Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat veszélyes

Elmélet

A szocializmus él

A tőkés erők általános visszavonulásra kényszerítették a szocializmus erőit, de nem tudták őket teljes mértékben felszámolni. Ma is léteznek szocialista országok. A nyugati propaganda megkísérli úgy beállítani, mintha ezek már nem is lennének szocialista államok, hanem valamilyen szocialista elnevezésű államkapitalista képződmények. A valóság az, hogy a tulajdon meghatározó része ezekben az országokban társadalmi, állami tulajdon, noha a magántőke szerepe az új gazdasági politika jegyében erőteljesen megnőtt. A politikai hatalmat sem a burzsoázia gyakorolja, noha a tőkések politikai szerepe is jelen van. A kérdés természetesen az, hogy ezek az országok meg tudnak-e maradni a szocializmus útján a jövőben is.

Kína 1987-től elindította a reform és nyitás politikáját, ami a lenini új gazdasági politika nagy méretekben történő, sok területre kiterjedő alkalmazását jelenti. Kínában a politikai hatalom a néptömegek kezében van, érvényesül a kommunista párt vezető szerepe. A hadsereg, a nemzetvédelmi szervek a párt irányítása mellett a munkás-paraszthatalmat szolgálják.

A reform és a nyitás a gazdaságban a piacgazdaság széleskörű felhasználását jelenti. Kína nem támogatja a nemzetközi kommunista mozgalmat, mint egykor a Szovjetunió, a világszocializmus iránti feladatát abban látja, hogy saját országában építse a kínai sajátosságú szocializmust. A tőkés erők tisztában vannak azzal, hogy Kína szocialista világhatalom, ezért nem adták fel kísérleteiket Kína társadalmi jellegének megváltoztatására.

Vietnam az egyik legerősebb szocialista ország, ahol a hatalom a dolgozók kezében van, de a gazdaságban a piacgazdaság számos elemét alkalmazzák. A reform bevált Vietnamban, milliók számára teremtette meg a felemelkedés útját. A vietnami kommunisták jelentősen kiveszik részüket a kommunista pártok nemzetközi együttműködéséből.

Laosz szocialista ország, ahol érvényesül a kommunista párt vezető szerepe, a gazdaságban pedig tudatosan felhasználják a piacgazdasági elemeket, de a reform itt sem lépi át a szocializmus kereteit.

Kuba ellen jelentős támadást indítottak a tőke erői, amelyben sajnálatosan részt vállalnak a magyar uralkodó osztály képviselői is. Céljuk a kubai nehézségek kihasználása és a szocializmus megdöntése.

Kuba ereje saját népe elkötelezettségében van, és bizalommal tekinthet a környező latin-amerikai országok, mindenekelőtt Venezuela szolidaritására.

A Koreai NDK-ban a szocialista országok összeomlása ellenére megmaradt a szocialista rendszer. Helyzetüket meghatározza, hogy még ma is nagy feladat a történelmileg örökölt szegénység leküzdése, s folyamatosan ki vannak téve az USA és más tőkés hatalmak támadásainak. Ebből adódnak a koreai szocializmus sajátosságai.

Új antiimperialista erők

Az elmúlt két évtizedben több ország került az imperializmus elleni harc élvonalába.

Belarusz olyan ország, amely nem fogadja el a globalizált és amerikanizált világ modelljeit, nem akar az USA csatlósa lenni, hanem a saját nemzeti útját akarja járni. Az amerikai imperializmus nem hajlandó elfogadni semmilyen önálló utat, ezért a belarusz politikai rendszer megdöntésére, Belarusz bekebelezésére törekszik. Belarusz védelme ma az antiimperialista harc egyik fő iránya.

Irán ma az amerikai-izraeli imperializmus, az agresszív cionizmus, és ezáltal az imperializmus elleni küzdelem egyik vezető ereje. Irán függetlenségének védelme az antiimperialista harc fontos érdeke.

Szíria az amerikai-izraeli imperializmus elleni küzdelem fontos tényezője. Az arab szocializmus építésében jelentős sikert ért el. Szíria léte minden antiimperialista erő érdeke.

Venezuela népe a Bolivári forradalommal a neoliberális politika és a külföldi kizsákmányolás elleni sikeres példát mutatta fel a világnak. Közös érdekünk a Bolivári forradalom eszméinek terjesztése. A Venezuelával való szolidaritás az imperializmus elleni harc elengedhetetlen része.

Ezek az országok nem szocialista országok, de közösek abban, hogy nem akarják elfogadni az amerikai imperializmus által diktált utat. Saját nemzeti útjukat kívánják járni. Az USA könyörtelen háborút folytat ezekkel az országokkal szemben. A belarusz vezetés tagjai nem léphetnek az USA-ba, és nem kapnak vízumot az EU-ba sem. A politikai érintkezés alacsonyszintű. Az USA minden eszközzel támogatja a belső belarusz ellenzéket. Iránt folyamatos nemzetközi nyomás alatt tartják, és háborúval fenyegetik. Szíriával szemben hol engednek, hol újra keményebb eszközöket alkalmaznak.

Az USA nyíltan ellenségének tekinti a venezuelai rendszert is. Ezeknek az országoknak a támogatása ezért is része az antiimperialista küzdelemnek.