Cikkek
 

Alkotmányosság és tudományosság

Vélemény

 Az l990-es újsütetű demokrácia sok tekintetben az antidemokratizmus jegyében fogant. Nemcsak arról van itt szó, miszerint egy olyan politikai-gazdasági formáció jött létre, mely velejéig népellenes, hanem arról is, hogy alaptörvényének betűje és szelleme nem leplezetten diktatórikus.

Gazdasági rabszolgaság mellett szellemi rabszolgaságot is rákényszerít az állampolgárok dolgozó rétegeire. Az 1956-os évfordulós események kapcsán Sólyom László, köztársasági elnök a Műegyetemen tartott megemlékező beszédében kifejtette azon nézetét: miután alkotmányunk rögzítette, hogy az l956-os megmozdulás forradalom volt, törvényellenes cselekedetet hajt végre az, aki az eseményeket másként értékeli.

Nagy port vert fel Havas Szófia képviselőnő nyilatkozata: nem tudja forradalomnak tekinteni l956-ot, mert abban jelentős szerepet játszottak a börtönökből kiszabadult köztörvényesek és nyilasok. Bátor és igaz szavak! Egészen természetes, a tőkés restauráció antikommunista hívei felszabadulásnak minősítik a megmozdulást, miután abban saját és osztályuk érdekeinek, törekvéseinek realizálását látják.

Senki sem korlátozhatja őket, hogy ilyen álláspontot képviseljenek, de látni kellene, tudományos-történelmi szempontból a fogalmak nem relativizálhatók. l956 restaurációra irányuló mozgalom volt, tehát ellenforradalom. A horthysta jobboldal ezt a fogalmat sohasem utasította el magától.

És miért kellene korlátozni, sőt megfenyegetni azokat, akik nem a konjunkturális tudomány álláspontját fogadják el.

Joga van-e az állami alaptörvénynek ráoktrojálni álláspontját a közvéleményre olyan kérdésekben, melyeknek megítélése a történészek feladata?

Állítom, ez a lépés a demokrácia megsértése. Mi lesz a sorsa annak a sok százezer ateistának, amennyiben az egyházak ragadják magukhoz a hatalmat?

Vissza az inkvizíció világába? A mai elit illetékesei nagy előszeretettel hivatkoznak a Kádár-rendszerre, mint forrásra, ha számukra nem kívánatos jelenségekkel találkoznak. Én hadd hivatkozzam a Horthy-rendszerre, amikor felülről írják elő, mi legyen a véleményem erről, vagy arról a kérdésről.

És még szankciókkal is számolnom kell, engedetlenségem okán. A Kádár-rendszerben a hivatalos ideológia elfogadását nem tették kötelezővé a széles társadalom számára.

Természetesen az oktatásban uralkodó eszme volt a marxizmus, de mellette léteztek más eszmeiséget hordozó egyházi iskolák, az állami tanodákban pedig legalitást élvezett a fakultatív hitoktatás.

Az államilag támogatott, nagy példányszámban megjelenő Jókai, Mikszáth, Móricz, Kosztolányi, Krúdy művek nem a marxizmus szálláscsinálói voltak. Ha az a szellemiség nyer itthon polgárjogot, melyet Sólyom László követel, a 3 "T" helyett a 2 "T" lesz kultúrpolitikájuk vezérlő elve. A demokrácia jobbra tolódása, ilyetén módon saját ellentétébe csaphat át.

Hegedűs Sándor