Cikkek
 

Mi szeretjük Kubát, a magyar tőkésosztály gyűlöli

Külföld

Soraya Elena Álvarez Núnez, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete
Soraya Elena Álvarez Núnez, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete

Soraya Elena Álvarez Núnez asszony, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete december 4-én sajtótájékoztatót tartott. A magyar sajtó - pontosan tudva, hogy főnökeik, a sajtómágnások és a nagy politikai pártok milyen álláspontot foglalnak el - teljesen bojkottálták az eseményt. Ennyit a magyar sajtószabadság illusztrálására. (A Munkáspárt álláspontja a 12. oldalon.)

A nagykövet asszony nagyon higgadtan elmondta, hogy egyelőre létezik nemzetközi jog, létezik az ENSZ alapokmánya, és ezek szerint egyetlenegy ország parlamentjének sincs joga arra, hogy "más nép szuverén módon választott jogi, politikai, gazdasági és társadalmi rendszerének a megváltoztatása legyen szándéka, és másokat arra ösztönözzön."

A nagykövet világosan kijelentette: "A Magyar Országgyűlésben Kuba ellen benyújtott kezdeményezés (Politikai nyilatkozattervezet, P/4267) durva beavatkozás a Kubai Köztársaság belügyeibe, a nemzetközi jog és gyakorlat szerint elfogadhatatlan; és a kubai nép, mint szuverén nemzet elleni barátságtalan, felelőtlen és sértő cselekedet."

A nagykövet utalt Bush október 24-i beszédére, amelyben megdicsérte a magyar politikai elitet.

Idézzük: "Magyarország a Kubában lévő hősies ellenzék számára támogató, bátorító éltetőforrás". Mi hozzátesszük: nem örülünk az ilyen Adolf Hitler-ízű dicséreteknek.

A parlamenti pártok nyilatkozattervezete
(nagyobb mérethez klikk a képre)

A nagykövet - tegyük hozzá joggal - értetlenségét fejezte ki a magyar politika cselekedete miatt. Miért kell belemászni egy Kuba-ellenes akcióba, amikor az ENSZ Közgyűlése éppen most elsöprő többséggel (a 192 lehetséges szavazatból 184 szavazattal) ítélte el az USA Kuba-elleni népgyilkos és abszurd blokádját. Kuba az az ország, mely elnöke az el nem kötelezett országok mozgalmának, azon kívül az Egyesült Nemzetek Szervezetének 192 tagországból több mint száznyolcvannal van diplomáciai kapcsolata.

Minderre egyetlen magyarázat van: a magyar tőkés körök leplezetlen gyűlölete. Kuba népe képes volt méltósággal elviselni és túlélni a hajdani kelet-európai szocialista tábor és a Szovjetunió összeomlását, és felépíteni egy új szocialista országot. A magyar tőkésosztálynak nem tetszik, hogy a kubaiaknak sikerült a társadalmi igazságosság elvén alapuló, valóban sajátgyökerű társadalmat építeniük. Kubában az orvosi ellátás ingyenes a lakosság száz százaléka számára, az ezer élve születésre jutó 5,3-as rátával a gyermekhalandóság a világon itt az egyike a legalacsonyabbaknak, az írni-olvasni tudók aránya 99,6 %, míg a munkanélküliségi ráta 1,9 %, így eléri a teljes foglalkoztatottságot. Kuba 12,5 %-os gazdasági növekedést ért el, amellett 200 szociális program gondoskodik kiemelten a tanítók, ápolók, művészeti oktatók, szociális munkások és mások képzéséről és foglalkoztatásáról.

A Szabadság képviseltette magát a sajtótájékoztatón. Ezúton is üzenjük a nagykövet asszonynak és rajta keresztül a kubai népnek: mi szeretjük Kubát, a magyar tőkésosztály az, amely gyűlöli. A kubai szocializmus megvédése közös ügyünk!