Cikkek
 

Munkásközdelem a Suzuki gyárban

Vélemény

Az Esztergomi Gépkocsigyártók Független Szakszervezete most újabb küzdelem előtt áll. A gyár vezetése be kívánja vezetni a 11 órás, nyújtott munkarendet. Ez ellentétes a magyar munkajoggal, hátrányos a családoknak is. A szakszervezet röplapja, amivel megszólították dolgozó társaikat, eljutott hozzánk is. Az alábbiakban Váncsa Csabának, a Munkáspárt szakszervezeti munkacsoportja vezetőjének reflexiójával tesszük közzé lapunkban.

Kedves munkatársaink, már nem annyira szótlan, egyre hangosabb nagy többség!

Sajnos igazat kell adni azoknak a táplálkozástudományi kutatóknak, akik kimutatták, hogy a túlzott rizsfogyasztás blokkolja az agyi működést.

Valószínű, vezéreink is egy nagy rizslakoma után találták ki a nyújtott műszak bevezetésének ötletét. Napi 11 órát a gyárban, száguldó szalag mellett!

Zseniális vezetőink kitalálták az otthoni munkásszállót. Mivel a távolabb lakó munkatársak, még plusz 3 óra utazást is számolva, 10 órát lehetnek otthon, hazaérve csak az alvásra jut idő, a munkavállaló a család életéből teljesen kirekesztődik. Ott, ahol a feleség is a cégnél dolgozik - és pont a gyerekek miatt ellentétes műszakban - már az első héten megoldhatatlan problémákkal kell szembenézniük. Tudjuk, nem ritka az ilyen eset. A gyerekek tanulmányi eredményei rohamosan romlani fognak, kapcsolatok, házasságok, családok mennek tönkre. Ez a 11 óra már több mint a japán munkaidő.

Széthajtanak minket, a maximális profit érdekében! Azt hiszik, hogy boldogsággal tölt el minket, hogy főnökeink zsebe tele lesz pénzzel. De, ha mi a zsebünkbe nyúlunk, ott csak mást tudunk megfogni, mert egyébként a zsebünk üres lesz. A munkavállalók gyűjtöttek tiltakozó aláírásokat, és más módon is kifejezték, hogy senki nem akarja a nyújtott műszakot. Ez azonban nem hatotta meg a vezéreket. De miért is hatná meg a magyar munkás kérése a japán menedzsereket?

Mi krumplievő, nokedlipusztító európaiak, semmi jóra ne számítsunk tőlük. Biztosra veszem, hogy sok régi jó kollégától kell majd búcsút vennünk, mert lesznek, akiknek a család és az egészség fontosabb. Jönnek majd újak, és mennek is.

Már most kezdjenek az udvaron mélygarázst építeni a H.U.P.-os autóknak, mert a mostani hely kevés lesz. Az üzemekben állítsanak fel Red Bull automatákat, félliteres bögrékkel, hogy az emberek 9 óra után ne rogyjanak össze.

Kár, hogy evvel a többre érdemes gyárral ezt teszik. Pedig tudhatnák, hogy minőséget csak megelégedett munkás állít elő.

Itt az utolsó perc!

Ha nem fogunk össze, saját hazánkban leszünk gazdasági rabszolgák. Annyit dolgoztatnak, amennyit ők akarnak, és annyit is, fizetnek, amennyit ők akarnak. Csak erős összefogással tudunk szembeszállni a jakuzákat idéző bánásmód ellen.

Az értéktöbblet és a tőkés kizsákmányolás

Első olvasatra humorosnak tűnhet az, amit az Esztergomi Gépkocsigyártók Független Szakszervezete szórólapján terjeszt a Suzuki gyár dolgozói között. Miközben valójában, akarva akaratlanul rátapint a tőkés (munkáltató) és a munkás (munkásosztály) közötti gazdasági harc lényegére. Mire is gondolok, amikor ezt állítom? Rávilágít a profit, illetve a munkaidő és a bér összefüggéseire.

Az esztergomi munkások helyesen látják, hogy a globális tőkével szemben csakis a szervezett munkás képes felvenni eredményesen a harcot, másképp elveszik. Minden munkás, amikor a munkaerőpiacon eladja a munkaerejét, arra törekszik, hogy a munkájáért annyi bért kapjon, amivel önmagát, illetve családját eltarthatja. Olyan munkafeltételek mellett szeretne dolgozni, ami hosszú távon biztosítja számára egészségkárosodás nélkül a megélhetést.

A tőkésnek, a tőkésosztálynak általában az az érdeke, hogy a béreket a lehetőséghez képest leszorítsa. A munka terméke minden költség levonása után két részre oszlik. Az egyik a munkások bére, a másik a tőkés profitja. Mivel azonban a munka terméke minden esetben egy adott mennyiség, világos, hogy a profitra eső rész nem nőhet úgy, hogy a bérre eső rész ne csökkenjen. A bér leszállítható közvetve azáltal, hogy a munkásokat fokozatosan alacsonyabb életszínvonalhoz szoktatják. Ezt teszi a tőkés rendszert támogató mindenkori kormányzat az elmúlt 18 évben sajátos inflációs politikájával.

A bért lecsökkenthetik közvetlenül azáltal, hogy a napi munkaidőt (vagy a munka intenzitását ugyanannyi munkaidő alatt) növelik, de a bért nem.

Minden tőkés igyekszik versenytársainál olcsóbban eladni, és ha csak nem akarja feláldozni a profitját, kénytelen arra törekedni, hogy leszállítsa a béreket. Ennek az állandó, szüntelen nyomásnak a szervezetlen munkás nem tud ellenállni.

Ezért, ahol nincs a munkásoknak erős szakszervezetük, a bér állandóan csökkenthető, a munkaidő pedig növelhető.

Ha egy munkás próbál egyedül megalkudni a munkáltatóval, könnyen vereséget szenved, és kénytelen megadni magát. Azonban, ha szakszervezetbe tömörül, alapot gyűjt magának (sztrájkalap), hogy arra támaszkodva szükség esetén dacolhasson a munkáltatóval, ekkor és csakis ekkor van kilátás arra, hogy a munkás megkapja azt a csekélységet, amit a mai multik által uralt tisztességes bérnek neveznek, a tisztességes napi munkáért. A szakszervezet ellenállási eszközei nélkül a munkás azt sem kapja meg, ami a munkatörvény alapján járna neki.

Kell bizonyíték rá? Nézzük meg azokat az országokat, ahol erős szakszervezetek vannak, s nézzük meg a bérezést, és nézzük meg azokat az országokat, köztük saját hazánkat, ahol a tőkések és az őket kiszolgáló politikai elit ellehetetlenítik, megakadályozzák, lejáratják a szakszervezeteket.

Mi, tehát ezt látjuk a szakszervezet szórólapjaiból. Harc a globális tőkével szemben, harc a magasabb bérekért, az elfogadható munkaidőért.

A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja az EGFSZ harcát. Ígérjük, ebben a harcban számíthatnak ránk. Hiszen mi ismerjük, milyen nehéz ez a harc. S ez a harc a közös harcunk a kizsákmányolók ellen!

Váncsa Csaba