Cikkek
 

Kádár János és a szovjet emberek

Kádár János

Kádár János a moszkvai ZIL gyárban
Kádár János a moszkvai ZIL gyárban

Manapság, ha megkérdeznének egy átlag amerikait, hogy mi a véleménye Gyurcsányról, még jóindulattal is Mars-lakónak nézne.

De ne legyünk igazságtalanok! Nem csak őt nem ismerik jelenlegi legfőbb szövetségesünk polgárai, hanem senkit a magyar politikai körökből. Pedig nem árt az, ha a szövetséges országokban, s különösen az adott időszak legfontosabb szövetségesének közvéleményében ismerik a magyar politikusokat. Kádár Jánost ismerték a Szovjetunióban. Sőt, nem csupán ismerték, de az összes kelet-európai vezető közül őt tisztelték és szerették legjobban.

Kádár Jánosnak neve volt a szovjet emberek között. Közismert volt, hogy 1956-ban a Szovjetunióval való szövetség, a magyar-szovjet barátság mellett állt ki azokkal szemben, akik nyíltan hirdették a Varsói Szerződésből való kilépést, a Szovjetunióval való szakítást, sőt az amerikai csapatokat várták Budapestre.

Közismert volt Kádár mondása, miszerint szovjetellenes kommunizmus nincs. A mondás találó válasz volt az akkori kor különféle okoskodásaira, a külön utat járó eurókommunista pártok nyilatkozataira.

Milyen kommunista az, aki kezet emel a legnagyobb kommunista országra, a Szovjetunióra? Világos, hogy semmilyen. Kádárt becsülték a magyar szocializmus teljesítményéért. A Globus zöldborsó, a lecsó ugyanúgy a kádári szocializmus egy darabját vitte el a szovjet emberekhez, mint az Ikarus-buszok, a magyar gyógyszerek, vagy éppenséggel a Május 1. Ruhagyár női ruhái.

A szovjet emberek ismerték és becsülték Kádár emberi vonásait. Szemmel látható szerénysége érték volt egy olyan korban, amikor a hatalmi őrület, vagy egyszerűen csak a nagyzás sok szocialista vezető fejét is megzavarta. Voltak, akik szinte cárként, királyként éltek, vagy legalább is viselkedtek saját országukban. Kádárban igaz kommunistát láttak, és ez imponált az embereknek.

A Budapestre látogató szovjet politikusok és egyszerű pártmunkások, akik a Munkácsi utcai Külügyi Szállóban szálltak meg (Ma Hotel Andrássy) sokáig mesélgették odahaza: képzeld, találkoztam Kádár Jánossal! A mellettünk levő szobában vacsorázott. Ilyesmi egész egyszerűen elképzelhetetlen volt a Szovjetunióban, ahol a vezetők jól őrzött épületekben éltek, étkeztek, pihentek, messze az átlagemberektől.

Kádár figyelmes volt mindenkihez, akivel szovjetunióbeli útjain összehozta a sors. Mondják meg a szakácsnak, adta ki az utasítást reggel, hogy ma délben ebédelünk. Senki sem késhetett, ő maga sem, mert - ahogyan mondta - a szakács ránk dolgozik, meg kell becsülnünk a munkáját. A látogatás végén mindig bement a konyhára, és megköszönte a személyzet munkáját.

Kádár János szerette a szovjet embereket. Őszintén nagyra becsülte a második világháborúban tanúsított hősiességüket. Csodálattal viszonyult a szovjet emberek önfeláldozásához. A szovjet emberek megérezték Kádár tiszta érzéséit és viszonozták. Érdekes módon Kádárt nem csak a nemzedékének képviselői szerették, ami érthető lett volna, hanem a fiatalok is.

Egyszer a moszkvai ZIL autógyárban tett látogatást Kádár János. Elkísérte Lázár György, az akkori magyar miniszterelnök, és Havasi Ferenc, a pártvezetés gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó tagja is. A ZIL a szovjet autóipar óriása volt, már a 70-es években elérte az évi 200 ezer gépkocsit. Gyártottak itt mindent, a teherautóktól kezdve a szovjet vezetőket szállító különleges gépkocsikon át, egészen az önjáró rakétakomplexumok hordozó eszközeiig. Annak rendje-módja szerint fogadták a gyár vezetői, és végigkísérték az üzemcsarnokokon. Az egyik csarnokban szinte csak lányok és fiatal asszonyok dolgoztak. Kádár szóba elegyedett velük. Hogy élnek asszonyok, ebben a "férfi-gyárban"? - kérdezte. Köszönjük, Kádár elvtárs, munka van, a fizetésre nincs panasz, a munkásszállás is jó.

Na és a házasság? - folytatatta Kádár. Öregfiúk ezek, Kádár elvtárs, nem tőrödnek ezek velünk - mondták már nevetve a lányok. Na, majd én kiházasítom magukat! - mondta Kádár, aki igazán jól érezte magát a moszkvai munkáslányok között. Nem tudni, hogy az autógyári munkáslányok közül hányan találtak magyar férjet, de tény, hogy Kádár János idején sok szovjet lány ment férjhez magyarokhoz, s többségük számára Kádár neve sajátos garancia volt arra, hogy megtalálják boldogulásukat.