Cikkek
 

A párt újjászervezésének ünnepe
Az idő sürget

Pártélet

Egy évvel ezelőtt - a Munkáspárt kongresszusa 2006. november 4-én
Egy évvel ezelőtt - a Munkáspárt kongresszusa 2006. november 4-én

Tizennyolc éve, december 17-én alakítottuk újjá pártunkat. Akkor azt hittük, hogy elég lesz elődeink ügyét folytatni. Megvédjük a szocializmus vívmányait, ezzel teljesítjük küldetésünket! Hamarosan kiderült azonban, hogy ennél sokkal nagyobb és bonyolultabb feladat jut osztályrészünkül.

1990 márciusában a munkástól jogilag is elvették a hatalmat. Hamarosan elvették a biztos munka lehetőségét, a tisztes megélhetést, mindazt, amit a munkáshatalom neki és gyermekeinek adott. Az új hatalom rettegett, hogy a munkás rájön a turpisságra és felébred. Hajtották a privatizációt, a kárpótlást. Mielőbb fel akarták számolni osztályellenfelüket, a sok tízezer csepeli és angyalföldi munkást, a bányászok szervezett tömegeit, a szövetkezeti parasztságot.

1991-ben a Szovjetunióban is győzött a tőkés rendszer. A szocialista Kína pedig úgy döntött, hogy nem száll be a kelet-európai csatába. A nyugat-európai pártok közül sokan meghasonlottak, elindultak a kapitalizmushoz való alkalmazkodás, a reformizmus útján. Be kellett látnunk: majdnem teljesen egyedül vagyunk, hosszú távú nehéz küzdelemre kell berendezkednünk.

Új pártot kell építenünk! - mondtuk. Olyan pártot, amely képes elszakadni a hatalomban töltött évek módszereitől, megtanulni a polgári demokráciát, visszaszerezni az emberek bizalmát, és továbbvinni a forradalom vörös lobogóját. Eleinte viszonylag könnyen mentek a dolgok. A szocialista időkből aránylag nagy tagságot örököltünk. Nem volt hiány káderekből sem. Az életkor sem okozott gondot, hiszen a derékhadat fiatal nyugdíjasok alkották.

S, ami döntő: a párt eléggé beágyazódott az akkori évek átmeneti magyar társadalmába, a lakótelepek nyugdíjas közösségeibe, a falvak tsz-parasztságába és agrárértelmiségébe.

A nagy létszám, az első sikerek elfedték problémáinkat. Hiába volt több száz önkormányzati képviselőnk, nem tudtuk kamatoztatni a párt erősítésére.

Nem figyeltünk oda a fiatalok felnevelésére, az időben történő váltásra. A közös múlt miatt mindig azt hittük, vagy legalább is nagyon sokan azt hitték, hogy a szocialistákkal kell mennünk. A valóság az, hogy a mi vörös színeinkkel és Kádár János nevével egy nagytőkés párt élt és él vissza. Ez a tévedés nagyon sokba került nekünk.

A párt mindezek ellenére nagy dolgokat vitt végbe. 1995-ben lehetővé tettük a magyar népnek, hogy maga döntse el: akarja-e, hogy Magyarország a NATO tagja legyen? Ez nyílt hadüzenet volt a tőkés Magyarországnak. A helyzetet olyannyira veszélyesnek ítélték, hogy jogi manipulációval saját törvényeiket is átlépték. 2004-ben a kórházak eladása ellen szerveztünk népszavazást. Az MSZP-től ekkor végleg elváltak útjaink. A privatizációt ugyan nem tudtuk megakadályozni, de a magyar társadalom időt nyert. 2004 nélkül aligha lehetne ma szó újabb népszavazásról.

Időközben az "osztályharctól mentesnek" hirdetett ország kezdte lassan felismerni, hogy mit jelent a kapitalizmus. Az emberek a Munkáspárt felé fordultak. Eltűnt a két évtizeddel ezelőtti gyűlölet. Tisztelik pártunkat, hogy mindig a dolgozó emberek mellett állt, nem váltogatott köpönyeget, és nem keveredett bele gyanús ügyletekbe.

A körülmények változása felkészületlenül ért bennünket. Azt reméltük, hogy a kedvező hangulat besodorja a pártot a parlamentbe. Nem ez történt!

Nem csak azért, mert belső ellenfeleink külső segítséggel soha nem látott támadást indítottak a párt ellen. Azért sem, mert nem vettük észre, hogy már egy másik társadalomban élünk. Mi magunk két évtizeddel idősebbek lettünk. A falvakban már nincsenek szövetkezeti parasztok, az új gazdákhoz pedig nem jutottunk közelebb. A városokban elfogytak az egykori katonatársak, kollégák, barátok, az új szomszédokat pedig nem ismertük meg.

Nem tudtuk összegyűjteni a kopogtatócédulákat. A mindenféle ürüggyel késleltetett fiatalítás megbosszulta önmagát. Amikor váltani kellett, nem volt kivel váltani.

2006-ban új szakaszt kezdtünk. Sokan nem értették, hogy mit is akarunk. Világossá tettük, hogy a pártot már nem lehet arra építeni, amit a szocializmustól örököltünk. Két évtizedig becsülettel éltünk az örökséggel, de vége! Nem lehetünk tömegpárt, ezért felkészült, fegyelmezett, tenni tudó és akaró kommunisták élcsapatára van szükség, amely küzd a tőke ellen. Hamarosan megkaptuk az első kóstolót is a tőkés hatalomtól. Elvették a párthelységeinket, bíróság elé állították a párt vezetését. A tőke támadása azonban erősebbé tett bennünket.

Rájöttünk, hogy önállóságunkat meg kell őrizni a két tőkés párt, az MSZP és a Fidesz között. Ki kell használnunk a közöttük lévő ellentéteket, és fel kell vállalnunk a tőkés politika által tönkretett nem-proletárrétegeket is. Azaz, el kell jutnunk a becsapott tanárokhoz, megalázott orvosokhoz, a tönkre tett kis- és középvállalkozókhoz, s természetesen a munkásokhoz, akik közül egyre többen értik meg a multi kizsákmányolás ocsmány és embertelen voltát. Ez új feladat, amihez új módszerek és új emberek is kellenek. Kiadtuk az új Szabadságot, elindítottuk a fiatalok intenzív felépítését és bevonását a vezetésbe. A marxizmus újratanulására biztattuk tagjainkat.

Sokat tettünk, de nem eleget! Ha ma kellene próbára tenni erőinket, csődöt mondanánk. Az idő pedig sürget bennünket. A mi iránytűnk a szocialista forradalom, de óránknak a mában kell járnia.

A történelem most újra lehetőséget kínál! Ne legyünk hát restek, ne legyünk fáradtak és beletörődőek, használjuk ki! Boldog születésnapot, Munkáspárt!