientáltság helyett államilag összehangolt fejlesztés, társadalmi-szakmai ellenőrzéssel.    
  A három igennel szavazók erre az alternatívára, az alkotmányos jogokra és gyermekeink jövőjére mondanak igent, visszautasítva az egészségügy és az oktatási rendszer piacosítását, a kevésbé tehetős magyar állampolgárok hátrányos megkülönböztetését.   
  A március 9-i népszavazás első állomása annak a folyamatnak, amelynek keretében a magyar nép érvényre juttathatja akaratát az életét és megélhetését érintő alapvető kérdésekben.       
A következő állomás a társadalombiztosítás megvédésére irányuló népszavazás lesz, előreláthatólag ősszel. A két referendum szorosan összefügg és kiegészíti egymást.    
  Mindkettő arra irányul, hogy a társadalmi érdek elsőbbséget élvezzen az üzleti szempontokkal szemben, és megakadályozza, hogy egy maroknyi politikai és pénzügyi csoport önös érdekei alárendelhessék a magyar társadalom érdekét.    
  Rajtunk múlik, milyen lesz a jövőnk! Éljünk demokratikus szabadságjogunkkal jól felfogott érdekünkben! Március 9-én akadályozzuk meg, hogy elvegyék tőlünk, ami a miénk! - áll a Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal március 9-i népszavazásról szóló felhívásában.

2008. március 2.

HÁZIORVOSOK A VIZITDÍJ ELLEN

Az elmúlt hetek háziorvosokra nézve zavaros és megtévesztő megnyilatkozásai arra indítottak minket, hogy a pártpolitikai csatározásoktól távol tartva magunkat a közvéleményhez forduljunk és felhívjuk az emberek figyelmét a vizitdíjjal kapcsolatos fenntartásainkra.

Nem értünk egyet a vizitdíjjal,

- mert megalázónak érezzük mind az orvosokra, mind a betegekre nézve
- mert nem akarunk arra az útra lépni, hogy praxisunk jövőbeli finanszírozását a betegektől beszedendő egyre növekvő vizitdíjakból biztosítsuk
- mert bizonyítottan rontja a valóban rászorulók orvoshoz fordulási esélyeit, így a hozzáférést
- mert a finanszírozás reálértékének évek óta tartó, folyamatos csökkenését nem kompenzálja
- mert más intézkedéseket is figyelembe véve (pld. több havi receptírási lehetőség) nem csökkentette számottevően az orvos-beteg találkozásokat
- mert véleményünk szerint a nemzetközi összehasonlításokban is kirívóan magas járulékelvonásokból az államnak meg kell tudnia oldani az alapellátás finanszírozását
- mert vizitdíj helyett a (jelenleg többletet mutató) Egészségügyi Alapból gondoljuk igazságosnak az alapellátás sokszor hangoztatott fejlesztését
- mert egy civilizált állam nem engedheti meg, hogy az alapellátás finanszírozásából kivonuljon, és terheit egyre inkább a betegekre terhelje
- mert mértéke sokszor elmarad a médiában megjelenő, adózatlan összegektől
- mert érdemben nem javítja a jelentősen alulfinanszírozott praxisok anyagi lehetőségeit
- mert számviteli és jogi státusza viszonylagos
- mert a praxisban dolgozók bérét egyáltalán nem lehet belőle érdemben javítani
- mert az adminisztrációs terheket a betegellátás terhére tovább növeli
- mert az egészségügyi személyzet öngondoskodási lehetőségeit nem tágítja nagy mértékben
- mert nem váltotta be a hálapénz kiváltásáról szóló reményeket
- mert a betegek érdekeit is figyelembe véve, nincs biztosíték arra, hogy bármikor kötelezően nagymértékű emelésére kerüljön sor l mert semmi biztosíték nincs a rendszerben arra, hogy a bevezető, rászoktató hónapok után is a praxisoknál marad, és nem kerül részben, vagy egészében elvonásra.

Aláírta 412 házi orvos