Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Szociáldemokraták tegnap és ma

A szociáldemokrácia a 19. században a tőkés országok munkásságából, a szakszervezeti mozgalomból nőtt ki.

Ők is szocializmusról álmodtak, mint a kommunisták, de csak hosszú-hosszú távlatban, és a mindennapokban a kapitalizmus igazságtalanságainak megszüntetését, a tőkés rend szebbé tételét akarták. A forradalmi marxisták ezzel soha sem értettek egyet, mivel a kapitalizmus még legjobb, legdemokratikusabb, leggazdagabb formájában is a munkástömegek kizsákmányolására épül. A forradalmi marxisták mindig is a szocializmus megteremtését tűzték ki célul.

A szociáldemokrácia a 2. világháború után azonban alapvető változáson ment át. A 2. világháború utáni általános európai gazdagodás közepette bőséggel volt pénz. Ez lehetővé tette, hogy a tőkés szociáldemokrata kormányok többet juttassanak a tömegeknek, megteremtsék a jóléti államot. A szocialista világ léte pedig, ahol tömegek jogává vált a munka, a pihenés, az egészségügy, rákényszerítette a tőkés kormányokat erre.

A 80-as évek gazdasági nehézségei nyomán kevesebb lett a pénz. A szocialista világ is összeomlott, eltűnt a külső kényszerítő erő. A tőkés kormányok feladták a jóléti állam osztogató politikáját. A mai szociáldemokraták elfogadják a kapitalista rendszert és a demokratikus államstruktúrákat. A szocializmus eszméi közül az állam által garantált jóléti ellátórendszerek fejlesztését, a szolidaritást, az egyenlőtlenségek csökkentését, újabban - a mai "harmadik út" nevű irányzatban - az esélyteremtő állam kialakítását helyezik előtérbe. A modern szociáldemokrácia egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedés a jólét szükséges feltétele, ezért támogatja a piacgazdaság fejlődését és reformját.

A 80-as évektől már nem csak a szocializmus nem cél, de már a szociáldemokrácia addigi hagyományos követeléseit is feladják, és a neoliberális politika megvalósítóivá váltak.

A szociáldemokrácia jelentős szerepet vállalt a volt szocialista országok fellazításában. A "keleti politika", a "leszerelés", az "európai együttműködés" jelszava alatt aktívan részt vettek az 1989-91-es tőkés ellenforradalmak előkészítésében.

Szociáldemokraták a volt szocialista világban

A volt szocialista országokban is több párt jött létre szocialista, szociáldemokrata néven. Ezek a pártok alapvetően különböznek a nyugatiaktól abban, hogy nincs semmilyen szociáldemokrata múltjuk, nincs szakszervezeti hátterük, nem kötődnek hagyományaikban sem a munkássághoz. Ezek a pártok, köztük a Magyar Szocialista Párt is, a kezdettől fogva az 1989-91-es tőkés ellenforradalmak aktív résztvevői voltak, és a kapitalista rendszer egyik pilléréve váltak.

Feladatuk a dolgozói tömegek félrevezetése, manipulálása, a kapitalizmus megszilárdítása. Az MSZP 1990 őszén, Siófokon elfogadott programja szociáldemokrata pártként határozta meg az MSZP-t. Lényege: nyugat-európai jellegű piacgazdaság, pluralizmus, jogállam, demokratikus társadalom célkitűzése, s e rendszeren belül a baloldali értékek képviselete. Az MSZP - a Horn-kormány idején - a Bokros-csomag elfogadásával nyíltan vállalta a neoliberális politikát, így lényegében feladta a párt baloldali szociáldemokrata jellegét. 2002 után a Medgyessy-kormány hatalomra jutása után, és különösen Gyurcsány Ferenc elnökké választását követően az MSZP politikája elveszítette szociáldemokrata jellegét, és nyíltan a multinacionális tőke és a magyar nagytőke pártjává vált. A magyar privatizáció története bizonyítja, hogy az MSZP-kormányok mindig több állami vagyont adtak el, mint az MDF-kormány vagy a Fidesz-kormány.

Kommunisták és szociáldemokraták

Az 1917-es forradalom, és azóta eltelt 90 esztendő tapasztalatai világosan mutatják, hogy a kommunisták és a szociáldemokraták céljai gyökeresen eltérnek.

A magyar történelem tapasztalatai is bizonyítják, hogy a magyar szociáldemokraták 1919-ben ugyanúgy elárulták a munkásság érdekeit, mint 1989-90-ben. A Horthy-rendszer csendőreinek is kiadták a kommunistákat, mint ahogyan ma sem riadnak vissza a kommunisták elleni jogi, hatalmi fellépéstől.

Az 1917 óta eltelt 90 év világosan mutatja: ha a kommunisták a tőkés viszonyok között stratégiai kérdésekben működnek együtt a szociáldemokratákkal, ha együtt kormányoznak, akkor mindig a kommunisták húzzák a rövidebbet, és ők fizetnek legtöbbet érte.

1997-ben például a francia kommunisták 9,9%-ot értek el a választásokon, és beléptek a szocialista kormányba. A Jospin-kormány vitathatatlanul tett a dolgozó tömegekért. Ők vezették be a 35 órás heti munkarendet, ami mindmáig egyedülálló Európában. A legszegényebb rétegek hozzájutottak a társadalombiztosításhoz. Csökkentették a munkanélküliséget. A tőke azonban benyújtotta a számlát, és a legtöbbet a kommunisták fizették. Ráadásul a NATO Jugoszlávia-elleni agressziója idején, 1999-ben a szocialista-kommunista kormány úgy döntött, hogy csatlakozik a NATO akciójához, és bombázókat küld Jugoszlávia ellen.

A döntésnek, ha tetszik, ha nem, részesei voltak a kommunisták is, akik nem vonultak ki a kormányból. A kommunisták a 2002-es elnökválasztáson megfizették az első komoly árat. Jelöltjük Robert Hue, aki egyben a párt főtitkára volt, a választásokon 3,2 százalékot kapott. Az első csapást követte a második is. A parlamenti választásokon ugyanabban az évben a kommunisták 4,8 százalékot kaptak

Tudatosság és szervezettség: a kommunista siker titka

A világ első szocialista forradalmának előkészítői, szervezői és végrehajtói a kommunisták voltak. A Nagy Október bizonyította, hogy a munkásmozgalom áramlatai közül csak a forradalmi radikális áramlat, a kommunisták vállalják a felelősséget, és képesek a szocialista forradalmat véghez vinni, csak a marxizmus-leninizmus szolgál megbízható eszmei fegyverül.

A kommunisták ereje nem a taglétszámban van, hanem a párt tudatosságában és szervezettségében. Lenin pártjának alakuló ülésén 1898-ban, Minszkben hat szervezet képviseletében 9 küldött vett részt. 1917 márciusában összesen 24 ezer tagja volt. 1917 októberében, a forradalom győzelmének időszakában 350 ezer. A szocialista forradalmak korában végleg elvált egymástól a kommunista és szociáldemokrata irányzat. A kommunisták lettek a szocialista forradalmak hordozóivá, míg a szociáldemokrácia végérvényesen a kapitalizmus mellett kötelezte el magát.

A Munkáspárt ma az egyetlen párt, amely baloldali választási lehetőséget kínál a tőkés kormányok politikájával szemben, az egyetlen párt, amely megtestesít egy eljövendő forradalmi változást.