Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes

Elmélet

Búcsú a múlttól

Az 1989-91-es tőkés ellenforradalmak megváltoztatták a nemzetközi kommunista mozgalom harci módszereit. Az egykori szocialista országok pártjainak vezető és kezdeményező szerepe megszűnt. 1990. november 14-15-én a szovjet kommunisták akkor még létező pártja tett egy utolsó kezdeményezést az egykori szocialista országok pártjainak összefogására. Moszkvában sor került a Bolgár Szocialista Párt, az újjászervezett Magyar Szocialista Munkáspárt, a német Demokratikus Szocializmus Pártja, a Lengyel Köztársaság Szociáldemokráciája, a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Csehszlovák Kommunista Párt csúcstalálkozójára.

Gyorsan kiderült azonban, hogy ezek a pártok nem akarnak közös úton menni. A későbbi események ezt bizonyították is. A Gregor Gisy vezette német pártból egy baloldali szocialista reformista párt lett. A lengyel párt akkori vezetője, Aleksandr Kwasniewski a tőkés Lengyelország államfőjévé, tipikus tőkés politikussá alakult. Az oroszok egyik vezetője, Gennagyij Janajev egy év múlva puccsal igyekszik majd Gorbacsovot megdönteni. A Thürmer Gyula vezette Munkáspárt egyre markánsabb kommunista párttá fejlődött. A pártok ilyen összetételben soha többet nem találkoztak.

A nagy pártok kiléptek a mozgalom mögül

A Szovjetunió megszűnése azt is jelentette, hogy eltűnt az az ország, amely jól vagy rosszul, de teljes politikai súlyával és anyagi lehetőségeivel a kommunista mozgalom mögött állt évtizedeken keresztül. A mozgalom sok pártja nagy várakozással fordult Kína felé. A 90-es évektől világossá vált azonban, hogy Kína nem akarja ezt a szerepet vállalni.

Más hatalmon lévő pártok lehetőségei nyilván meghaladták, vagy legalább is korlátozták egy globális szerep vállalását. Jórészt a politikai szándék sem volt meg rá. Ezért inkább regionális méretekben vállalkoztak hasonló feladatokra, például Kuba Latin-Amerikában. Más pártok, mint például a Koreai Munkapárt saját politikai és ideológiai nézeteik külföldi terjesztését segítették.

Sao Paulo-i Fórum

Átfogó nemzetközi együttműködés hiányában maradt a regionális együttműködés lehetősége. 1990-ben a Brazil Munkáspárt kezdeményezésére létrejött a latin-amerikai és karib-tengeri térséghez tartozó baloldali és nemzeti felszabadító mozgalmak pártjainak együttműködési intézménye, a Sao Paulo-i Fórum. A szervezet az első találkozó helyéről kapta elnevezését. A cél az volt, hogy a pártok közös megoldásokat találjanak a neoliberalista politika ellen, amely akkoriban a térségben már javában pusztított. 1990-ben 48 párt csatlakozott az együttműködéshez, jelenleg a részvevők száma meghaladja a százat.

A pártok között vannak kommunista, szociáldemokrata pártok, szociális mozgalmak, sőt katolikus egyházi szervezetek is. A szervezet titkárságát a Brazil Munkapárt üzemelteti, napi ügyeiről a Munkacsoport dönt, amelynek 17 párt a tagja. A Munkacsoport készíti elő az éves tanácskozásokat. A legutóbbi tanácskozás 2007 januárjában volt. A fórum ma az Amerika-ellenes, antiimperialista erők egyik legfontosabb regionális koordinációs intézménye. Mint sok minden más, ez is utánozhatatlan latin-amerikai intézmény, bár a működése manapság modellül szolgál a "kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásai" elnevezésű együttműködéshez.

Kommunista Pártok Szövetsége - SZKP

1993. márciusában a korábbi Szovjetunió területén működő kommunista pártok, a belarusz, az azerbajdzsán, a kazah, a lett, a litván, a moldáv, az orosz, a tadzsik, a türkmén, az üzbég, az ukrán, az észt és néhány más kisebb párt képviseletében létrehozták a Kommunista Pártok Szövetsége-SZKP elnevezésű regionális együttműködési szervezetet. Élére Oleg Senyint, a korábbi SZKP egyik legendás hírű vezetőjét választották. A szervezetnek jelenleg 19 tagja van, közülük 5 párt illegalitásban van. A párt jelenlegi vezetője Gennagyij Zjuganov, aki az orosz párt elnöke is. A szervezet általában évente tart csúcstalálkozót. Legutóbb a NOSZF 90. évfordulóján rendezett ünnepség során került sor találkozóra.

Az Európai Parlament Baloldali Frakciója

A nyugat-európai térségben még 1989-ben határozta el az Olasz KP, a spanyol Egyesült Baloldal, a Dán Szocialista Néppárt és a görög Synospismos, hogy létrehozzák az Európai Parlament Egyesült Baloldali Csoportját, francia rövidítéssel GUE. Az európai fórumon ezzel vette kezdetét a nem-szociáldemokrata erők nemzetközi sokoldalú együttműködésének fejlődése. Lényege, hogy az Európai Unió azon nem-szocialista pártjai vesznek benne részt, amelyeknek van képviselőjük az Európai Parlamentben. Ez a tény egyben meghatározza a szervezet lehetőségeit és korlátait. A szervezet az Európai Parlament egyik frakciója, de nem európai párt. Európai, de nem egész Európára terjed ki, hanem csak az EU-ra. A kommunista erők fontos szerepet játszanak benne, de a közös fellépés érdekében folyamatos kompromisszumok születnek a csoport nem kommunista tagjaival.

A szervezet minden választás után újjáformálódik. 1994-ben a szervezet újraalakult a spanyol, a francia, az olasz, a portugál, a görög kommunisták és a görög Synospismos képviselőiből. 1995-ben, az EU bővítése után ehhez a csoporthoz csatlakoztak a svéd, finn és dán nem-szocialista pártok képviselői is. A 2004-es választások után a csoport 41 képviselővel rendelkezik az EU 12 országából. A csoportnak magyar tagja nincs. Elnöke a francia Francis Wurtz. A GUE-csoport szoros együttműködésben áll az Európai Baloldali Párttal, amelynek történetéről a legközelebb szólunk.